KERSTBINGO SZO D.D. 22 DECEMBER 2023 IN KAMPEN.

De traditionele Kerstbingo van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) werd gehouden op vrijdag 22 december 2023.

Het bestuur van de SZO kan ook in 2023 terug zien op een goed bezochte Kerstbingo, ondanks dat er een aantal SZO-leden afwezig was door andere verplichtingen. De erevoorzitter vierde zijn 50-jarig huwelijksfeest, een andere ere-lid had verplichtingen voor zijn mannenkoor, maar er waren ook enkele leden van de SZO, die vanwege vakantie, ziekte of werk niet aanwezig konden zijn. We konden nog geen nieuwe leden verwelkomen, maar dat zal volgend jaar vast anders zijn.

Maar de andere vaste bezoekers van de Kerstbingo waren aanwezig, zodat de opkomst toch nog redelijk goed mag worden genoemd. De familie Jongman had ook dit keer voor hele mooie prijzen gezorgd. De koffie met cake en twee consumptiemunten waren voor rekening van de penningmeester van de SZO. Er hadden circa 47 personen, inclusief bestuur, organisatie en introducés, de moeite genomen om naar Kampen af te reizen. De leiding van deze avond was evenals de vorige keer weer in handen van de voorzitter Wout Jongman, geassisteerd door de secretaris Jan Lahuis.
Het was weer een gezellig samenzijn van de SZO, zodat het bestuur kan terug zien op een geslaagde clubavond van de SZO.

Na afloop nam de – volgend jaar – aftredende secretaris het woord. Hij refereerde aan het feit, dat een bestuurder van een vereniging alleen kan functioneren als hij of zij volledig wordt gesteund door het thuisfront. Daarom wil hij deze laatste keer dat hij in functie is als secretaris een aantal dames bedanken.
Wilma Jongman is al jaren de steun- en toeverlaat van Wout. Eerst heel veel jaren als lid van de redactie van het clubblad van de SZO en nu al weer geruime tijd achter de huidige voorzitter, maar ook als vaste kracht achter de schermen bij de organisatie van de Kerstbingo. Jan overhandigt haar een boeket mooie bloemen en een lieve “pakkert”.

Jan richt zich tot Petra, de vrouw achter de potentiële opvolger van de secretaris, Remco Jongman. Hij zegt dat zij er rekening mee moet houden, dat zij Remco een paar uur in de week zal moeten missen. Niet zo zeer, dat hij niet thuis is, maar wel dat hij voor de SZO bezig is op zijn computer. Ook zij ontvangt een leuk boeket bloemen.
Jan zegt dat ook Lindsey Jongman, de vrouw van Melvin Hilverts, haar moeder altijd heeft bijgestaan bij het inkopen doen van leuke prijzen voor de Kerstbingo van de SZO. Jan overhandigt ook Lindsey een welverdiend boeket bloemen.

Tot slot richt hij zich tot Betsy Pietersma. Zij staat altijd achter de bar bij een activiteit van de SZO, zoals de Kerstbingo of de Algemene Ledenvergadering. Zij was ongeveer 55 jaar geleden één van de eerste vrouwelijke scheidsrechters van de SZO. Ook zij krijgt een boeket bloemen.

Jan zegt dat hij volgend jaar in het Jubileumjaar op de ALV van 25 maart 2024 aftreedt als secretaris van de SZO. Zijn opvolger is reeds bekend en hij wordt momenteel ingewerkt om de overname zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hij zegt dat er dan bij de organisatie van de Kerstbingo ook iemand anders achter de tafel naast Wout komt te zitten. Wellicht dat hij dan wel aanwezig is, maar om aan de bingo deel te nemen.

De secretaris geeft het woord terug aan de voorzitter Wout Jongman.
Wout zegt dat het weer een hele gezellige Kerstbingo was. We misten wel een aantal leden, maar dat maakt de pret er niet minder om. Hij dankt het personeel van KHC voor de goede zorgen en dankt iedereen voor zijn of haar komst en wenst iedereen wel thuis.

Namens het bestuur, Jan Lahuis, secretaris SZO.

Geplaatst in SZO Zwolle.