Besluitenlijsten

In deze rubriek treft u de besluitenlijsten aan van de bestuursvergaderingen van de SZO. Het bestuur van de SZO heeft besloten om notulen van bestuursvergaderingen niet langer te publiceren op de website. In verband met de Corona-pandemie worden de bestuursvergaderingen online vanuit huis – via Skype – uitgevoerd. Hiervan worden beknopte besluitenlijsten gemaakt. In het bestuur is besloten om deze besluitenlijsten te publiceren op de website, zodat op deze wijze toch nog enigszins contact wordt gehouden met de achterban en de SZO-leden vrij snel daarna in kennis worden gesteld van de bestuursbesluiten. De besluitenlijsten vanaf 8 april 2020 zijn hieronder nog te raadplegen. Van de (fysieke) bestuursvergadering van 15 juli 2020 – bij de secretaris thuis in Zaandam – werd geen besluitenlijst gemaakt. Deze bestuursvergadering stond alleen in het teken van de voorbereiding op het gezamenlijk overleg met de COVS-groepen van COVS District Oost d.d. 31 augustus 2020. Dit gezamenlijk overleg gold ter voorbereiding op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland d.d. 3 oktober 2020 te Nijmegen. Zoals bekend werd deze JAV op het laatste moment gecanceld. De JAV van COVS Nederland zal nu in 2021 plaats vinden. Van de laatste bestuursvergadering van 7 april jl. werden weer notulen gemaakt. Zoals gememoreerd, worden notulen niet meet gepubliceerd.

Het bestuur.

Besluitenlijst d.d. 8 april 2020

Besluitenlijst d.d. 27 mei 2020

Besluitenlijst d.d. 24 juni 2020

Besluitenlijst d.d. 24 augustus 2020

Besluitenlijst d.d. 14 oktober 2020

Besluitenlijst d.d. 09 december 2020

Besluitenlijst d.d. 03 februari 2021