AFGELASTING ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO

Naar aanleiding van de besluitvorming van de landelijke overheid en de adviezen van de KNVB, heeft het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) na ampel beraad gisteren besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 30 maart 2020 tot nader order uit te stellen.

In afwachting van nadere adviezen van het kabinet zal het bestuur van de SZO na 1 april a.s. met een nieuw datum voorstel komen om de ALV alsdan te houden.

In aansluiting op het voorgaande bericht deelt het bestuur van de SZO de leden mede, dat ook de trainingen van de SZO in Kampen en Emmeloord tot nader order zullen worden opgeschort.

Het bestuur van de SZO adviseert de leden om in deze periode van “voetballoze” weken en weekenden geen gehoor te geven aan verzoeken van voetbalverenigingen om te fluiten bij de eventueel te organiseren vriendschappelijke wedstrijden.

Hiermee respecteren wij de besluitvorming van de KNVB om alle wedstrijden in het Betaald Voetbal en het Amateurvoetbal af te gelasten c.q. uit te stellen.

Het bestuur van de SZO hoopt iedereen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis, secretaris SZO.

Geplaatst in SZO Zwolle.