Bijzondere leden

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kent een aantal bijzondere leden, die op grond van hun inzet voor de SZO – op voordracht van het bestuur – door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SZO zijn benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste van de SZO.

Achter hun namen staan de data van de ALV’s, waarop zij tot Erevoorzitter, Erelid of Lid van Verdienste zijn benoemd.

Erevoorzitter

Jan Wissink (24-03-1994)

Ereleden

Wout Jongman        (30-03-2015)
Klaas Muis              (14-01-1999)
Fred Mulder             (30-03-2015)
Henk Schrik            (21-03-2016)
Herman Snijder        (06-01-1984)
Hans van der Veen   (27-03-2017)
Jan Wissink             (03-03-1986)

Leden van verdienste

Marinus Blankvoort  (25-03-2019)
Jannes Fijn             (09-04-2001)
Jan Jongman           (22-03-2010)
Gerrit Kuiper            (27-03-2017)
Bert de Roo             (21-03-2011)
Teun van Unen         (09-04-2001)