In Memoriam Herman Jongman

“In Memoriam Herman Jongman”

De heer H. (Herman) Jongman werd geboren op 5 augustus 1934 te Zwolle. De heer Jongman werd op 18 april 1966 lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Hij had zijn hart verpand aan de v.v. WVF te Westenholte. Hier was hij ook erelid. Graag verwijs ik u ook naar de “In Memoriam” van v.v. WVF: Voetbalvereniging W.V.F. (wvf.nl)

De heer Jongman had een hele mooie carrière als scheidsrechter. Hij begon in de KNVB Afdeling Zwolle, maar promoveerde reeds heel snel naar de “grote” KNVB. In KNVB District Oost promoveerde hij na een aantal jaren naar groep I van de KNVB District Oost. Hij floot meer dan 25 jaar in de top van het amateurvoetbal. Hij floot een aantal keren wedstrijden om het Amateurkampioenschap van Nederland.

Op 25 maart 1991 werd hem op de Algemene Ledenvergadering van de SZO de 25-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS opgespeld. In de periode 1980 – 1990 maakte de heer Jongman een aantal jaren deel uit van de Ontspanningscommissie van de SZO. Voor zover bekend heeft Herman Jongman geen bestuursfuncties bij de SZO vervuld. Op 10 april 2006 werd aan hem op de Algemene Ledenvergadering van de SZO de 40-jarig lidmaatschaps-speld van de COVS uitgereikt. Op 21 maart 2016 werd aan de heer Herman Jongman op de Algemene Ledenvergadering van de SZO de 50-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS uitgereikt.

De heer Jongman wilde nog zo graag, maar de afnemende gezondheid was er debet aan dat hij de activiteiten van de SZO niet meer kon bezoeken. Op zondag 28 april jl. bereikte ons het droevige bericht dat Herman Jongman op 89-jarig leeftijd was overleden.

Dat Herman Jongman moge rusten in vrede!

Geplaatst in SZO Zwolle.