Jos Huis in ’t Veld neemt afscheid als scheidsrechter.

De heer J.H.M. (Jos) Huis in ’t Veld uit Elburg, lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), heeft op zaterdag 18 mei 2019 zijn laatste wedstrijd voor de KNVB gefloten en hangt zijn fluit aan de wilgen.

Het hele bestuur van de SZO had op deze dag andere verplichtingen, doch het lukte uiteindelijk toch nog om het laatste gedeelte van zijn afscheidswedstrijd VSCO ’61 – Owios bij te wonen.

Dit degradatieduel in de Tweede Klasse G stond dus onder de bezielende leiding van Jos Huis in ’t Veld. De wedstrijd eindigde zoals het begon met de brilstand 0 – 0. Beide verenigingen hadden nog één punt nodig om rechtstreekse handhaving te bewerkstelligen.

Alhoewel Jos de laatste jaren van zijn carrière op een lager niveau acteerde, heeft Jos een hele mooie scheidsrechterscarrière achter de rug. Hij heeft jaren achtereen in de top van het Nederlandse Amateurvoetbal gefloten en daar prachtige wedstrijden en derby’s tot een goed einde gebracht.

Daarnaast was Jos ook actief voor zowel de KNVB als de COVS. Jos Huis in ’t Veld was een reeks van jaren één van de trainers, die voor de groep met scheidsrechters, lid van de SZO, stond. Jos was ook docent voor de KNVB en heeft diverse opleidingen van scheidsrechters verzorgd.

In 1998 maakte Jos Huis in ‘t Veld deel uit van de Jubileumcommissie ter gelegen-heid van het 75-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

Jos Huis in ’t Veld heeft ook enkele jaren deel uitgemaakt van het Districtsbestuur van COVS District Oost. Namens het COVS District bezette hij de kwaliteitszetel van de COVS in de Districtsscheidsrechterscommissie (DSC) van KNVB District Oost.

Op de Algemene Ledenvergadering van de SZO van 21 maart 2011 werd hij voor zijn inzet voor de COVS c.q. SZO gedecoreerd met de Zilveren Scheidsrechter.

Bij zijn afscheid als scheidsrechter van KNVB District Noord-Oost werd hij door zijn Sb’er Siem de Jager toegesproken en gedecoreerd met de Gouden Scheidsrechters-speld met de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen voor zijn vrouw, die hem op zaterdag altijd vele uren heeft moeten missen.

Uiteraard hoopt de SZO af en toe gebruik te mogen maken van de deskundigheid van Jos op het gebied van de spelregels en andere aspecten op het gebied van de arbitrage.

In de bijgaande foto’s ziet u een impressie van de afscheidswedstrijd van Jos Huis in ’t Veld, samen met zijn vrouw Liset en hun kleindochter.

Bron: De heer E. Bossenbroek van Noord-West Veluwe Foto heeft toestemming gegeven om enkele foto’s van NWV-foto.nl te mogen gebruiken op de website van de SZO mits de bron wordt vermeld. Door deze toevoeging aan dit artikel wordt hieraan voldaan.

 

Geplaatst in Geen categorie.