Commissies

Technische commissie

Hans van Bruggen (portefeuillehouder namens het bestuur)
Age Albada
Ivor Knol
Arjen van ‘t Slot
William Smit

Ontspanningscommissie

Marinus Blankvoort (kaarten)
Wout Jongman (Kerstbingo)
Jan Lahuis (kaarten – namens het bestuur)
Ulbe Posthumus (kaarten)
Hans van der Veen (kaarten)

Website

Maickel Dijkstra (webmaster)
René van der Elst (beheerder – namens het bestuur)
Jan Lahuis (beheerder)