Challenge

De Technische Commissie (TC) van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft het idee opgevat om middels een nieuwe rubriek “Challenge” iets meer te weten te komen over het doen en laten van de leden van de SZO.  Onder het motto “Geef door die pen” worden om de beurt SZO-leden aan het woord gelaten door steeds identieke vragen te laten beantwoorden. Iedereen is vrij om de beantwoording van de gestelde vragen zo beknopt mogelijk of zo lang mogelijk te maken. In het kader van de privacywetgeving worden de SZO-leden gevraagd of zij kunnen instemmen met de publicatie van hun “Challenge” op de website. Van de SZO-leden die hier voor geen toestemming verlenen, blijft de ingevulde “Challenge” in het bezit van de TC en/of het archief van de SZO.

Elk SZO-lid, die de “Challenge” invult mag zelf het eerstvolgende SZO-lid nomineren. De TC en/of het bestuur zorgt er voor dat het betreffende lid de in te vullen “Challenge” in zijn bezit krijgt, dat nadien kan worden opgestuurd naar één van de TC-leden of de portefeuillehouder namens het bestuur, Hans van Bruggen. De “Challenge” moet in Word worden aangeleverd, zodat de webbeheerder eventuele type- en stijlfouten kan corrigeren. Typefouten in publicaties op onze website staat slordig.

De eerste ingevulde “Challenge” is ontvangen. Arjen van ’t Slot, lid van de TC, beet het spits af. Hierna zal steeds de “challenge” van het volgende genomineerde SZO-lid worden gepubliceerd. Arjen nomineerde Jacob Snijders. Jacob Snijders nomineerde vervolgens bestuurslid Wout Jongman. Wout heeft vervolgens Age Albada genomineerd. Age gaf de “pen” vervolgens door aan Jarno Schoonhoven. Jarno nomineerde Mark van de Brug. Uit de volgorde van publicatie kan steeds de volgende nominatie worden afgeleid.

De SZO-leden, die zich geroepen voelen om de “Challenge” in te vullen, mogen gebruik maken van het “lege” document, dat bij dit artikel is geplaatst. Je kunt het volledig ingevuld exemplaar – in Word – opsturen naar het secretariaat van de SZO, janlahuis52@gmail.com. Je kunt uiteraard ook wachten tot dat je genomineerd wordt. Dat is wellicht nog wel zo leuk.

Challenge SZO (leeg)

01 Challenge – Arjen van ‘t Slot

02 Challenge – Jacob Snijders

03 Challenge – Wout Jongman

04 Challenge – Age Albada

05 Challenge – Jarno Schoonhoven

06 Challenge – Mark van de Brug

07 Challenge – Maickel Dijkstra