NIEUWS VAN DE WEEK

De afgelopen 4 maanden november, december 2022 en januari en februari 2023 werd er door de KNVB een cursus “verenigingsscheidsrechter” gegeven bij de ASV Dronten. De docent van deze cursus was de heer A.H. (Hans) van Bruggen, tevens bestuurslid van de SZO.

Er waren 15 cursisten, waarvan er 14 het certificaat behaalden. Dat gebeurde afgelopen vrijdag 17 februari jl. Eén cursist moet nog 1 cursusavond inhalen, omdat hij 1 van de 4 cursusavonden heeft gemist. Dat gaat gebeuren bij de cursus, die op dit moment loopt bij Swift ’64 te Swifterbant.

Van de 14 cursisten hebben er zich ook reeds 3 personen als lid aangemeld bij de SZO. Hen is inmiddels ook alle informatie van en over de COVS en SZO toegezonden.

Cursus verenigingsscheidsrechter

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) organiseert in samenwerking met de voetbalvereniging CSV ’28 een “Cursus Verenigingsscheidsrechter”, die zal worden gehouden bij de CSV ’28 te Zwolle. De cursus wordt verzorgd door de heer Lennart Fledderus, docent van de KNVB District Noord-Oost. Indien een voetbalvereniging “hulp” nodig heeft met de begeleiding, kan men contact opnemen met de SZO. De cursus start bij minimaal 16 deelnemers. Kandidaten kunnen zich opgeven via de onderstaande link. Vul deze link in op uw browser.

https://knvb-digitaal.sportlink.com/

Zodra er zich 16 deelnemers (of meer) hebben gemeld, kan deze cursus van start gaan.

Wellicht levert dit dan ook potentiële leden op voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Het bestuur SZO