Bestuur

Voorzitter:     Eddy de Gier

Telefoon:       0321 – 33 19 52

Mobiel:          06 – 53 42 77 43

E-mail: e.gier7@upcmail.nl

Secretaris:    Jan Lahuis

Telefoon:       036 – 8 44 38 23

Mobiel:          06 – 51 83 59 41

E-mail: janlahuis52@gmail.com

Penningmeester:   René van der Elst

Geen vast nummer

Mobiel:                   06 – 11 10 95 71

E-mail: renedronten@hotmail.com

Bestuurslid:  Hans van Bruggen

Portefeuille:   Technische Zaken

Telefoon:        038 – 3 32 01 76

Mobiel:          06 – 53 60 10 55

E-mail: ahvanbruggen@home.nl

Bestuurslid:  Wout Jongman

Portefeuille:   Fair Play/Molestaties

Telefoon:        0527 – 24 21 85

Mobiel:          06 – 28 18 73 81

E-mail: wenwjongman@home.nl

In bijgaand document treft u de taakverdeling aan van het bestuur van de SZO, zoals deze vanaf de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 wordt uitgevoerd. Daaronder treft u de gewijzigde wervingsfolder van de SZO aan.

Taakverdeling Bestuur SZO per 25 maart 2019

Wervingsfolder SZO

Indien u reeds lid van de SZO bent en uw contributie ook graag automatisch in twee termijnen, in januari en juli, wenst te betalen, dan kunt u het onderstaande machtigingsformulier uitprinten, invullen en opsturen naar de penningmeester van de SZO, de heer L.C.M. (René) van der Elst, Waterfront 63 A, 8253 ZA DRONTEN, e-mail: LedenSZO@outlook.com.

Machtiging penningmeester SZO