De SZO “winkel”

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. “timmert” meer aan de weg en “wil de boer op!” We staan in de eerste plaats voor onze leden, maar we willen “meer”. We willen ook weer een duidelijke plaats innemen bij de jeugdspelregelwedstrijden in COVS District Oost. Ook al organiseren we deze wedstrijden nog zo goed, als er geen “respons” komt van de voetbalverenigingen in ons rayon, dan kunnen we het ”schudden”. Van hen zijn we dan ook afhankelijk. Naar aanleiding van mijn enquête onder de voetbalverenigingen in ons rayon, heeft het bestuur van de SZO besloten om de jeugdspelregelwedstrijden de komende jaren niet meer te organiseren. Het levert meer frustratie en ergernis op, dan waarvoor het is bedoeld. Het is nooit leuk om iets “in de steigers te zetten” en vervolgens de conclusie te moeten trekken, dat er geen of onvoldoende animo is en dat de organisatie geen doorgang kan vinden en alles moet worden afgelast. Dat wil het bestuur van de SZO dus niet.

De SZO organiseert voor voetbalverenigingen in ons werkgebied wel spelregelavonden, waar de spelregels voor het voetlicht worden gebracht in de vorm van bewegende beelden, maar ook door een heuse spelregeltoets met 10 schriftelijke vragen. Deze worden naderhand besproken.

Mochten er voetbalverenigingen zijn, die dit bericht lezen en interesse hebben in een dergelijke spelregelavond voor de jeugd of voor de verenigingsscheidsrechters, dan is het bestuur van de SZO bereid om een dergelijke avond te verzorgen. De kosten voor een dergelijke avond bedragen € 50,=.

Voor voetbalverenigingen uit ons werkgebied (rayon), die de SZO jaarlijks steunen met een donatie van minimaal € 25,= wordt een dergelijke spelregelavond gratis verzorgd.

Zoals gezegd De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ”timmert aan de weg”. We hebben ook al een klein (beperkt) assortiment.

Om aan de weg te timmeren, heb ik het idee opgevat – toen ik (als secretaris) door mijn netwerk in de gelegenheid kwam – om COVS pennen van de SZO te gaan verkopen. Voor slechts een schijntje. En er vloeit per – verkochte – pen wel een bedrag van € 3,00 in de clubkas van de SZO, tenzij de bestelde pen per post moet worden opgestuurd. Dan gaat er nog eens € 1,66 vanaf. Sowieso komt er per verkochte pen een bedrag van € 1,34 cent in de clubkas van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. terecht.

Sindskort is de COVS-pen van de SZO dus bij het assortiment gekomen. COVS Nederland heeft de bondsartikelen, waaronder de mooie blauwe pen, afgeschaft. De SZO heeft dit dus weer opgepakt. Voor € 5,00 per stuk kan een hele mooie pen – in de clubkleur van de SZO – worden besteld bij de secretaris.

Uiteraard moet eerst het bedrag worden voldaan, waarna de pen kan worden toegezonden. Het geld kan worden gestort op de bankrekening van de secretaris Jan Lahuis, bank-rekeningnummer IBAN NL 93 RABO 0349 6030 65, onder vermelding van “COVS-pen SZO”. Wanneer u een SZO-pen wilt bestellen, licht de secretaris van de SZO hier dan – per e-mail – over in, zodat het niet aan de aandacht ontsnapt.

De SZO heeft ook de beschikking over scheidsrechterfluitjes, de FOX40, en heeft ook nog enkele inloopshirts voorradig. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat of met de technische commissie van de SZO.

De SZO heeft ook weer (nieuwe) vaantjes voor de “Pupil van de Week”. Deze kunnen worden besteld bij de penningmeester van de SZO, René van der Elst (06 – 11 10 95 71) of (penningmeester@szozwolle.nl), voor € 1,00 per stuk.

Het bestuur van de SZO heeft onlangs onze eigen wervingsfolder geactualiseerd, aangezien de bestaande wervingsfolder sterk was verouderd. U kunt de Wervingsfolder SZO (2022) hier bekijken.

Van alle bovengenoemde artikelen zijn hiernaast foto’s gepubliceerd.