Bestuur

Voorzitter:      Wout Jongman

Telefoon:        0527 – 24 21 85

Mobiel:          06 – 28 18 73 81

E-mail: voorzitter@szozwolle.nl

Secretaris:    Remco Jongman

Geen vast nummer

Mobiel:         06 – 37 02 67 24

E-mail: secretarisszozwolle@gmail.com

Penningmeester:   René van der Elst

Geen vast nummer

Mobiel:                 06 – 11 10 95 71

E-mail: penningmeester@szozwolle.nl

Bestuurslid:   Hans van Bruggen

Portefeuille:   Fair Play / Molestaties

Telefoon:        038 – 3 32 01 76

Mobiel:          06 – 53 60 10 55

E-mail: molestaties@szozwolle.nl

Bestuurslid:   Jarno Schoonhoven

Portefeuille:   Technische Zaken

Geen vast nummer

Mobiel:          06 – 21 48 73 79

E-mail: technischezaken@szozwolle.nl

In bijgaand document treft u de taakverdeling aan van het bestuur van de SZO, zoals deze vanaf de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2024 wordt uitgevoerd en waarvan de taken van enkele portefeuillehouders naderhand enigszins zijn gewijzigd. Daaronder treft u de gewijzigde wervingsfolder van de SZO aan.

2024-024 Bestuur per 25 maart 2024 (taakverdeling)

V.l.n.r: Wout Jongman (voorzitter), Hans van Bruggen (portefeuillehouder), Jan Lahuis (voormalig secretaris), René van der Elst (penningmeester) en Jarno Schoonhoven (portefeuillehouder).

Wervingsfolder SZO (2022)

Indien u reeds lid van de SZO bent en uw contributie ook graag automatisch in twee termijnen, in januari en juli, wenst te betalen, dan kunt u het onderstaande machtigingsformulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar de penningmeester van de SZO, de heer L.C.M. (René) van der Elst, Jeroen Boschstraat 15, 8253 VW DRONTEN. Dat mag uiteraard ook digitaal naar het e-mailadres ledenadministratie@szozwolle.nl of penningmeester@szozwolle.nl, mits het formulier is voorzien van een handtekening.

Machtiging (SEPA) penningmeester SZO 14-01-2024