IN MEMORIAM HERMAN SNIJDER

Op zondag 21 augustus jl. bereikte ons – via erevoorzitter Jan Wissink – het droevige bericht, dat ons Erelid Herman Snijder zondagmorgen vredig was ingeslapen.

Een grote delegatie van de SZO was aanwezig op het afscheid op vrijdagavond 26 augustus jl en de crematieplechtigheid op zaterdag 27 augustus jl.

In de onderstaande bijlage treffen jullie een “In Memoriam” aan van SZO-lid Herman Snijder.

In Memoriam (Herman Snijder)

We zullen Herman altijd blijven herinneren als een hele aimabele en markante man, die veel voor de SZO, KNVB en Maatschappij heeft betekend.

We wisten, dat Herman ongeneeslijk ziek was, maar door zijn positieve instelling en levensdrang wisten we niet wanneer het moment daar zou zijn, dat zijn lichaam de ongelijke strijd zou verliezen.

Dat Herman Snijder moge rusten in vrede!

Het bestuur SZO.

Geplaatst in SZO Zwolle.