Bestuur

Voorzitter:      Wout Jongman

Telefoon:        0527 – 24 21 85

Mobiel:          06 – 28 18 73 81

E-mail: voorzitter@szozwolle.nl

Secretaris:    Jan Lahuis

Telefoon:       075 – 6 15 49 31

Mobiel:         06 – 51 83 59 41

E-mail: secretaris@szozwolle.nl

Penningmeester:   René van der Elst

Geen vast nummer

Mobiel:                 06 – 11 10 95 71

E-mail: penningmeester@szozwolle.nl

Bestuurslid:   Hans van Bruggen

Portefeuille:   Fair Play / Molestaties

Telefoon:        038 – 3 32 01 76

Mobiel:          06 – 53 60 10 55

E-mail: molestaties@szozwolle.nl

Bestuurslid:   Jarno Schoonhoven

Portefeuille:   Technische Zaken

Geen vast nummer

Mobiel:          06 – 39 13 36 50

E-mail: technischezaken@szozwolle.nl

In bijgaand document treft u de taakverdeling aan van het bestuur van de SZO, zoals deze vanaf de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 wordt uitgevoerd. Deze is echter na de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus jl. niet geheel juist.Er wordt gewerkt aan een gewijzigd exemplaar. Daaronder treft u de gewijzigde wervingsfolder van de SZO aan.

Taakverdeling Bestuur SZO per 25 maart 2019

Wervingsfolder SZO

Indien u reeds lid van de SZO bent en uw contributie ook graag automatisch in twee termijnen, in januari en juli, wenst te betalen, dan kunt u het onderstaande machtigingsformulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar de penningmeester van de SZO, de heer L.C.M. (René) van der Elst, Waterfront 63 A, 8253 ZA DRONTEN. Dat mag uiteraard ook digitaal naar het e-mailadres ledenadministratie@szozwolle.nl of penningmeester@szozwolle.nl, mits het formulier is voorzien van een handtekening.

Machtiging (SEPA) penningmeester SZO 26-03-2021