Bestuur

Voorzitter:     Eddy de Gier

Telefoon:       0321 – 33 19 52

Mobiel:         06 – 53 42 77 43

E-mail: voorzitter@szozwolle.nl

Secretaris:    Jan Lahuis

Telefoon:       075 – 6 15 49 31

Mobiel:         06 – 51 83 59 41

E-mail: secretaris@szozwolle.nl

Penningmeester:   René van der Elst

Geen vast nummer

Mobiel:                  06 – 11 10 95 71

E-mail: penningmeester@szozwolle.nl

Bestuurslid:  Hans van Bruggen

Portefeuille:   Technische Zaken

Telefoon:        038 – 3 32 01 76

Mobiel:          06 – 53 60 10 55

E-mail: technischezaken@szozwolle.nl

Bestuurslid:  Wout Jongman

Portefeuille:   Fair Play/Molestaties

Telefoon:        0527 – 24 21 85

Mobiel:          06 – 28 18 73 81

E-mail: molestaties@szozwolle.nl

In bijgaand document treft u de taakverdeling aan van het bestuur van de SZO, zoals deze vanaf de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 wordt uitgevoerd. Daaronder treft u de gewijzigde wervingsfolder van de SZO aan.

Taakverdeling Bestuur SZO per 25 maart 2019

Wervingsfolder SZO

Indien u reeds lid van de SZO bent en uw contributie ook graag automatisch in twee termijnen, in januari en juli, wenst te betalen, dan kunt u het onderstaande machtigingsformulier uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar de penningmeester van de SZO, de heer L.C.M. (René) van der Elst, Waterfront 63 A, 8253 ZA DRONTEN. Dat mag uiteraard ook digitaal naar het e-mailadres ledenadministratie@szozwolle.nl of penningmeester@szozwolle.nl, mits het formulier is voorzien van een handtekening.

Machtiging (SEPA) penningmeester SZO 26-03-2021