Nieuws van de week

BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING SZO d.d. 24 AUGUSTUS 2020.

Evenals de vorige keer heeft het bestuur van de SZO besloten om de concept-besluitenlijst van onze bestuursvergadering van maandag 24 augustus jl. te publiceren op de website. De bestuursvergadering werd ook dit keer – via Skype – georganiseerd door de penningmeester René van der Elst. De door de secretaris opgestelde agenda werd in circa anderhalf uur afgewerkt.

Aan deze concept-besluitenlijst kunnen (nog) geen rechten worden ontleend, aangezien zij nog niet door het bestuur zijn vastgesteld.

De eerstvolgende bestuursvergadering van de SZO is – ijzer en weder dienende wegens het Coronavirus – op woensdag 14 oktober a.s.

Hopelijk kan deze vergadering – i.v.m. het Covid-19 virus – weer op de oude (fysieke) wijze plaatsvinden bij de familie A.H. van Bruggen te Kampen.

Het bestuur van de SZO.

Concept-besluitenlijst 24 augustus 2020

PROTOCOL ARBITRAGE AMATEURVOETBAL

De KNVB heeft in verband met de Corona-crisis een protocol uitgevaardigd voor de arbitrage in het KNVB amateurvoetbal. In de bijgevoegde bijlage treft u dit Protocol Amateurvoetbal Arbitrage aan.

Namens het bestuur van de SZO zou ik als secretaris zeggen: “Neem dit protocol ter harte”.

Protocol Arbitrage Amateurvoetbal

BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING SZO d.d. 24 JUNI 2020.

Evenals de vorige keer heeft het bestuur van de SZO besloten om de concept-besluitenlijst van onze bestuursvergadering van woensdag 24 juni jl. te publiceren op de website. De bestuursvergadering werd ook nu – via Skype – georganiseerd door de voorzitter Eddy de Gier. De door de secretaris opgestelde agenda werd in circa anderhalf uur afgewerkt.

Aan deze besluitenlijst kunnen (nog) geen rechten worden ontleend, aangezien zij nog niet door het bestuur zijn geaccordeerd.

De eerstvolgende bestuursvergadering van de SZO is – ijzer en weder dienende wegens het Coronavirus – op woensdag 26 augustus a.s. bij de familie A.H. van Bruggen te Kampen.

Het bestuur van de SZO.

Concept-besluitenlijst SZO – 24 juni 2020

BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING SZO d.d. 27 MEI 2020.

Evenals de vorige keer heeft het bestuur van de SZO besloten om de besluitenlijst van onze bestuursvergadering van woensdag 27 mei jl. te publiceren op de website. De bestuursvergadering werd ook nu – via Skype – georganiseerd door de voorzitter Eddy de Gier. De door de secretaris opgestelde agenda werd in circa anderhalf uur afgewerkt.

De besluitenlijst werd in de bestuursvergadering van 24 juni jl. vastgesteld.

Het bestuur van de SZO.

Besluitenlijst – 27 mei 2020

 

PROMOTIE- EN DEGRADATIE SEIZOEN 2019-2020

Zoals aan alle scheidsrechters in het amateurvoetbal werd medegedeeld, wordt er dit seizoen door het vroegtijdige afbreken van de voetbalcompetities GEEN promotie-/degradatieregeling toegepast.

Wel zijn in de desbetreffende groepen (assistent-)scheidsrechters in een hogere groep geplaatst, omdat vrijgekomen plekken moesten worden opgevuld. Deze zijn ontstaan door officials die op een andere dag actief willen zijn, op eigen verzoek lager zijn ingedeeld of met hun hobby zijn gestopt. In sommige gevallen vraagt het veranderde voetballandschap ook om een kleine uitbreiding van bepaalde groepen.

Via dit bericht wil het bestuur van de SZO onze leden informeren omtrent de promotie van de navolgende SZO-leden, die in een hogere groep zijn geplaatst. Aan de promotie van Max Wolfkamp als assistent-scheidsrechter van ZOAD naar het Talenten Traject Betaald Voetbal (TTBV) werd in een ander artikel reeds aandacht besteed.

De nieuwe groepsindeling met het bijbehorende wedstrijdpakket wordt de komende maand in Sportlink verwerkt. Er wordt dit seizoen geen eindranglijst van de diverse groepen opgemaakt. Het betreft de volgende SZO-leden:

Evert Aukema van ZASG naar ZASF                                     Ibadullah Avci van ZASG naar ZASF

Tiemen de Boer van ZASH naar ZASG (Noord)                     Mark van de Brug van ZASG naar ZASF

Jeffrey van der Does van ZOAD naar ZAAC                           Heine Drenth van ZOSH naar ZOSG

Robin Evenboer van ZAJD naar ZASG                                  Erwin ten Hove van ZAJD naar ZASG

Jari Procee van ZAJF naar ZAJE                                          Jarno Schoonhoven van ZASG naar ZASF

Bert Wietsma van ZAJC naar ZAJB (Noord)

Het bestuur van de SZO feliciteert alle SZO-leden met de behaalde promotie.

LIEF & LEED

Ons lid, Martin van de Brug, is na de Corona-besmetting en na zijn ziekenhuisopname weer thuis. De voorzitter, Eddy de Gier, heeft namens het bestuur van de SZO bij Martin een fruitmand bezorgd. Hopelijk gaat het herstel voorspoedig en kan Martin aan het begin van het nieuwe seizoen medio augustus/september weer “in de wei”. Het bestuur van de SZO en haar leden wensen Martin van de Brug heel veel beterschap.

Ons lid, André Clement uit Kampen, is na een ziekenhuisopname voor een hernia-operatie op donderdag 14 mei jl. weer thuis gekomen. André kampte al een hele tijd met rugproblemen en wachtte al geruime tijd op een oproep van het ziekenhuis in Enschede, waar hij geopereerd zou worden. In maart was het dan eindelijk zover totdat het Corona-virus ook bij hem “roet in het eten” gooide en de operatie werd uitgesteld. Gelukkig voor hem werden de Corona-maatregelen enigszins versoepeld, waarna er ook in het Ziekenhuis van Enschede ruimte in de planning ontstond. Afgelopen donderdag mocht André weer naar huis. Hij ondervind nog wel enige naweeën en pijn van de operatie, maar hij kan nu beginnen aan de revalidatie door middel van fysiotherapie. André hoopt na verloop van tijd zijn hobby’s weer te kunnen uitoefenen. Het bestuur van de SZO zal hieraan aandacht besteden en bij André een fruitmand bezorgen.

EERSTE  WINNAAR PUBQUIZ

De eerste winnaar van de PUB – Quiz, georganiseerd door de Technische Commissie van de SZO op dinsdag 12 mei 2020, is geworden bestuurslid Wout Jongman uit Emmeloord. Hij behaalde 22 punten van de 25, die er te halen waren. De vragen en antwoorden van deze eerste pub-quiz vindt u in de onderstaande bijlage.

Wout, namens het Bestuur en de TC, Proficiat!

Namens het bestuur van de SZO, Secretaris Jan Lahuis.

Pubquiz SZO 12-05-2020

 

BESLUITENLIJST BESTUURSVERGADERING SZO d.d. 8 APRIL 2020

In tegenstelling tot eerdere publicaties, heeft het bestuur van de SZO besloten om dit keer – éénmalig – de besluitenlijst van de bestuursvergadering van de SZO d.d. 8 april jl. te publiceren op de website. De leden van de SZO kunnen op deze wijze zien, dat het bestuur – ondanks de Corona-crisis – toch nog op een aantal fronten bezig is. De besluitenlijst is in een bijlage bij deze publicatie gevoegd. Afgelopen week is ook het clubblad van de SZO, nummer 2 van april 2020, uitgebracht. Alle leden hebben digitaal een link ontvangen naar een bladerbare versie. Alle 7 leden zonder e-mailadres hebben een uitgeprinte versie in de bus gekregen. In het hoofdmenu onder “Informatie – Clubblad” treft u alle digitale nummers van het uitgegeven clubblad aan.

De besluitenlijst werd in de bestuursvergadering van 27 mei jl. vastgesteld.

Besluitenlijst d.d. 8 april 2020

 

AFGELASTING ALGEMENE LEDENVERGADERING SZO D.D. 30 MAART 2020

Naar aanleiding van de besluitvorming van de landelijke overheid en de adviezen van de KNVB, heeft het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) na ampel beraad gisteren besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 30 maart 2020 tot nader order uit te stellen.

In afwachting van nadere adviezen van het kabinet zal het bestuur van de SZO na 1 april a.s. met een nieuw datum voorstel komen om de ALV alsdan te houden.

In aansluiting op het voorgaande bericht deelt het bestuur van de SZO de leden mede, dat ook de trainingen van de SZO in Kampen en Emmeloord tot nader order zullen worden opgeschort.

Het bestuur van de SZO adviseert de leden om in deze periode van “voetballoze” weken en weekenden geen gehoor te geven aan verzoeken van voetbalverenigingen om te fluiten bij de eventueel te organiseren vriendschappelijke wedstrijden.

Hiermee respecteren wij de besluitvorming van de KNVB om alle wedstrijden in het Betaald Voetbal en het Amateurvoetbal af te gelasten c.q. uit te stellen.

Het bestuur van de SZO hoopt iedereen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Jan Lahuis, secretaris SZO.

TUSSENSTAND SPELREGELWEDSTRIJDEN OM DE DERK JAN KLEIN TIJSSINK BOKAAL

In het Hoofdmenu onder “Informatie” staat onder het tabblad “Mededelingen” de tussenstand van de Spelregelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink bokaal.

In verband met mijn verhuizing van Hattem naar Zaandam en het feit, dat ik geen beschikking had over internet, kon deze tussenstand niet eerder worden gepubliceerd.

D.J. Klein Tijssink

ARTIKEL IN TROUW

Lid van Verdienste van de SZO, Bert de Roo, voormalig penningmeester van de SZO, heeft een artikel laten plaatsen in het ochtendblad Trouw. Hieronder wordt de volledige tekst van dat artikel weergegeven.

Wat mij verbaast in de discussie over buitenspel, is dat niemand zich afvraagt waarom die regel ooit in het leven is geroepen. Het voetbalspel heeft zich meer dan honderd jaar geleden ontwikkeld en deze regel was blijkbaar nodig. Waarschijnlijk vond men het niet gewenst dat voetballers op de helft van de tegenstander bleven ‘hangen’ om balletjes af te wachten. Dus werd de ‘off side’ regel ingevoerd en was dat probleem opgelost. De regel is dus nooit bedoeld om voetballers die met een teenlengte een denkbeeldige streep overschrijden, te bestraffen. Het instellen van een grijze zone, zoals een hoogleraar bepleitte, is niet de oplossing. Ook dan is er altijd een benadeelde partij. Afschaffen van buitenspel is ook geen optie, want dat betekent dat we weer in de voornoemde situatie van honderd jaar geleden terechtkomen. Mijn idee is om een buitenspelvrije zone in te voeren. Als de bal eenmaal in die zone is, kan een speler niet meer buitenspel staan. Het meest eenvoudig is om de gehele helft van de tegenstander tot die zone te rekenen, dan zijn er geen nieuwe lijnen nodig. Dus dan luidt de regel: “Op eigen helft kun je niet buitenspel staan en op de helft van de tegenstander kun je niet buitenspel staan zodra en zolang de bal daar is.”

Bert de Roo, lid Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

 

SPELLEIDERSCURSUS AFGESLOTEN BIJ FLEVO BOYS

Nadat Max Wolfkamp was geslaagd als docent Arbitrage bij de KNVB in Zeist, heeft hij al weer diverse cursussen mogen geven.

Max is ook lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), zodat via deze weg de SZO ook een klein beetje aan de weg timmert.

Op 23 oktober zijn 13 leden van Flevo Boys gestart met de opleiding spelbegeleider/pupillenscheids-rechter. Een mooi gezelschap van dames en heren, de één nog erg jong en de ander al wat ouder.

De eerste avond, onder leiding van KNVB-docent Max Wolfkamp, is er met een stuk theorie aan de slag gegaan. Daarna moest iedere cursist minimaal twee stagewedstrijden fluiten. Dit gebeurde altijd in tweetallen en ieder floot een helft. De bedoeling was dat ze elkaar feedback gaven op het fluiten van de ander.

Daarnaast waren er voortdurend begeleiders aanwezig om de cursisten te ondersteunen. Dit waren Wout Jongman, Remco Paulusma en Mathijs Krooneman. Remco en Mathijs zijn ook zo begonnen en fluiten inmiddels wedstrijden voor de KNVB.

Alle begeleiders waren het eens: Voor een aantal cursisten was het spannend. Maar wat een enthous-iasme en inzet. Ze gingen er allemaal voor. Ze luisterden goed naar elkaar en naar de begeleiders. De tips werden meegenomen om zichzelf te verbeteren. Daardoor zag je al verbetering ondanks het korte traject.

Op 20 november was de tweede en laatste avond. Deze avond was vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Met name wat ging er goed en wat kon nog beter. Samen veel gelachen om allerlei ervaringen. Het belangrijkste was wel dat iedereen er plezier aan had beleefd. Daarna kreeg iedereen zijn certificaat van Max Wolfkamp.

SPELREGELAVOND TEN BEHOEVE VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS WZC WAPENVELD

Op verzoek van de voetbalvereniging WZC uit Wapenveld, één van de donateur verenigingen van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), hebben de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier en penningmeester René van der Elst op 18 november jl. een spelregelavond voor de clubscheidsrechters van de voornoemde voetbalvereniging verzorgd.

Op bijgaande foto’s een impressie van voornoemde spelregelavond. De secretaris van de SZO liet ook zijn gezicht zien.

Wil uw vereniging ook zo’n spelregelavond? Dat kan. Wordt dan donateur van de SZO en wij verzorgen gratis zo’n spelregelavond over de spelregels met eventuele bewegende beelden om sommige spelregels toe te lichten.

Bent u geen donateur, dan kunnen we een dergelijke spelregelavond wel verzorgen, maar dan worden er onkosten ad. € 50,= in rekening gebracht.

 

TUSSENSTAND SPELREGELWEDSTRIJD VIA SOCRATIVE

Ga voor de tussenstand van de Spelregelwedstrijd van de SZO om de Derk Jan Klein Tijssinkbokaal naar het Hoofdmenu onder “Informatie – Mededelingen”. Namens de Technische Commissie is daar een soort tussenstand gepubliceerd.

Socrative.com

BESTUURSLID HANS VAN BRUGGEN GESLAAGD VOOR DE FIFATEST.

Hans van Bruggen, bestuurslid van de SZO, is geslaagd voor de FIFA-test voor de assistent-scheids-rechters.

Hans was door een blessure in eerste instantie niet in staat om de test met goed gevolg af te leggen, zodat een herkansing noodzakelijk was.

Hieraan werd door hem dus op woensdag 13 november 2019 voldaan.

Het bestuur en leden van de SZO feliciteren hem met dit behaalde succes en wensen hem een sportieve voortzetting van het seizoen 2019-2020.

MARK VAN DE BRUG STAPT IN HET HUWELIJKSBOOTJE

Mark van de Brug en Leonie Bruijnes zijn vorige week donderdag 10 oktober jl. in het huwelijk getreden.

Een groot deel van de trainingsgroep Kampen was ’s avonds op het huwelijksfeest in Babbel Beach in Hulshorst aanwezig.

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) wenst Mark en Leonie heel veel geluk in hun leven.

Het bestuur hoopt, dat wij hen beide nog eens op een clubavond, bijvoorbeeld de Kerstbingo van vrijdag 13 december a.s., kunnen begroeten.

 

 

LEDEN VAN DE SZO GESLAAGD VOOR DE FIFA-TEST

Door de KNVB zijn de laatste tijd weer diverse FIFA-testen en Spelregeltoetsen afgenomen.

Op woensdag 2 oktober jl. werd in Otterlo door diverse scheidsrechters en assistent-scheidsrechters de FIFA-test afgelegd. Jeffrey van der Does en Daniël Vloedgraven, beide lid van de SZO, slaagden voor deze FIFA-test.

René van der Elst, penningmeester van de SZO is gisteravond (9 oktober 2019) op de Campus van de KNVB in Zeist geslaagd voor de FIFA-test voor Assistent-Scheidsrechter.

De bijbehorende FIFA Spelregeltoets had hij in een eerder stadium reeds met goed gevolg afgelegd.

Er waren – verdeeld over 4 groepen – ongeveer 25 Scheidsrechters en Assistent-Scheidsrechters in Zeist aanwezig.

SCHEIDSRECHTERS MAX WOLFKAMP UIT ZWOLLE DOET HET

Het amateurvoetbal in Nederland groeit. Ieder weekend staan miljoenen jongens en meisjes op het voetbalveld. Om de wedstrijden in goede banen te leiden, trommelen de amateurclubs wekelijks hun scheidsrechters op om hun fluitje tevoorschijn te halen. Ze staan vaak ter discussie, maar in de “Week van het Amateurvoetbal” mogen ze uiteraard niet vergeten worden. Aan het woord Max Wolfkamp (22), die zijn carrière als leidsman begon bij CSV ’28 in Zwolle. “Mijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen.”

Max Wolfkamp is ook lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Inmiddels ben je veel meer dan ‘slechts’ amateurscheidsrechter.

“Dat klopt. Ik ben alweer tien jaar bezig met het “vak”. Op mijn twaalfde ben ik als scheidsrechter begonnen bij de pupillen van CSV ’28 in Zwolle. Inmiddels fluit ik de junioren, voornamelijk Onder 19 en Onder 17 in respectievelijk de vierde en derde divisie. Een tijdje geleden ben ik ook nog eens begonnen als assistent-scheidsrechter. Daarnaast ben ik  nog met van alles en nog wat bezig. Bij CSV ’28 ben ik plaatsvervangend coördinator scheidsrechterszaken en zorg ik onder meer voor de aanstellingen. Namens de KNVB geef ik cursussen en leid ik beginnende scheidsrechters op.”

Het voert tè ver om hier het hele interview met Max Wolfkamp op de website te plaatsen.

Ik verwijs u naar de website van “De Stentor” waar het hele interview is na te lezen. Max Wolfkamp uit Zwolle doet het: van pupillen tot het KNVB-niveau.

https://www.destentor.nl/zwolle/scheidsrechter-max-wolfkamp-uit-zwolle-doet-het-van-pupillen-tot-het-knbn-niveau~a9fb8805/

Open de bovenstaande link en u kunt het volledige interview met Max Wolfkamp lezen.

SPELREGELAVOND TEN BEHOEVE VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS DOS KAMPEN

De voetbalvereniging DOS Kampen had naar aanleiding van onze brief inzake verzoek om donatie al eens bij de portefeuillehouder Hans van Bruggen geïnformeerd wat een spelregelavond nu precies inhield.

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) “levert“ ook veel “arbitrage op maat”. De SZO levert voor oefen- en vriendschappelijke wedstrijden de scheidsrechters, die op het niveau fluiten van het desbetreffende elftal. Indien gewenst kunnen wij daar ook nog twee neutrale assistent-scheidsrechters bij “leveren”.

De v.v. DOS Kampen was wel “in” voor een spelregelavond voor de clubscheidsrechters, zodat de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, bijgestaan door penningmeester René van der Elst, op maandagavond 16 september jl. in het clubhuis van voornoemde vereniging de nieuwe gewijzigde spelregels voor het seizoen 2019-2020 voor het voetlicht brachten.

Wil uw vereniging ook zo’n spelregelavond? Dat kan. Wordt dan donateur van de SZO en wij verzorgen gratis zo’n spelregelavond over de spelregels met eventuele bewegende beelden om sommige spelregels toe te lichten.

Bent u geen donateur, dan kunnen we een dergelijke spelregelavond wel verzorgen, maar dan worden er onkosten ad. € 50,= in rekening gebracht.

SPELREGELAVOND TEN BEHOEVE VAN CLUBSCHEIDSRECHTERS GO AHEAD KAMPEN

Op verzoek van de voetbalvereniging Go Ahead Kampen, één van de donateur verenigingen van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), hebben de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier en portefeuillehouder Wout Jongman op 12 september jl. een spelregelavond voor de clubscheidsrechters van de voornoemde voetbalvereniging verzorgd.

Wil uw vereniging ook zo’n spelregelavond? Dat kan. Wordt dan donateur van de SZO en wij verzorgen gratis zo’n spelregelavond over de spelregels met eventuele bewegende beelden om sommige spelregels toe te lichten.

Bent u geen donateur, dan kunnen we een dergelijke spelregelavond wel verzorgen, maar dan worden er onkosten ad. € 50,= in rekening gebracht.

NIEUWE SPONSOR VOOR DE WEBSITE VAN DE SZO

Het Bestuur van de SZO – door bemiddeling van bestuurslid Hans van Bruggen – is er in geslaagd om in eerste instantie voor één jaar een nieuwe sponsor voor de website te vinden. Fit 20 uit Kampen heeft zich hiertoe bereid verklaard.

U ziet de nieuwe sponsor op de Homepage van de website boven in de bewegende banner voorbij komen. Klik op het logo en u wordt door gelinkt naar de website van Fit 20. Onder de banner bevindt zich tevens nog een bewegende slider. Hierin is nog plaats voor eventuele adverteerders op de website en zo mogelijk in het clubblad, dat 5 x per jaar (digitaal) wordt uitgebracht.

SPELREGELWIJZIGINGEN SEIZOEN 2019 – 2020 GEPUBLICEERD

Zie voor de spelregelwijzigingen het tabblad “Informatie” in het hoofdmenu. Vervolgens gaat u naar het tabblad KNVB. Daar treft u de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2019 – 2020 met een uitgebreide toelichting aan. U kunt de onderstaande link ook aanklikken of kopiëren naar uw browser. U komt dan rechtstreeks op de website van de KNVB.

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2019-2020

Spelregelwijzigingen 2019-2020 (beknopt)

Toelichting spelregelwijzigingen