ALV d.d. 27 maart 2023

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke zal worden gehouden op maandag 27 maart 2023 in het clubhuis van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

Alle relevante vergaderstukken, zoals de Uitnodigingsbrief, Agenda, Concept-notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022 en het Jaarverslag 2022 van de secretaris, treft u – in pdf-bestand – hierbij aan.

Het Jaarverslag 2022 van de penningmeester en de Begroting 2023 liggen tijdens de vergadering vanaf 19.15 uur bij de ingang van het clubhuis ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u allen op bovengenoemd tijdstip te mogen begroeten.

2023-028 (uitnodiging ALV 2023)

2023-030 (uitnodigingsbrief externe organisaties)

Agenda ALV 27 maart 2023

Concept-notulen ALV SZO 28 maart 2022

Jaarverslag secretaris 2022