Technische avond “Begeleiding & Coaching” d.d. 12 februari 2019

De Technische Commissie van de SZO had weer een technische avond voorbereid en twee vooraanstaande scheidsrechters bereid gevonden om een dergelijke avond voor de SZO-leden te verzorgen.

Alle SZO-leden waren op 30 januari jl. per e-mail uitgenodigd, zodat iedereen in de gelegenheid is gesteld om deze clubavond mee te maken.

Op dinsdag 12 februari jl. verzorgden Alex Bos, talentvolle scheidsrechter, momen-teel actief in de Masterclass van de KNVB en Wilco Jansen (zelf ook lid van de SZO) “oud” scheidsrechter, actief op de Militaire Wereldspelen in India van 2007 en vele jaren actief op het hoogste niveau van het amateurvoetbal, een technische avond voor de leden van de SZO met als onderwerp “Begeleiding & Coaching”.

Om circa 21.00 uur – nà de training – kon de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, een flink aantal (25) aanwezigen in Kampen verwelkomen. De SZO-leden waren van heinde en ver gekomen om deze technische avond mee te maken. Een aantal SZO-leden had zich in verband met andere verplichtingen ook keurig bij de secretaris afgemeld.

 

Wilco “trapte” de avond af met de wijze waarop hij als coach en Alex als “zijn” pupil een bepaald coachingstraject zijn ingegaan. Aan de hand van bewegende beelden werd nog eens geaccentueerd hoe de rol (werkwijze) van coach en scheidsrechter zou dienen te verlopen. Ook kwam een levendige interactie met de “zaal” op gang.

Een hele leerzame avond voor de SZO-leden, met name ook voor de aanstormende jeugd, die nog aan het begin staat van hun carrière. Na afloop overhandigde Eddy de Gier aan Alex en Wilco als dank voor deze mooie verzorgde thema-avond een leuk pakket met lekkere Kamper artikelen.

In de onderstaande bijlage treft u het krantenartikel van De Stentor aan, dat naar aanleiding van deze technische avond werd gepubliceerd in de editie van woensdag 20 februari 2019.

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

Door schade en schande wijs

 

Geplaatst in Geen categorie.