Mededelingen

Samenvatting Toekomstvisie COVS

De afgelopen periode heeft de nieuw opgerichte commissie Toekomst COVS, via het medium Teams, gesprekken gevoerd met een groot aantal COVS-verenigingen.

Aan alle verenigingen: Dank voor jullie input en energie gedurende deze avonden!

Een aantal verenigingen heeft haar mening over de toekomst van de COVS geventileerd door middel van een brief/email gericht aan de commissie. Deze input zal door de commissie ook worden meegenomen in het adviesrapport aan het landelijk Bestuur.

De (bijgaande) samenvatting is een opsomming van onderwerpen die benoemd zijn vanuit de lid-verenigingen. De volgorde is willekeurig en niet gebaseerd op de frequentie. Voor de leesbaarheid is er gekozen om de standpunten op te delen in categorieën. De besproken onderwerpen worden omgezet in een adviesrapport richting het landelijk bestuur. Zij kunnen hierop hun beleid bepalen en een visie bepalen ten opzichte van de toekomst.

We hopen als commissie hiervan de eerste standpunten tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van zaterdag 21 mei 2022 te zien.

Mochten jullie nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunnen deze gedeeld worden richting de leden van de commissie.

Commissie Toekomst COVS

Jos Angevaare, Jonathan van Dongen, Johan Suurd, Ben van Maaren, Ed van Leeuwen en Joost Soeter.

Samenvatting Toekomst COVS

Spelregelwedstrijden SZO voortaan digitaal via Socrative.com

De Technische Commissie (TC) van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft vorig jaar iets nieuws bedacht voor de spelregelwedstrijden van de SZO. Deze spelregelwedstrijden worden ook dit seizoen 2023-2024 gecontinueerd.

In de bijlage die is toegevoegd, is omschreven hoe Socrative werkt en staat beschreven hoe jullie kunnen inloggen en deelnemen aan de spelregelwedstrijden van de SZO.

Het programma Socrative wordt reeds toegepast bij de Spelregelwedstrijden voor COVS-teams van COVS Nederland. Het programma werd tevens geïntroduceerd tijdens het Scheidsrechtercongres te Oldenzaal. De Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging (RSV) had destijds op 12 januari 2019 een groot aandeel in de organisatie van die spelregelwedstrijden.

De TC heeft in overleg met de portefeuillehouder Technische Zaken van het bestuur afgesproken dat er wordt gestart met één spelregeltoets in september. In de maanden oktober en november volgen er twee toetsen en in de maand december volgt nog één toets voor de winterstop. De toetsen worden “open” gezet op de 1e en 3e dinsdagavond van de maand om 21.00 uur en deze blijven open staan tot de eerstvolgende toets. De laatste toets van december sluit 2 weken na de datum dat deze op “actief” wordt gezet, namelijk dinsdag 19 december, eveneens tot 21.00 uur. Daarna kan de TC de balans opmaken van de eerste seizoenshelft en evalueren hoe het verder gegaan is.

Alle SZO-leden zijn inmiddels via een e-mailbericht op de hoogte gebracht van deze wijziging van de spelregelwedstrijden.

In het bestuur is tijdens de bestuursvergadering van 28 augustus 2019 besloten om aan deze spelregel-wedstrijden (toetsen) de naam “Derk Jan Klein Tijssink” te verbinden. Aan het eind van het seizoen wordt een wisselbeker uitgereikt aan de winnaar. Aan deze bokaal wordt de naam van de heer Klein Tijssink verbonden. Derk Jan Klein Tijssink was een begenadigd spelregelkenner, lid van de SZO, die 30 jaar heeft gefloten. Hij presteerde het om drie keer achtereen spelregelkampioen van COVS Nederland te worden. Bijgaand een foto van dit zeer gewaardeerde SZO-lid van de jaren 1940 – 1960.

Inloggen bij Socrative

Handleiding inloggen deelnemers SZO

Technische Commissie SZO

Socrative.com

D.J. Klein Tijssink

Belediging van een scheidsrechter

Op 23 maart 2019 floot een scheidsrechter, tevens lid van de SZO, een wedstrijd in de omgeving van Nijmegen. Gedurende de wedstrijd bleek hem dat de trainer van de uitspelende ploeg nogal opvallend aanwezig was aan de zijlijn. In vaak niet mis te verstane bewoordingen uitte hij zijn onvrede over de leiding van de scheidsrechter. Volgens de scheidsrechter deed hij dat op een agressieve manier. Op een gegeven moment vond de scheidsrechter het genoeg. Hij heeft hierop via de aanvoerder van het team de trainer laten aanspreken op zijn gedrag en gezegd dat dit gedrag moest stoppen. Echter de trainer wist niet van ophouden. De scheidsrechter heeft hem vervolgens weer aangesproken en toen vond de trainer het nodig om de scheidsrechter te beledigen. Hierop heeft de scheidsrechter hem weggestuurd. Na de wedstrijd stond de weggezonden trainer de scheidsrechter op te vangen en schreeuwde hij naar de scheidsrechter. De trainer bleef achter de scheidsrechter aanlopen en bleef daarbij schreeuwen. Op een gegeven moment trokken spelers van het desbetreffende team de trainer de kleedkamer in. Nadat de scheidsrechter klaar was met douchen en omkleden stond de weggezonden trainer hem weer op te wachten in de deur naar de kantine. Daar beledigde de trainer de scheidsrechter. Op het moment dat de scheidsrechter naar huis wilde gaan pakte de trainer weer zijn kans en beledigde nogmaals de scheidsrechter.

Kort hierop heeft de scheidsrechter aangifte gedaan en heeft daarbij advies gehad van portefeuillehouder molestaties van de SZO. Deze week heeft de scheidsrechter gehoord dat er getuigen zijn gehoord, die volgens de scheidsrechter zijn verhaal bevestigden. Het hele dossier is nu naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd. Zij gaan het dossier beoordelen en dan beslissen wat ze verder gaan doen.

Het is te hopen dat het OM snel een beslissing neemt zodat deze vervelende zaak afgerond kan worden. In het hele proces heeft de scheidsrechter als lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. terug kunnen vallen voor een luisterend oor en/of advies van de voornoemde portefeuillehouder van de SZO.

Heeft u ook een nare ervaring of nog erger, bent u beledigd of mishandeld en u bent lid van de SZO, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de portefeuillehouder molestatiezaken van de SZO, Hans van Bruggen. Zijn telefoonnummer treft u aan op het tabblad “Over SZO – Bestuur”. Hij gaat dan samen met u bekijken wat er kan of moet gebeuren, maar ook kan hij uw vragen beantwoorden over aangifte doen en het eventuele traject na de aangifte.