Nieuws van de week

PUZZELRUBRIEK “DE KNAPSTE KOP VAN DE SZO”

Het is al weer 10 jaar geleden dat de Redactie van het Clubblad in 2011 haar 50-jarig jubileum vierde. In dat jaar werd door de Redactie in het clubblad een Quiz “De Knapste Kop van de SZO” opgenomen.

De winnaar in 2011 was Bert de Roo, voormalig penningmeester en Lid van Verdienste van de SZO. Aan hem werd de 1e prijs en een herinneringscertificaat met een boeket bloemen uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2012 in Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle.

Op voorstel van de secretaris heeft het bestuur van de SZO besloten om dat 10 jaar na dato in deze moeilijke Coronatijd nogmaals te doen. Het Clubblad van de SZO heeft in 2021 haar 60-ste jaargang.

Evenals in 2011 worden in 2021 in elk clubblad puzzels, quizvragen en logikwizzen opgenomen, waar men punten voor kan vergaren. Door de Redactie (secretaris Jan Lahuis) wordt een klassement bij gehouden, waarna op de Algemene Ledenvergadering van (waarschijnlijk) 28 maart 2022 de winnaar bekend wordt gemaakt.

In het Clubblad van februari 2021 stonden reeds twee puzzels, die mee gelden voor het Klassement. Voor de oplossing van de Kruiswoordraadsel wordt een woord gevraagd van 14 letters. Als men de oplossing opstuurt naar het secretariaat van de SZO (per post of per mail) dan ontvangt men daarvoor 14 punten. In het Clubblad van februari stond eveneens een Rebus-Filippine. Hiervoor werd een woord gezocht van 11 letters. Indien men de oplossing eveneens opstuurt naar het secretariaat van de SZO, dan ontvangt men daarvoor 11 punten voor het Klassement “De Knapste Kop van de SZO”.

Aangezien de regie van dit klassement bij de secretaris van de SZO ligt, kunnen ook de andere bestuursleden van de SZO meedoen aan deze quiz, verdeeld over de 5 clubbladen van 2021.

In elk clubblad (5 keer) wordt een Rebus-Filippine opgenomen. Daarnaast verschijnt er in elk clubblad nog een tweede andere opgave. In het clubblad van april 2021 wordt een dubbele Kruiswoord-Filippine opgenomen. De oplossing is een gezegde van 28 letters. In april zijn samen met de Rebus-Filippine dus 39 punten te verdienen voor het klassement.

De oplossingen van het Clubblad van februari 2021 moeten worden opgestuurd vóór dat het clubblad in april wordt uitgegeven. Het clubblad van april wordt uitgegeven nà de bestuursvergadering van de SZO van woensdag 7 april a.s. Oplossingen van de beide puzzels van februari moeten derhalve vóór 7 april 2021 bij het secretariaat zijn ingediend.

Deze publicatie wordt eveneens per e-mail aan alle SZO-leden verzonden. De 5 SZO-leden zonder e-mail krijgen deze mededeling per post toegestuurd.

Bij deze publicatie zijn de beide opdrachten van het Clubblad van februari nogmaals bijgevoegd.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis,

Secretaris SZO.

Kruiswoordpuzzel Clubblad februari 2021

Rebus-filippine Clubblad februari 2021

Programma puzzelrubriek De Knapste Kop van de SZO

DE SZO GAAT DE TRAINING(EN) HERVATTEN.

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) gaat de training weer oppakken. Helaas kan dit nog niet op de vaste dinsdagavond, omdat iedereen i.v.m. de avondklok om 21.00 uur binnen moet zijn. Daarnaast heeft v.v. KHC maar één veld met verlichting en deze is tot half acht bezet.

Daarom starten wij vanaf zaterdag 13 maart a.s. van 09.30 uur tot 10.30 uur bij v.v. KHC in Kampen. Uiteraard onder enkele voorwaarden.

Je reist alleen, je bent reeds omgekleed in sportkleding, stapt het veld op, werkt – op instructie van de trainer – de training in tweetallen af (mits je ouder dan 27 jaar bent) en stapt moe maar voldaan – na een uur – weer de auto in.

Op deze manier zit je niet meer thuis, word je fitter (dus beter bestand tegen eventuele ziektes), ben je actief buiten aan het werk en spreek jij je collega’s weer. Alleen maar pluspunten.

Dan is straks de overstap naar 2x per week actief zijn alleen maar kleiner.

Zie voor meer informatie de bijlage “Veilig trainen bij de COVS!”

Namens de trainer(s), Jan Lahuis,

Secretaris SZO.

Veilig trainen bij de SZO

RAPPORT MULIER INSTITUUT INZAKE ARBITRAGE

Middels deze publicatie wil het bestuur van de SZO haar leden informeren omtrent een onderzoek van het Mulier Instituut te Utrecht middels een enquête onder leden van de COVS.

Het Mulier Instituut is een sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut in Nederland. Het hoofddoel is de bevordering van de sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleids-effectiviteit op het terrein van sport. Het instituut is vernoemd naar Pim Mulier, pionier en aartsvader van de sport in Nederland.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

De voetbalarbitrage anno 2020: nog vaak verbale vormen van geweld én roep om aandacht voor medische veiligheid

Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, met name verbale vormen zoals discussies, wegwerpgebaren of hoofdschudden. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en scheidsrechtersvereniging COVS Nederland naar wedstrijdgedrag, cursus- en opleidingsaanbod en randvoorwaarden van het arbitersvak.

Arbiters pleiten voor blijvende ondersteuning van hun sociale veiligheid, zowel op het veld als daarbuiten. 5 procent van de respondenten krijgt namelijk iedere wedstrijd te maken met wedstrijdgedrag als slaan, schoppen of bijten. Vooral jongere scheidsrechters worden bovendien steeds vaker op de sociale media benaderd door spelers, trainers, supporters of bestuursleden van verenigingen waar zij fluiten, vlaggen of waarnemen.

Daarnaast zou een groot deel van de arbiters willen dat medische veiligheid en racisme meer aan bod kwamen in arbitragecursussen en -opleidingen. Wel zijn veel van de ondervraagden zeer tevreden over de aandacht voor spelregels, mentale weerbaarheid, speltechnische aspecten, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met agressie op de velden en videoanalyses in het cursus- en opleidingsaanbod. Andere bevindingen zijn:

  • 92 procent van de respondenten heeft geen problemen met de gemiddelde reisafstand per wedstrijd en ongeveer drie kwart is tevreden met de kilometer- en wedstrijdvergoeding die zij ontvangen.
  • Een groot deel van de respondenten (71%) is ontevreden over het feit dat zij zelf kleding en materiaal moeten aanschaffen.
  • Er is ruimte voor verbetering in de doorstroommogelijkheden voor (assistent‑)scheidsrechters. 53 procent van de respondenten zou hier graag meer begeleiding bij krijgen.
  • 24 procent van de ondervraagden geeft aan iedere wedstrijd te maken te krijgen met duw- of trekbewegingen.

Aan dit onderzoek, dat in september 2020 is uitgevoerd, deden 1.035 leden van COVS Nederland mee: 858 scheidsrechters, 36 assistent-scheidsrechters en 141 waarnemers, coaches of rapporteurs. De meeste respondenten zijn actief in de lagere amateurdivisies van de seniorencompetitie (19 jaar en ouder). Het bijgaande factsheet geeft dus vooral een beeld van de staat van de arbitrage in de tweede, derde en vierde klasse van het volwassen amateurvoetbal.

Neem voor meer informatie contact op met dr. Vidar Stevens van het Mulier Instituut, v.stevens@mulierinstituut, telefoon 030 – 2 49 88 91.

Factsheet_arbitrage

Sinds zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Antwerpen is dr. Vidar Stevens geïnteresseerd in governance- en duurzaamheidsvraagstukken in de sport.

PROTOCOL ARBITRAGE AMATEURVOETBAL

De KNVB heeft in verband met de Corona-crisis een protocol uitgevaardigd voor de arbitrage in het KNVB amateurvoetbal. In de bijgevoegde bijlage treft u dit Protocol Amateurvoetbal Arbitrage aan.

Namens het bestuur van de SZO zou ik als secretaris zeggen: “Neem dit protocol ter harte”.

Protocol Arbitrage Amateurvoetbal