ALV d.d. 17 augustus 2020

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 17 augustus 2020 in het clubhuis van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

Alle relevante vergaderstukken, zoals de Agenda, Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 2019 en het Jaarverslag 2019 van de secretaris, treft u – in pdf-bestand – hierbij aan.

Het Jaarverslag 2019 van de penningmeester en de Begroting 2020 liggen tijdens de vergadering vanaf 19.15 uur bij de ingang van het clubhuis ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u allen op bovengenoemd tijdstip te mogen begroeten.

2020-073a Uitnodiging ALV SZO

Agenda ALV 17 augustus 2020

Concept-notulen ALV SZO d.d. 25-03-2019

Jaarverslag secretaris 2019