DE MOEILIJKE TAAK VAN VRIJWILLIGER(S) VAN DE WEEKENDDIENST

Wat een simpele afmelding bij de weekenddienst teweeg brengt!

Door de KNVB wordt er reeds jaren gewerkt met een zogenaamde weekenddienst, waar scheidsrechters zich buiten de Arbeidsorganisatie van de KNVB om, alsnog kunnen afmelden wegens ziekte of een vermeende blessure. Een vast (mobiel) telefoonnummer, dat bij nagenoeg elke scheidsrechter bekend is c.q. moet zijn.

Je eerste aanspreekpunt binnen de KNVB is echter altijd jouw scheidsrechtersbegeleider / coach. Mocht hij je niet kunnen helpen dan kun je terecht bij één van de medewerkers van de Arbeidsorganisatie van de KNVB District Noord-Oost, telefoon tijdens kantooruren 0343 – 751 412.

De Weekenddienst District Noord: 06 – 53 75 25 04; Weekenddienst District Oost: 06 – 53 40 21 31; Voor bijzonderheden verwijs ik naar het tabblad van de KNVB onder hoofdrubriek “Informatie”. Daar staat de link “Hoe heurt het eigenlijk”.

De weekenddienst(en) worden hoofdzakelijk bezet door “oud”-scheidsrechter”s, “oud” KNVB- of “oud” COVS-bestuurders. Als je in jouw omgeving zo’n persoon kent, dan hoor je hem/haar heel vaak mopperen op onze scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, praktijkbegeleiders of rapporteurs.

Het kan gebeuren, dat een scheidsrechter zich alsnog moet afmelden. Enerzijds is dat ook goed, want elk team van een voetbalvereniging dat aan een competitie deel neemt, heeft recht op een fitte scheids-rechter. Of dat nu een opgeleide bondsscheidsrechter, een (al dan niet opgeleide) clubscheidsrechter of een leider is, dat maakt niet zo veel uit. Anderzijds wordt er – gehoord de mensen van de weekenddienst – tè snel afgemeld of juist om een hele “lullige” (twijfelachtige) reden.

Door elk KNVB District worden keurige wedstrijdprogramma’s gemaakt, maar ook lijsten van de beschik-bare scheidsrechters voor de zaterdag en zondag voor dat betreffende weekend.

Als een scheidsrechter zich afmeldt, dan wordt de wedstrijd waarvoor hij/zij was aangesteld opgezocht en wordt het wedstrijdnummer genoteerd. De desbetreffende scheidsrechter wordt afgemeld en de reden van verhindering wordt genoteerd. De persoon van de weekenddienst zoekt in de lijst met beschikbare scheidsrechters naar een scheidsrechter die op de reservelijst staat en normaliter op hetzelfde niveau functioneert. Dat lukt soms wel en soms ook niet. Sommige scheidsrechters, die op de reservelijst staan, zijn telefonisch moeilijk bereikbaar. Sommigen negeren het inkomende telefoontje omdat ze het nummer van de weekenddienst “ontwaren” en eigenlijk toch liever “vrij” willen blijven.

Een veel voorkomende reden – blijkt – dat iemand van de trap is gevallen en/of dat het iemand “in de rug is geschoten”. Meestal “kwaaltjes” die heel moeilijk te “bewijzen” zijn. Het blijkt dus, dat scheidsrechters heel gemakkelijk de weekenddienst bellen om zich af te melden.

Nadat de weekenddienst een adequate vervanger bereid heeft gevonden om in te vallen, moet de thuis-spelende vereniging op de hoogte worden gebracht, dat er ’s morgens of ’s middags een andere scheids-rechter komt. Ook indien voor de desbetreffende scheidsrechter een rapporteur was aangesteld, moet deze eveneens worden gebeld, dat hij – in de meeste gevallen – ook een vrije dag heeft, tenzij haar/zijn vervanger ook nog onvoldoende rapporten heeft. Voor elke afzegging moet in de meeste gevallen dus wel 3 à 4 telefoontjes worden gepleegd. Soms wel meer omdat niet iedereen, die gebeld wordt ook daad-werkelijk opneemt. Alles wat er voorvalt wordt door de weekenddienst genoteerd.

De telefoon van de weekenddienst staat elke week “rood gloeiend”. Er zijn ook duidelijke afspraken tussen de KNVB en de weekenddiensten gemaakt hoe om te gaan bij sommige escalaties. De weekend-dienst kan ook gebeld worden door een aangestelde scheidsrechter, dat één van zijn assistenten niet is komen opdagen, of dat een voetbalvereniging met pech onderweg staat. De persoon van de weekend-dienst moet derhalve wel “Haarlemmer olie” zijn. Van alle markten thuis en weten hoe te handelen. Dat neemt niet weg, dat hij niet op alle gestelde vragen ook een antwoord mag geven, ook al weet hij het antwoord wel. Daar zijn namelijk andere medewerkers van de Arbeidsorganisatie voor.

Je kunt je voorstellen, dat zo’n persoon blij is, dat het 15.00 of 16.00 uur is en alle wedstrijden redelijkerwijs zijn begonnen.

Dus dames en heren scheidsrechters, besef ook eens dat je mensen van de weekenddienst heel veel werk bezorgd. Petje af voor de mensen van de weekenddienst dat ze alle wedstrijden toch doorgang hebben kunnen laten vinden.

Namens alle scheidsrechters van ons District is een “bedankje” op zijn plaats.

OPROEP OM ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS

De v.v. PEC Zwolle heeft de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) een verzoek gedaan om bij de wedstrijden van de Jeugd O(nder) 15, Jeugd O 17 en Jeugd O 19, enkele Assistent-Scheidsrechters te “leveren”. De Scheidsrechters voor deze wedstrijden worden door de KNVB aangesteld, maar het zou mooi zijn dat bij deze wedstrijden neutrale arbitrale trio’s functioneren.

Het bestuur van de SZO doet bij deze dus een Oproep aan de leden om je op te geven bij Dick Lamers, Staatsmanlaan 64, 8014 PS Zwolle, tevens lid van de SZO, die de aanstellingen bij v.v. PEC Zwolle verzorgt. U mag/kunt ook een e-mail sturen naar info@szozwolle.nl en uw interesse kenbaar maken.

Door u op te geven als potentiële assistent-scheidsrechter maakt u ook “reclame” voor onze vereniging, waardoor de SZO nog meer “op de kaart” wordt gezet.