ALV d.d. 28 juni 2021

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 28 juni 2021 in het clubhuis van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

Alle relevante vergaderstukken, zoals de Agenda, Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 2020 en het Jaarverslag 2020 van de secretaris, treft u – in pdf-bestand – hierbij aan.

Het Jaarverslag 2020 van de penningmeester en de Begroting 2021 liggen tijdens de vergadering vanaf 19.15 uur bij de ingang van het clubhuis ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u allen op bovengenoemd tijdstip te mogen begroeten.

2021-040 Uitnodiging SZO-leden

Agenda ALV 28 juni 2021

Concept-notulen ALV SZO 17 augustus 2020

Jaarverslag secretaris 2020