Besluitenlijsten

In deze rubriek treft u de besluitenlijsten aan van de bestuursvergaderingen van de SZO. Notulen van bestuursvergaderingen worden niet meer gepubliceerd. In verband met de Corona-pandemie worden de bestuursvergaderingen online vanuit huis – via Skype – uitgevoerd. Hiervan worden beknopte besluitenlijsten gemaakt. In het bestuur is besloten om deze besluitenlijsten te publiceren op de website, zodat op deze wijze toch nog enigszins contact wordt gehouden met de achterban en zij vrij snel daarna in kennis worden gesteld van de bestuursbesluiten. De besluitenlijsten vanaf 8 april 2020 zijn hieronder nog te raadplegen. Van de (fysieke) bestuurs-vergadering van 15 juli 2020 – bij de secretaris thuis in Zaandam – werd geen besluitenlijst gemaakt. Deze bestuursvergadering stond alleen in het teken van de voorbereiding op het gezamenlijk overleg met de COVS-groepen van COVS District Oost d.d. 31 augustus 2020. Dit gezamenlijk overleg gold ter voorbereiding op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland d.d. 3 oktober 2020 te Nijmegen. Zoals bekend werd deze JAV op het laatste moment gecanceld. De JAV van COVS Nederland zal nu in 2021 plaats vinden. Aan de laatste concept-besluitenlijst van 9 december jl. kunnen nog geen rechten worden ontleend, aangezien zij nog niet formeel zijn goed gekeurd en vastgesteld.

Het bestuur.

Besluitenlijst d.d. 8 april 2020

Besluitenlijst d.d. 27 mei 2020

Besluitenlijst d.d. 24 juni 2020

Besluitenlijst d.d. 24 augustus 2020

Besluitenlijst d.d. 14 oktober 2020

Concept-besluitenlijst d.d. 09 december 2020