Afsluiting seizoen Trainingsgroep Kampen

De Trainingsgroep Kampen heeft afgelopen zaterdag 15 juni jl. het seizoen 2018 – 2019 afgesloten met een “traditionele” barbecue.

Circa 24 personen (SZO-leden en eventuele partners) hadden zich hiervoor opgegeven.

De organisatie lag dit jaar in handen van Jos Huis in ’t Veld, Siem de Jager, Ivor Knol en  William Smit.

Ons lid Martin van de Brug had – via zijn werkgever – voor kip gezorgd en Jos Huis in ’t Veld het overige vlees via de lokale slager in Elburg. Voor ons lid Ibadullah Avci was speciaal iets geregeld met kip i.v.m. de halal.

Dit jaar was gekozen voor een andere locatie, een boerderij in het naburige Oostendorp (gemeente Elburg), waar ruimte genoeg voor handen was.

Vanaf ca. 17.00 uur was de inloop en de avond duurde tot circa 21.30 – 22.00 uur.

De organisatie was top geregeld en volgens “ingewijden” was de sfeer ook heel gemoedelijk en heel gezellig.

De meeste (aanwezige) SZO-leden vonden het voor herhaling vatbaar. Een mooie centrale locatie in het werkgebied van onze SZO. Dit afsluitende etentje wordt sinds jaar en dag georganiseerd voor de trainende leden van de SZO, zowel in Emmeloord als in Kampen. Wilt u ook een keer “mee eten”, bezoek dan de training in Emmeloord of Kampen. De kosten worden door de deelnemende SZO-leden gedeeld. Sedert jaren kan een kleine bijdrage uit de kas van de SZO tegemoet worden gezien.

Op de bijgaande foto’s een impressie van deze afsluiting van het seizoen.

Tijdens de bijeenkomst werden door Jan van Dijk namens de KNVB onderscheidingen uitgereikt aan Eddy de Gier en Hans van Bruggen. Zie hiervoor het afzonderlijke artikel hieronder.

 

Eddy de Gier & Hans van Bruggen door de KNVB onderscheiden

De Voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, en de portefeuillehouder Technische zaken van de SZO, Hans van Bruggen, zijn tijdens de afsluiting van het seizoen 2018 – 2019, op het traditionele etentje (barbecue) in Elburg, door de KNVB voor hun inzet als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter onderscheiden met de Zilveren Scheidsrechtersspeld.

Voornoemde SZO-leden werd door Jan van Dijk van de KNVB (tevens SZO-lid) in het zonnetje gezet en ontvingen de speld met de bijbehorende oorkonde.

Jos Huis in ’t Veld neemt afscheid als scheidsrechter.

De heer J.H.M. (Jos) Huis in ’t Veld uit Elburg, lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), heeft op zaterdag 18 mei 2019 zijn laatste wedstrijd voor de KNVB gefloten en hangt zijn fluit aan de wilgen.

Het hele bestuur van de SZO had op deze dag andere verplichtingen, doch het lukte uiteindelijk toch nog om het laatste gedeelte van zijn afscheidswedstrijd VSCO ’61 – Owios bij te wonen.

Dit degradatieduel in de Tweede Klasse G stond dus onder de bezielende leiding van Jos Huis in ’t Veld. De wedstrijd eindigde zoals het begon met de brilstand 0 – 0. Beide verenigingen hadden nog één punt nodig om rechtstreekse handhaving te bewerkstelligen.

Alhoewel Jos de laatste jaren van zijn carrière op een lager niveau acteerde, heeft Jos een hele mooie scheidsrechterscarrière achter de rug. Hij heeft jaren achtereen in de top van het Nederlandse Amateurvoetbal gefloten en daar prachtige wedstrijden en derby’s tot een goed einde gebracht.

Daarnaast was Jos ook actief voor zowel de KNVB als de COVS. Jos Huis in ’t Veld was een reeks van jaren één van de trainers, die voor de groep met scheidsrechters, lid van de SZO, stond. Jos was ook docent voor de KNVB en heeft diverse opleidingen van scheidsrechters verzorgd.

In 1998 maakte Jos Huis in ‘t Veld deel uit van de Jubileumcommissie ter gelegen-heid van het 75-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

Jos Huis in ’t Veld heeft ook enkele jaren deel uitgemaakt van het Districtsbestuur van COVS District Oost. Namens het COVS District bezette hij de kwaliteitszetel van de COVS in de Districtsscheidsrechterscommissie (DSC) van KNVB District Oost.

Op de Algemene Ledenvergadering van de SZO van 21 maart 2011 werd hij voor zijn inzet voor de COVS c.q. SZO gedecoreerd met de Zilveren Scheidsrechter.

Bij zijn afscheid als scheidsrechter van KNVB District Noord-Oost werd hij door zijn Sb’er Siem de Jager toegesproken en gedecoreerd met de Gouden Scheidsrechters-speld met de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen voor zijn vrouw, die hem op zaterdag altijd vele uren heeft moeten missen.

Uiteraard hoopt de SZO af en toe gebruik te mogen maken van de deskundigheid van Jos op het gebied van de spelregels en andere aspecten op het gebied van de arbitrage.

In de bijgaande foto’s ziet u een impressie van de afscheidswedstrijd van Jos Huis in ’t Veld, samen met zijn vrouw Liset en hun kleindochter.

Bron: De heer E. Bossenbroek van Noord-West Veluwe Foto heeft toestemming gegeven om enkele foto’s van NWV-foto.nl te mogen gebruiken op de website van de SZO mits de bron wordt vermeld. Door deze toevoeging aan dit artikel wordt hieraan voldaan.