Commissies

Technische commissie

Age Albada
Ivor Knol
Arjen van ’t Slot
William Smit

Ontspanningscommissie

Marinus Blankvoort (kaarten)
Ulbe Posthumus (kaarten)
Hans van der Veen (kaarten – Kerstbingo)
Wout Jongman (Kerstbingo)
Fred Mulder (Kerstbingo)

Website

Maickel Dijkstra
René van der Elst