ALV d.d. 30 augustus 2021

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV),welke zal worden gehouden op maandag 30 augustus 2021 in het clubhuis van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

Alle relevante vergaderstukken, zoals de Agenda, Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 2020 en het Jaarverslag 2020 van de secretaris, treft u – in pdf-bestand – hierbij aan.

In verband met de Covid-19 pandemie is de ALV reeds drie keer uitgesteld. Vervolgens zijn er ook enkele bestuurlijke ontwikkelingen gaande. Alle SZO-leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Daarom zult u binnenkort op de website een gewijzigde en geactualiseerde agenda voor de ALV aantreffen. De SZO-leden zonder e-mail krijgen deze nieuwe agenda met uitnodiging thuis gestuurd.

Het Jaarverslag 2020 van de penningmeester en de Begroting 2021 liggen tijdens de vergadering vanaf 19.15 uur bij de ingang van het clubhuis ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u allen op bovengenoemd tijdstip te mogen begroeten.

2021-062 Uitnodiging ALV 2021

Agenda ALV 30 augustus 2021

Concept-notulen ALV SZO 17 augustus 2020

Jaarverslag secretaris 2020