ALV SZO d.d. 25 maart 2019

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) nodigt u uit om de Algemene Ledenvergadering van de SZO bij te wonen. Deze Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 25 maart 2019 in het clubhuis van de v.v. KHC op Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

In de bijgaande bijlagen treft u de uitnodigingsbrief, de agenda, de notulen van de ALV van 26 maart 2018 en het Jaarverslag 2018 van de Secretaris van de SZO aan. Het financieel Jaarverslag 2018 van de penningmeester van de SZO, alsmede de begroting voor 2019 liggen op de avond van de ALV vanaf 19.15 uur ter inzage in het clubhuis van de v.v. KHC.

Het bestuur van de SZO hoopt zoveel mogelijk leden van de SZO te mogen verwelkomen, alsmede de besturen van de COVS-groepen van COVS District Oost.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis, secretaris SZO.

2019-027 (uitnodiging ALV SZO)

Agenda ALV 25 maart 2019

Concept-notulen ALV SZO 26 maart 2018

Jaarverslag secretaris 2018