Overige bijeenkomsten

Bestuurlijk overleg SMO, SNO, en SZO

 

Op verzoek van het VCN om meer samenwerking te zoeken bij andere COVS-groepen, hebben de besturen van de Scheidsrechtersverenigingen Meppel e.o. (SMO), Nijverdal e.o. (SNO) en Zwolle e.o. (SZO) op 17 oktober jl. een eerste (bestuurlijk) overleg gevoerd. Een positief gesprek, waarin diverse afspraken zijn gemaakt om elkaar te ondersteunen en om elkanders activiteiten te bezoeken. In de bijgaande bijlage treft u het concept-verslag van deze bijeenkomst aan.

 

Verslag bijeenkomst SMO, SNO, SZO d.d. 17 oktober 2018