UITNODIGING KERSTBINGO

KERSTBINGO SZO

Op 13 december 2019 is het weer zo ver. Dan organiseert de SZO weer de Kerstbingo in het clubhuis van v.v. KHC in Kampen. Alle inkopen zijn gedaan en er zijn weer prachtige prijzen te winnen.

Het bestuur van de SZO nodigt u van harte uit voor deze Kerstbingo.

Het clubhuis van v.v. KHC is te vinden op Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen (tel.: 038 – 3 31 20 06)

Vanaf 19.30 uur start de inloop en rond 20.00 uur willen we graag starten.

Vorig jaar waren er voor het eerst kinderen bij de bingo. We hopen dat dit jaar er ook weer veel kinderen aanwezig zullen zijn. Ze zijn van harte uitgenodigd.

De bingokaartjes zijn, net als voorgaande jaren, als setje van 3 gebundeld en die kunt u kopen voor € 2,= per setje. De hoofd (dranken) ronde is per kaartje en die kosten € 2,= per stuk. Voor de kinderen hebben wij in deze hoofdronde aparte prijzen.

DIT JAAR VOOR HET EERST!

PEC Zwolle heeft 2 x 2 toegangskaarten voor een thuiswedstrijd van PEC Zwolle ter beschikking gesteld voor deze Kerstbingo.

Die kunt u winnen en het kost u helemaal niets extra. Hoe u die kunt winnen is nog geheim. Maar wat al wel verklapt kan worden dat we daarvoor iets leuks hebben bedacht.

Wilt u weten wat, dan moet u toch echt naar de Kerstbingo komen.

Het bestuur hoopt velen van u te mogen verwelkomen bij de Kerstbingo.

Tot ziens op vrijdagavond 13 december 2019.

Het bestuur van de SZO.

TRAININGEN SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ZWOLLE E.O.

Op dinsdag 22 oktober jl. werd de training van de SZO bij de trainingsgroep Kampen druk bezocht. De training werd verzorgd door Siem de Jager. Er waren 18 personen aanwezig.

Bent u clubscheidsrechter bij uw voetbalvereniging en wilt u – als u dit bericht onder ogen krijgt – ook een keer mee trainen, dan kan/mag dat. Neem daarvoor even contact op met de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier (voorzitter@szozwolle.nl) of met de portefeuillehouder technische zaken, Hans van Bruggen (technischezaken@szozwolle.nl), zodat we op de hoogte zijn van uw belangstelling en/of komst naar het trainingscomplex van de v.v. KHC te Kampen.

U kunt sowieso 2 keer mee trainen, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om even te “snuffelen” aan de trainingsopzet bij de Scheidsrechtersvereniging SZO e.o. (SZO).

Na deze twee “snuffelstages” kunt u overwegen om lid te worden van de SZO. De contributie voor actieve senioren bedraagt € 50,= per jaar. Jeugdleden tussen 19 en 21 jaar betalen € 20,= per jaar. Jeugdleden tot en met 18 jaar zijn vrijgesteld van de contributieplicht.

Wilt u als SZO-lid ook meetrainen, dan kunt zich op het voornoemde trainingscomplex aan De Veneweg te Kampen op dinsdag melden bij de dienst hebbende trainer.

De trainingen in Kampen zijn op dinsdagavond en beginnen om circa 19.45 uur (omkleden vanaf circa 19.30 uur).

Zie op de bijgaande foto’s een impressie van de training in Kampen.

De SZO verzorgt eveneens een trainingsavond op de dinsdagavond bij de v.v. Flevo Boys te Emmeloord (aanvang 19.45 uur). Wilt u daar mee trainen, dan kan dat ook. Neem dan contact op met Age Albada, lid Technische Commissie SZO (aalbada@ziggo.nl). Hij verzorgt samen met Jan Jongman de trainingen in Emmeloord.

 

DEELNAME VAN DE SZO AAN RABOBANK CLUBSUPPORT

Zoals reeds eerder op onze website werd aangegeven, heeft de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) meegedaan aan het RABO Clubsupport. Wij zijn als deelnemer door ons lid Robèrt Hoornstra, die bij de Rabobank werkzaam is, ingeschreven.

Tussen 27 september een 11 oktober jl. konden de leden van de SZO hun stem uitbrengen op Rabo Clubsupport IJsseldelta.

Op 16 oktober jl. werden de stemmen geteld en werden de winnaars bekend gemaakt.

De deelname van de SZO heeft € 413,95 opgeleverd. Dit bedrag wordt binnenkort op de rekening van de SZO bijgeschreven.

In de bestuursvergadering van 23 oktober a.s. zal worden besproken waaraan we dit bedrag zouden kunnen besteden.

OPROEP OM ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS

De v.v. PEC Zwolle heeft de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) een verzoek gedaan om bij de wedstrijden van de Jeugd O(nder) 15, Jeugd O 17 en Jeugd O 19, enkele Assistent-Scheidsrechters te “leveren”. De Scheidsrechters voor deze wedstrijden worden door de KNVB aangesteld, maar het zou mooi zijn dat bij deze wedstrijden neutrale arbitrale trio’s functioneren.

Het bestuur van de SZO doet bij deze dus een Oproep aan de leden om je op te geven bij Dick Lamers, Staatsmanlaan 64, 8014 PS Zwolle, tevens lid van de SZO, die de aanstellingen bij v.v. PEC Zwolle verzorgt. U mag/kunt ook een e-mail sturen naar info@szozwolle.nl en uw interesse kenbaar maken.

Door u op te geven als potentiële assistent-scheidsrechter maakt u ook “reclame” voor onze vereniging, waardoor de SZO nog meer “op de kaart” wordt gezet.