Historie SZO

HISTORIE SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ZWOLLE E.O. (SZO)

Initiatiefnemer J.W. Maas, richtte samen met een aantal collega’s scheidsrechter op 13 januari 1924 in Hotel Koenders te Zwolle de scheidsrechtersvereniging op. In het eerste bestuur werd de initiatiefnemer voorzitter, terwijl de heren Jan van Dijk en Louis Jansen respectievelijk secretaris en penningmeester werden.

De naam Scheidsrechtersvereniging Zwolle kreeg als toevoeging “en omstreken” omdat er zich enige scheidsrechters van buiten Zwolle als lid aanmeldden. Iemand uit Kampen en iemand uit Meppel. De eerste jaren wisselde het bestuur nogal eens door interne strubbelingen, zodat een lange lijst van bestuursleden ontstond. Het ledental groeit gestaag en er komt zelfs een commissie die zich bezig gaat houden met de opleiding van adspirant-scheidsrechters. Als bezielende persoon moet hier de naam van A. Eikenaar worden genoemd.

Niet alleen het fluiten krijgt aandacht. Men gaat ook voetballen en de vereniging wordt als officieel lid van de N.C.V.B. ingeschreven, waardoor de mogelijkheid is geopend om deel te nemen aan seriewedstrijden e.d., waarvan in de zomermaanden veel gebruik wordt gemaakt.

Het is jammer, dat er uit die tijd weinig officiële gegevens bewaard zijn gebleven, zodat vooral die eerste jaren heel moeilijk te reconstrueren zijn. Bij het 40-jarig bestaan is nog iets weten te achterhalen via de heer K. Ester. Als u op de link “lees hier meer” klikt, treft u de volledige tekst aan van het vervolg van de historie van de SZO.

Daarnaast is in een pdf-bestand een power-point met de volledig met plaatjes en foto’s geïllustreerde historie van de SZO bijgevoegd.

lees hier meer

Historie SZO – 1924 – 2018