Nieuws

In de rubriek “Nieuws” treft u de vervolgrubrieken “Nieuws van de week” en “Nieuwsberichten” aan. Berichten onder “Nieuws van de week” zijn kleine wetenswaardigheden over de SZO, maar kan ook betrekking hebben op individuele SZO-leden, die iets opmerkelijks hebben gepresteerd of hebben meegemaakt. Deze berichten zijn van tijdelijke aard en worden binnen afzienbare tijd weer verwijderd. De berichten onder “Nieuwsberichten” zijn berichten van en over de SZO en haar leden gedurende het lopende seizoen. Deze berichten kunnen langer – bijvoorbeeld 1 à 2 jaar – op de website aanwezig blijven. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een artikel eventueel ook worden toegevoegd aan de rubriek “Historie SZO” onder tabblad “Over SZO” in het hoofdmenu.