Donateurs

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) staat de amateurscheidsrechters in onze regio ter zijde. Met training, scholing, maar ook ter ondersteuning bij mogelijke excessen zoals onheuse bejegeningen, molestatie(s) e.d. Het is van belang dat zij hun conditie en vaardigheden op peil houden of verbeteren als daartoe aanleiding bestaat. Dat is belangrijk voor zowel de scheidsrechter als de voetbalvereniging.

In onze wervingsfolder – gepubliceerd in het Hoofdmenu onder de rubriek “Over SZO” onder tabblad “Bestuur” – kunt u lezen, welke activiteiten door de SZO worden ontplooid. Ook de clubscheidsrechters van de voetbalverenigingen in ons werkgebied kunnen lid worden van onze vereniging, waardoor zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van onze vereniging.

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan – indien gewenst – ook arbitrage “op maat” aan voetbalverenigingen aanbieden. Dat houdt in dat als uw eerste elftal een oefenwedstrijd speelt, wij eventueel voor een passende arbitrage (een scheidsrechter met eventueel twee neutrale assistenten) kunnen zorgen. Uiteraard tegen een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding die door de KNVB wordt verstrekt. U kunt hiervoor contact opnemen met de portefeuillehouder Technische Zaken, de heer Jarno Schoonhoven, telefoon 06 – 39 13 36 50, e-mail: technischezaken@szozwolle.nl. Vindt u hier geen gehoor, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SZO, secretaris@szozwolle.nl.

Om onze doelstellingen en ambities te kunnen realiseren, doen wij ook een beroep op voetbalverenigingen in ons werkgebied (rayon). Wij hebben de afgelopen jaren geen tevergeefs verzoek aan de verenigingen in ons rayon gedaan om een financiële bijdrage. Daarvoor zijn we deze voetbalverenigingen zeer erkentelijk. Indien uw vereniging een donatie doet aan de SZO, dan zijn we bereid om “in ruil daarvoor” een spelregelavond voor uw clubscheidsrechters, leiders en coaches e.d. van uw vereniging te verzorgen.

Hieronder hebben wij – in alfabetische volgorde – de logo’s van de voetbalverenigingen gepubliceerd, die ons de afgelopen twee jaar hebben gesteund. Bij aanvang van dit nieuwe seizoen is er weer een aantal bijgekomen, die ons met een bijdrage hebben gesteund. Indien uw vereniging eveneens een eervolle vermelding wenst, kunt u voor een eventuele donatie contact opnemen met de penningmeester van de SZO, de heer René van der Elst, telefoon 06 – 11 10 95 71, e-mail: penningmeester@szozwolle.nl.

Biddinghuizen

Slagharen

Go Ahead Kampen

Kampen

Nieuwleusen