TRAININGEN SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ZWOLLE E.O.

Op dinsdag 22 oktober jl. werd de training van de SZO bij de trainingsgroep Kampen druk bezocht. De training werd verzorgd door Siem de Jager. Er waren 18 personen aanwezig.

Bent u clubscheidsrechter bij uw voetbalvereniging en wilt u – als u dit bericht onder ogen krijgt – ook een keer mee trainen, dan kan/mag dat. Neem daarvoor even contact op met de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier (voorzitter@szozwolle.nl) of met de portefeuillehouder technische zaken, Hans van Bruggen (technischezaken@szozwolle.nl), zodat we op de hoogte zijn van uw belangstelling en/of komst naar het trainingscomplex van de v.v. KHC te Kampen.

U kunt sowieso 2 keer mee trainen, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om even te “snuffelen” aan de trainingsopzet bij de Scheidsrechtersvereniging SZO e.o. (SZO).

Na deze twee “snuffelstages” kunt u overwegen om lid te worden van de SZO. De contributie voor actieve senioren bedraagt € 50,= per jaar. Jeugdleden tussen 19 en 21 jaar betalen € 20,= per jaar. Jeugdleden tot en met 18 jaar zijn vrijgesteld van de contributieplicht.

Wilt u als SZO-lid ook meetrainen, dan kunt zich op het voornoemde trainingscomplex aan De Veneweg te Kampen op dinsdag melden bij de dienst hebbende trainer.

De trainingen in Kampen zijn op dinsdagavond en beginnen om circa 19.45 uur (omkleden vanaf circa 19.30 uur).

Zie op de bijgaande foto’s een impressie van de training in Kampen.

De SZO verzorgt eveneens een trainingsavond op de dinsdagavond bij de v.v. Flevo Boys te Emmeloord (aanvang 19.45 uur). Wilt u daar mee trainen, dan kan dat ook. Neem dan contact op met Age Albada, lid Technische Commissie SZO (aalbada@ziggo.nl). Hij verzorgt samen met Jan Jongman de trainingen in Emmeloord.

 

Geplaatst in SZO Zwolle.