Kerstbingo SZO van 21 december 2018

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) en de Ontspan-ningscommissie kunnen ook in 2018 terug zien op een hele geslaagde Kerstbingo. Een geweldige opkomst. Er waren 33 SZO-leden, waarvan 21 met hun partner. 12 SZO-leden waren alleen. Er waren 7 leden, die met elkaar 18 introducees mee namen. Totaal maakt dit een opkomst van groot en klein tot maar liefst 72 personen. Er waren ook enkele SZO-leden, die normaal gesproken wel aanwezig zouden zijn geweest, maar die andere verplichtingen hadden. De Ereleden Herman Snijder en Hans van der Veen, alsmede Erevoorzitter Jan Wissink en Lid van Verdienste Bert de Roo hadden zich afgemeld. Herman had verplichtingen voor de KNVB, Jan was grieperig en had een verjaardag en Hans had zich eveneens met griep afgemeld. Bert had ook andere privé verplichtingen. Fred Mulder had ons oudste lid, de 90-jarige Peter de Leeuw en zijn vrouw Willy uit Kampen opgehaald. Zo konden zij op hun leeftijd deze Kerstbingo nog eens mee maken. Een “rare” bijkomstigheid was, dat er dit keer maar liefst drie vrouwen in een rolstoel aanwezig waren. Martha, de vrouw van Erelid Henk Schrik, Anthonia, de vrouw van Ben Bastiaan en Carla, de vrouw van Henk Schreurs, waren alle drie in een rolstoel. Zij wilden deze traditionele Kerstbingo niet missen, omdat het altijd gezellig is en er leuke prijzen zijn te winnen.

In elk geval was het dit jaar wel een heel gemêleerd gezelschap. En met 72 per-sonen was het een mooie “volle” kantine van de v.v. KHC, waar we nà vorig jaar voor de tweede keer tè gast waren. Evenals vorig jaar waren namens de v.v. KHC de heer en mevrouw Pietersma onze gastheer en gastvrouw.

De voorzitter Eddy de Gier heette even na acht uur iedereen van harte welkom. De koffie en thee en twee consumptiemunten waren zoals gewoonlijk voor rekening van de penningmeester van de SZO.

De ereleden Fred Mulder en Wout Jongman “tekenden” weer voor de organisatie. Fred bediende de bingomolen en Wout las de getrokken nummers op. De verkoop van lootjes gebeurde dit jaar weer door Wilma en Lindsey Jongman.

Het organisatiecomité bestaande uit de families Jongman, Mulder en Van der Veen had weer hele leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland en bij de plaatselijke middenstand van Emmeloord en Kampen.

Er werden zoals gebruikelijk weer 7 bingoronden gehouden. Voor de pauze 3 ronden en nà de pauze 3 ronden, waarna weer een kleine pauze werd ingelast. In de pauzes werden we door mevrouw Pietersma getrakteerd op een lekker warm hapje. Het was niet zo dat alle prijzen naar één en dezelfde tafel gingen. De prijzen werden keurig netjes “verdeeld” door de hele zaal. Nà de tweede kleine pauze werd zoals gewoon-lijk de 7de afsluitende drankenronden gehouden. Hiervoor hadden we dit jaar nieuwe afspraken gemaakt. Kinderen beneden de 18 jaar mochten hieraan niet meedoen. Voor hen hadden we – als troostprijs – een cadeautje gekocht.

De Kerstbingo werd zoals ieder jaar afgesloten met het uitreiken van de overgebleven prijzen, door het trekken van de vervallen bingolootjes, waarop iedereen zijn naam had gezet. De lootjes werden getrokken door één van de dochters van Eveliena Klaassen. Zo gingen de meeste mensen toch nog met een klein prijsje in de vorm van een fles wijn of een doos chocolade naar huis.

In het fraaie “vernieuwde” onderkomen van de v.v. KHC was het ook nu weer “oer” gezellig en kan het bestuur van de SZO en de Ontspanningscommissie terug zien op een geslaagde Kerstbingo.

De voorzitter sloot omstreeks 23.15 uur de Kerstbingo van 2018 af. Namens het bestuur dankte hij iedereen voor zijn of haar komst en wenste iedereen prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Hij wenste iedereen voor 2019 een goede gezondheid en voor de actieve SZO-leden een sportief vervolg van het seizoen.

Na afloop werden de gebruikelijke attenties (dit jaar een lekkere kiprollade) aan de (aanwezige) vrijwilligers van de SZO uitgereikt. Deze vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar belangeloos voor de SZO ingezet. De andere attenties worden bij de niet aanwezige vrijwilligers van de SZO bezorgd.

Hierboven en hiernaast krijgt u via een kleine fotoreportage een impressie van de inrichting van de zaal en de aanwezigen. Degene die er niet was, weet nu wat hij of zij gemist heeft.

Geplaatst in Geen categorie.