Bestuur

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle en Omstreken bestaat uit:

Voorzitter Eddy de Gier
06-53427743
Secretaris Jan Lahuis
036-8443823
Penningmeester René van der Elst
06-11109571
Bestuurslid
– Portefeuillehouder technische zaken
Hans van Bruggen
06-53601055
Bestuurslid
– Portefeuillehouder o.a. molestaties
Wout Jongman
0527-242185

Taakverdeling Bestuur SZO per 25 maart 2019

Wervingsfolder SZO