Nieuws van de week

SPELLEIDERSCURSUS AFGESLOTEN BIJ FLEVO BOYS

Nadat Max Wolfkamp was geslaagd als docent Arbitrage bij de KNVB in Zeist, heeft hij al weer diverse cursussen mogen geven.

Max is ook lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), zodat via deze weg de SZO ook een klein beetje aan de weg timmert.

Op 23 oktober zijn 13 leden van Flevo Boys gestart met de opleiding spelbegeleider/pupillenscheids-rechter. Een mooi gezelschap van dames en heren, de één nog erg jong en de ander al wat ouder.

De eerste avond, onder leiding van KNVB-docent Max Wolfkamp, is er met een stuk theorie aan de slag gegaan. Daarna moest iedere cursist minimaal twee stagewedstrijden fluiten. Dit gebeurde altijd in tweetallen en ieder floot een helft. De bedoeling was dat ze elkaar feedback gaven op het fluiten van de ander.

Daarnaast waren er voortdurend begeleiders aanwezig om de cursisten te ondersteunen. Dit waren Wout Jongman, Remco Paulusma en Mathijs Krooneman. Remco en Mathijs zijn ook zo begonnen en fluiten inmiddels wedstrijden voor de KNVB.

Alle begeleiders waren het eens: Voor een aantal cursisten was het spannend. Maar wat een enthous-iasme en inzet. Ze gingen er allemaal voor. Ze luisterden goed naar elkaar en naar de begeleiders. De tips werden meegenomen om zichzelf te verbeteren. Daardoor zag je al verbetering ondanks het korte traject.

Op 20 november was de tweede en laatste avond. Deze avond was vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Met name wat ging er goed en wat kon nog beter. Samen veel gelachen om allerlei ervaringen. Het belangrijkste was wel dat iedereen er plezier aan had beleefd. Daarna kreeg iedereen zijn certificaat van Max Wolfkamp.

SPELREGELAVOND TEN BEHOEVE VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS WZC WAPENVELD

Op verzoek van de voetbalvereniging WZC uit Wapenveld, één van de donateur verenigingen van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), hebben de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier en penningmeester René van der Elst op 18 november jl. een spelregelavond voor de clubscheidsrechters van de voornoemde voetbalvereniging verzorgd.

Op bijgaande foto’s een impressie van voornoemde spelregelavond. De secretaris van de SZO liet ook zijn gezicht zien.

Wil uw vereniging ook zo’n spelregelavond? Dat kan. Wordt dan donateur van de SZO en wij verzorgen gratis zo’n spelregelavond over de spelregels met eventuele bewegende beelden om sommige spelregels toe te lichten.

Bent u geen donateur, dan kunnen we een dergelijke spelregelavond wel verzorgen, maar dan worden er onkosten ad. € 50,= in rekening gebracht.

 

TUSSENSTAND SPELREGELWEDSTRIJD VIA SOCRATIVE

Ga voor de tussenstand van de Spelregelwedstrijd van de SZO om de Derk Jan Klein Tijssinkbokaal naar het Hoofdmenu onder “Informatie – Mededelingen”. Namens de Technische Commissie is daar een soort tussenstand gepubliceerd.

Socrative.com

BESTUURSLID HANS VAN BRUGGEN GESLAAGD VOOR DE FIFATEST.

Hans van Bruggen, bestuurslid van de SZO, is geslaagd voor de FIFA-test voor de assistent-scheids-rechters.

Hans was door een blessure in eerste instantie niet in staat om de test met goed gevolg af te leggen, zodat een herkansing noodzakelijk was.

Hieraan werd door hem dus op woensdag 13 november 2019 voldaan.

Het bestuur en leden van de SZO feliciteren hem met dit behaalde succes en wensen hem een sportieve voortzetting van het seizoen 2019-2020.

MARK VAN DE BRUG STAPT IN HET HUWELIJKSBOOTJE

Mark van de Brug en Leonie Bruijnes zijn vorige week donderdag 10 oktober jl. in het huwelijk getreden.

Een groot deel van de trainingsgroep Kampen was ’s avonds op het huwelijksfeest in Babbel Beach in Hulshorst aanwezig.

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) wenst Mark en Leonie heel veel geluk in hun leven.

Het bestuur hoopt, dat wij hen beide nog eens op een clubavond, bijvoorbeeld de Kerstbingo van vrijdag 13 december a.s., kunnen begroeten.

 

 

LEDEN VAN DE SZO GESLAAGD VOOR DE FIFA-TEST

Door de KNVB zijn de laatste tijd weer diverse FIFA-testen en Spelregeltoetsen afgenomen.

Op woensdag 2 oktober jl. werd in Otterlo door diverse scheidsrechters en assistent-scheidsrechters de FIFA-test afgelegd. Jeffrey van der Does en Daniël Vloedgraven, beide lid van de SZO, slaagden voor deze FIFA-test.

René van der Elst, penningmeester van de SZO is gisteravond (9 oktober 2019) op de Campus van de KNVB in Zeist geslaagd voor de FIFA-test voor Assistent-Scheidsrechter.

De bijbehorende FIFA Spelregeltoets had hij in een eerder stadium reeds met goed gevolg afgelegd.

Er waren – verdeeld over 4 groepen – ongeveer 25 Scheidsrechters en Assistent-Scheidsrechters in Zeist aanwezig.

SCHEIDSRECHTERS MAX WOLFKAMP UIT ZWOLLE DOET HET

Het amateurvoetbal in Nederland groeit. Ieder weekend staan miljoenen jongens en meisjes op het voetbalveld. Om de wedstrijden in goede banen te leiden, trommelen de amateurclubs wekelijks hun scheidsrechters op om hun fluitje tevoorschijn te halen. Ze staan vaak ter discussie, maar in de “Week van het Amateurvoetbal” mogen ze uiteraard niet vergeten worden. Aan het woord Max Wolfkamp (22), die zijn carrière als leidsman begon bij CSV ’28 in Zwolle. “Mijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen.”

Max Wolfkamp is ook lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Inmiddels ben je veel meer dan ‘slechts’ amateurscheidsrechter.

“Dat klopt. Ik ben alweer tien jaar bezig met het “vak”. Op mijn twaalfde ben ik als scheidsrechter begonnen bij de pupillen van CSV ’28 in Zwolle. Inmiddels fluit ik de junioren, voornamelijk Onder 19 en Onder 17 in respectievelijk de vierde en derde divisie. Een tijdje geleden ben ik ook nog eens begonnen als assistent-scheidsrechter. Daarnaast ben ik  nog met van alles en nog wat bezig. Bij CSV ’28 ben ik plaatsvervangend coördinator scheidsrechterszaken en zorg ik onder meer voor de aanstellingen. Namens de KNVB geef ik cursussen en leid ik beginnende scheidsrechters op.”

Het voert tè ver om hier het hele interview met Max Wolfkamp op de website te plaatsen.

Ik verwijs u naar de website van “De Stentor” waar het hele interview is na te lezen. Max Wolfkamp uit Zwolle doet het: van pupillen tot het KNVB-niveau.

https://www.destentor.nl/zwolle/scheidsrechter-max-wolfkamp-uit-zwolle-doet-het-van-pupillen-tot-het-knbn-niveau~a9fb8805/

Open de bovenstaande link en u kunt het volledige interview met Max Wolfkamp lezen.

SPELREGELAVOND TEN BEHOEVE VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS DOS KAMPEN

De voetbalvereniging DOS Kampen had naar aanleiding van onze brief inzake verzoek om donatie al eens bij de portefeuillehouder Hans van Bruggen geïnformeerd wat een spelregelavond nu precies inhield.

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) “levert“ ook veel “arbitrage op maat”. De SZO levert voor oefen- en vriendschappelijke wedstrijden de scheidsrechters, die op het niveau fluiten van het desbetreffende elftal. Indien gewenst kunnen wij daar ook nog twee neutrale assistent-scheidsrechters bij “leveren”.

De v.v. DOS Kampen was wel “in” voor een spelregelavond voor de clubscheidsrechters, zodat de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, bijgestaan door penningmeester René van der Elst, op maandagavond 16 september jl. in het clubhuis van voornoemde vereniging de nieuwe gewijzigde spelregels voor het seizoen 2019-2020 voor het voetlicht brachten.

Wil uw vereniging ook zo’n spelregelavond? Dat kan. Wordt dan donateur van de SZO en wij verzorgen gratis zo’n spelregelavond over de spelregels met eventuele bewegende beelden om sommige spelregels toe te lichten.

Bent u geen donateur, dan kunnen we een dergelijke spelregelavond wel verzorgen, maar dan worden er onkosten ad. € 50,= in rekening gebracht.

SPELREGELAVOND TEN BEHOEVE VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS GO AHEAD KAMPEN

Op verzoek van de voetbalvereniging Go Ahead Kampen, één van de donateur verenigingen van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), hebben de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier en portefeuillehouder Wout Jongman op 12 september jl. een spelregelavond voor de clubscheidsrechters van de voornoemde voetbalvereniging verzorgd.

Wil uw vereniging ook zo’n spelregelavond? Dat kan. Wordt dan donateur van de SZO en wij verzorgen gratis zo’n spelregelavond over de spelregels met eventuele bewegende beelden om sommige spelregels toe te lichten.

Bent u geen donateur, dan kunnen we een dergelijke spelregelavond wel verzorgen, maar dan worden er onkosten ad. € 50,= in rekening gebracht.

NIEUWE SPONSOR VOOR DE WEBSITE VAN DE SZO

Het Bestuur van de SZO – door bemiddeling van bestuurslid Hans van Bruggen – is er in geslaagd om in eerste instantie voor één jaar een nieuwe sponsor voor de website te vinden. Fit 20 uit Kampen heeft zich hiertoe bereid verklaard.

U ziet de nieuwe sponsor op de Homepage van de website boven in de bewegende banner voorbij komen. Klik op het logo en u wordt door gelinkt naar de website van Fit 20. Onder de banner bevindt zich tevens nog een bewegende slider. Hierin is nog plaats voor eventuele adverteerders op de website en zo mogelijk in het clubblad, dat 5 x per jaar (digitaal) wordt uitgebracht.

SPELREGELWIJZIGINGEN SEIZOEN 2019 – 2020 GEPUBLICEERD

Zie voor de spelregelwijzigingen het tabblad “Informatie” in het hoofdmenu. Vervolgens gaat u naar het tabblad KNVB. Daar treft u de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2019 – 2020 met een uitgebreide toelichting aan. U kunt de onderstaande link ook aanklikken of kopiëren naar uw browser. U komt dan rechtstreeks op de website van de KNVB.

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2019-2020

Spelregelwijzigingen 2019-2020 (beknopt)

Toelichting spelregelwijzigingen