Bijzondere leden

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kent een aantal bijzondere leden, die op grond van hun inzet voor de SZO – op voordracht van het bestuur – door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SZO zijn benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste van de SZO.

Achter hun namen staan de data van de ALV’s, waarop zij tot Erevoorzitter, Erelid of Lid van Verdienste zijn benoemd.

Erevoorzitter

Jan Wissink

(24-03-1994)

Ereleden

Wout Jongman

Klaas Muis

Fred Mulder

Henk Schrik

Herman Snijder

Hans van der Veen

Jan Wissink

(30-03-2015)

(14-01-1999)

(30-03-2015)

(21-03-2016)

(06-01-1984)

(27-03-2017)

(03-03-1986)

Leden van verdienste

Marinus Blankvoort

Tjibbe van Dijk

Jannes Fijn

Jan Jongman

Gerrit Kuiper

Bert de Roo

Teun van Unen

(25-03-2019)

(17-08-2020)

(09-04-2001)

(22-03-2010)

(27-03-2017)

(21-03-2011)

(09-04-2001)