Bijzondere leden

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kent een aantal bijzondere leden, die op grond van hun inzet voor de SZO – op voordracht van het bestuur – door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SZO zijn benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste van de SZO. Bijzondere leden van de SZO, die zijn overleden, worden van deze (actuele) lijst verwijderd. Uiteraard blijven deze leden met een bijzondere staat van dienst voor altijd aan de SZO verbonden en zullen deze gegevens voor altijd in het archief bewaard blijven.

Achter de namen staan de data van de ALV’s, waarop zij tot Erevoorzitter, Erelid of Lid van Verdienste zijn benoemd.

Erevoorzitter

Jan Wissink

(24-03-1994)

Ereleden

Jos Huis in ’t Veld

Jan Jongman

Wout Jongman

Jan Lahuis

Fred Mulder

Henk Schrik

Hans van der Veen

Wim Weuring

Jan Wissink

(25-03-2024)

(25-03-2024)

(30-03-2015)

(25-03-2024)

(30-03-2015)

(21-03-2016)

(27-03-2017)

(25-03-2024)

(03-03-1986)

 

 

Leden van verdienste

Tjibbe van Dijk

Jannes Fijn

Eddy de Gier

Jan Jongman

Gerrit Kuiper

Bert de Roo

Teun van Unen

(17-08-2020)

(09-04-2001)

(25-03-2019)

(22-03-2010)

(27-03-2017)

(21-03-2011)

(09-04-2001)