ALV d.d. 27 maart 2023

De tekst met de bijzonderheden, zoals Agenda, Notulen van 2022 en het Jaarverslag volgen zo spoedig mogelijk.