Commissies

Technische commissie

Jarno Schoonhoven (portefeuillehouder namens het bestuur)
Evert Aukema
René Heeringa
Reiny Griemink
Arjen van ’t Slot

Ontspanningscommissie

Wout Jongman (kerstbingo)
Jan Lahuis (kaarten – namens het bestuur)
Hans van der Veen (kaarten)

Website

Maickel Dijkstra (webmaster)
René van der Elst (beheerder – namens het bestuur)
Jan Lahuis (webbeheerder)

Jubileumcommissie t.g.v. het 100-jarig bestaan SZO

Eddy de Gier (voorzitter)
Remco Jongman (secretaris)
René van der Elst (penningmeester – namens bestuur)

Evert Aukema (gewoon lid)
Jos Huis in ’t Veld (gewoon lid)
Wim Weuring (gewoon lid)