ALV d.d. 28 maart 2022

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV),welke zal worden gehouden op maandag 28 maart 2022 in het clubhuis van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

Alle relevante vergaderstukken, zoals de Uitnodigingsbrief, Agenda, Concept-notulen Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2021 en het Jaarverslag 2021 van de secretaris, treft u – in pdf-bestand – hierbij aan. Ook alle te behandelen documenten treft als pdf-bestand aan.

Het Jaarverslag 2021 van de penningmeester en de Begroting 2022 liggen tijdens de vergadering vanaf 19.15 uur bij de ingang van het clubhuis ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u allen op bovengenoemd tijdstip te mogen begroeten.

2022-01a Uitnodiging leden SZO

2022-01b Uitnodiging externe organisaties

2022-02 Agenda ALV 28 maart 2022

2022-03 Concept-notulen ALV SZO 30 augustus 2021

2022-04 Jaarverslag secretaris 2021

2022-05 Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement

2022-06 Voorstel t.b.v. ALV 2022 (continuïteitscommissie)

2022-07 Voorstel aan ALV (benoeming Ereleden – LvV)

2022-08 Voorstel tot benoeming Jubileumcommissie met taakopdracht