In Memoriam Herman Jongman

“In Memoriam Herman Jongman”

De heer H. (Herman) Jongman werd geboren op 5 augustus 1934 te Zwolle. De heer Jongman werd op 18 april 1966 lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Hij had zijn hart verpand aan de v.v. WVF te Westenholte. Hier was hij ook erelid. Graag verwijs ik u ook naar de “In Memoriam” van v.v. WVF: Voetbalvereniging W.V.F. (wvf.nl)

De heer Jongman had een hele mooie carrière als scheidsrechter. Hij begon in de KNVB Afdeling Zwolle, maar promoveerde reeds heel snel naar de “grote” KNVB. In KNVB District Oost promoveerde hij na een aantal jaren naar groep I van de KNVB District Oost. Hij floot meer dan 25 jaar in de top van het amateurvoetbal. Hij floot een aantal keren wedstrijden om het Amateurkampioenschap van Nederland.

Op 25 maart 1991 werd hem op de Algemene Ledenvergadering van de SZO de 25-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS opgespeld. In de periode 1980 – 1990 maakte de heer Jongman een aantal jaren deel uit van de Ontspanningscommissie van de SZO. Voor zover bekend heeft Herman Jongman geen bestuursfuncties bij de SZO vervuld. Op 10 april 2006 werd aan hem op de Algemene Ledenvergadering van de SZO de 40-jarig lidmaatschaps-speld van de COVS uitgereikt. Op 21 maart 2016 werd aan de heer Herman Jongman op de Algemene Ledenvergadering van de SZO de 50-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS uitgereikt.

De heer Jongman wilde nog zo graag, maar de afnemende gezondheid was er debet aan dat hij de activiteiten van de SZO niet meer kon bezoeken. Op zondag 28 april jl. bereikte ons het droevige bericht dat Herman Jongman op 89-jarig leeftijd was overleden.

Dat Herman Jongman moge rusten in vrede!

SZO’ers halen het SOII diploma

SZO leden Jari Procee en Reiny Griemink halen het SOII diploma

De afgelopen periode stond voor Jari Procee en Reiny Griemink in het teken van de SOII-cursus. De cursus vond plaats bij de thuishaven van de SAO Apeldoorn. Deze lichting cursisten had voor het eerst 5 avonden, in plaats van 4, waarbij 1 volledige dag landelijk plaatsvond met alle groepen uit andere districten, die gelijktijdig de SOII cursus deden. Na te hebben voldaan aan alle eisen, kregen zijn op 30 april hun diploma overhandigd uit handen van KNVB-docent Patrick Voogsgeerd.

Wij als bestuur willen de mannen dan ook van harte feliciteren met deze volgende stap in hun scheidsrechtersloopbaan.

Laatste kaartavond 18 april 2024

De kaartcompetitie van het seizoen 2023-2024 is weer afgelopen. Op donderdag 18 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste kaartavond was Fred Mulder, met 5.094 punten. Op de tweede plaats eindigde Jan Lahuis, met 5.016 punten. Derde eindigde Klaas Klaassen met 4.995 punten. Op de vierde plaats eindigde Wim Weuring met 4.989 punten en Ben Bastiaan legde beslag op de vijfde plaats met 4.961 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Ralph Schinkel met 3.871 punten.

Voordat Hans van der Veen de uitslag bekend maakte reikte Jolanda Bastiaan namens haar familie aan de organisatoren een mooi afscheidscadeau aan in de vorm van een bierpakket. Ook aan de kantinebeheerders van de Handbalvereniging Hilly Wissink en Hennie Hofstede werd als dank voor de jarenlange gastvrijheid een cadeau overhandigd.

 

Op het moment dat Hans van der Veen de prijzen voor de dagzege uitreikte, werd door Jan Lahuis het eindklassement van de kaartcompetitie opgemaakt, want de hoogste en laagste dag-scores worden buiten beschouwing gelaten.

Klaas Klaassen werd winnaar van de SZO kaartcompetitie van het seizoen 2023-2024 met 28.529 punten. Op de tweede plaats eindigde Hennie Hofstede met 28.169 punten, gevolgd door Ben Bastiaan op de derde plaats met 27.696 punten. Op de vierde plaats eindigde Jan Lahuis met 27.307 punten en Hilly Wissink werd vijfde met 27.240 punten. Hans van der Veen werd zesde met 26.652 punten. Anthonia Bastiaan legde beslag op de zevende plaats, die recht geeft op de laatste geldprijs, met 26.208 punten. De overige plaatsen waren er voor 8. Fred Mulder (25.875 pnt), 9. Jan Wissink (23.857 pnt), 10. Wim Weuring (23.161 pnt), 11. Gerrit Kuiper (21.389 pnt), 12. Jolanda Bastiaan (13.352 pnt), 13. Ralph Schinkel (13.095 pnt) en 14. René van der Elst (4.585 pnt). Hans van der Veen, als organisator van de kaartcompetitie, reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker, die in eigendom blijft van de vereniging, is nu in het bezit van Klaas Klaassen. Voor de eerste 7 plaatsen van het eindklassement werden ook de gebruikelijke geldprijzen uitgereikt. Voor de eerste prijs € 35,= en voor de laatste, zevende plaats, € 5,=.

De wisselbeker blijft – in principe – in het bezit van de SZO, maar aangezien de Kaartcompetitie van de SZO op houdt te bestaan, kan de heer Klaassen de beker behouden, tenzij na verloop van tijd besloten wordt om de kaartcompetitie weer nieuw leven in te blazen. Dan zal hij de wisselbeker weer moeten afstaan.

 

Aangezien het de laatste kaartavond betrof was het Dagelijks Bestuur van de SZO aanwezig om de beide organisatoren te bedanken voor de jarenlange organisatie. Wout Jongman reikte aan Hans van der Veen en Jan Lahuis een cadeaubon uit en overhandigde hen een boeket bloemen.

Het begon in de jaren 80 bij Café Restaurant “De Vrolijkheid”. Destijds werd de organisatie verzorgd door Lid van Verdienste Johannes Fijn. In de jaren 90 werd de organisatie verzorgd door de huidige erevoorzitter Jan Wissink. In die tijd waren er geregeld meer dan 10 tafels. Meer dan 40 SZO-leden, die konden klaverjassen. Op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 1999 werd in het 75-ste jubileumjaar de kaartcompetitie toegewezen aan Marinus Blankvoort uit Hattem. Sinds september 2008 werd Marinus Blankvoort geassisteerd door de secretaris van de SZO, Jan Lahuis. Marinus verzorgde deze competitie tot zijn overlijden op 27 januari 2021, waarbij moet worden aangetekend dat de kaartcompetitie anderhalf jaar stil lag in verband met het Coronavirus. In september 2021 werd de competitie weer nieuw leven ingeblazen door Hans van der Veen, geassisteerd door Jan Lahuis. Begin 2024 besloten Hans en Jan om te stoppen aangezien de animo, maar ook de deelname steeds verder terugliep. Het was een mooi tijdstip om in het jubileumjaar de kaartcompetitie te beëindigen.

 

Als dank voor hun gastvrijheid en jarenlang (kosteloos) beschikbaar stellen van de accommodatie van de Handbalvereniging Zwolle werd aan Hilly Wissink en Hennie Hofstede een doos bonbons overhandigd.

 

Namens het bestuur, Remco Jongman, secretaris SZO.