Kaartcompetitie

De heer M.H. (Marinus) Blankvoort, bijgestaan door Ulbe Posthumus, Hans van der Veen en de secretaris van de SZO, verzorgt namens de Ontspanningscommissie ook dit seizoen 2018 – 2019 de kaartcompetitie voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). De locatie is wederom het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle, Luttekeweg 11, 8031 LG Zwolle. De heer Blankvoort zal daarbij worden bijgestaan door Hans van der Veen en de secretaris Jan Lahuis, die de administratie ook dit seizoen voor zijn rekening neemt.

De data voor de kaartavonden voor de tweede seizoenshelft 2018-2019 zijn de donderdagen 17 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april 2019. Noteert u deze data in uw agenda. Met ingang van dit seizoen werd het inleggeld per kaartavond verhoogd naar € 3,00. Op het volgende tabblad zijn de uitslagen van de kaartavonden gepubliceerd.