GEEN VOORTZETTING COMPETITIE

Voor het tweede seizoen op rij worden de senioren voetbalcompetities in de A categorie (Eerste elftallen Tweede Divisie tot en met de Vijfde Klasse) niet (uit)gespeeld. Dat heeft de KNVB woensdag bekend gemaakt nadat het Kabinet een dag eerder de bestaande maatregelen in de strijd tegen het Covid-19 virus grotendeels verlengde. Doordat de competities niet kunnen worden hervat, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. De indeling voor het seizoen 2021/2022 wordt gebaseerd op dit seizoen. De optie om deel te nemen aan de KNVB Regio Cup – regionale competities zonder promotie of degradatie – ligt nog op tafel. Deze competitie start, zodra het kabinet dit toelaat.

Zie ook de link:

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/knvb-schrapt-competities-in-amateurvoetbal-na-besluit-kabinet~a19ca706/

Het verlengen van de Corona-maatregelen heeft ook gevolgen voor de arbitrage. We kunnen de trainingen in Emmeloord en Kampen vooralsnog niet hervatten. Dat betekent dat het bestuur van de SZO de leden adviseert om de conditie zelf op peil te houden. Zodra het kabinet ook maar enigszins iets toelaat, zullen we de leden zo spoedig mogelijk informeren.

In de tussentijd worden er door het Bestuur en de Technische Commissie wel – online – “koffie-uurtjes” georganiseerd, zodat we elkaar online via computer, laptop, tablet of telefoon kunnen ontmoeten (zien). Daarbij kunnen we interactief deel nemen aan een quiz maar ook enkele spelregelsituaties, die zich in het Betaald Voetbal voordoen, behandelen.

Wilt u ook meedoen met de Pub-Quiz en/of “koffie-uurtjes” meld u zich dan aan bij de voorzitter Eddy de Gier of bij de Technische Commissie in de persoon van Remco Jongman.

Het bestuur.

Nieuwsupdate 11 seizoen 2020-2021

OVERLIJDEN LID VAN VERDIENSTE MARINUS BLANKVOORT

IN MEMORIAM

”ZO MAAR UIT ONS LEVEN”

Op vrijdag 29 januari bereikte ons – van zijn vrouw Dinie via WhatsApp – een heel slecht bericht. Haar man Marinus Blankvoort, Lid van Verdienste van de SZO, was in de nacht van maandag (25-01) op dinsdag (26-01) aan de gevolgen van een heel heftige hartinfarct op 82-jarige leeftijd overleden.

Dat was even schrikken, de tranen sprongen in mijn ogen. Ik informeerde vervolgens het bestuur en de Ereleden en Leden van Verdienste van de SZO.

Daarna gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik Marinus heb leren kennen. Tijdens mijn privéproblemen heb ik zelfs nog twee maanden bij hem en Dinie op kamers gewoond. Zulke dingen vergeet je nooit meer.

Maar we kennen Marinus Blankvoort het meest van zijn werkzaamheden voor de SZO. Als scheidsrechter tijdens de Special Heroes Battle in Zwolle, maar het meest nog als organisator van de Kaartcompetitie van de SZO. Op de Algemene Ledenvergadering van de SZO van 6 april 1999 nam hij de organisatie over van de huidige Erevoorzitter Jan Wissink.

 

Met zijn zwarte koffertje waarin de kaartspullen zaten, de invullijsten, de oude portemonnee met inleggeld. Ook de prijzen werden altijd door Marinus ingekocht. Van een fles berenburg of jenever, een flesje wijn tot vleespakketten van de Boni. Soms brachten enkele deelnemers ook een prijsje mee. Op de afsluitende achtste kaartavond zorgde hij voor de (eerste zeven) 7 geldprijzen, waarvoor hij een bijdrage ontving van de penningmeester van de SZO. Later kreeg Marinus administratieve ondersteuning van de huidige secretaris van de SZO.

Marinus Blankvoort werd op 23 november 1982 lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Hij werd in 2007 reeds gehuldigd met het 25-jarig lidmaatschap, waarvoor hij de 25-jarig lidmaat-schapsspeld van de COVS ontving. Volgend jaar in 2022 zou hij reeds 40 jaar lid zijn van de SZO.

Voor de organisatie van de kaartcompetitie gedurende 20 jaar werd Marinus in 2019 benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO.

 

Oorkonde SZO - Marinus Blankvoort

Marinus was een actief man. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij nog zijn wedstrijden fluiten bij Noord Veluwe Boys. Hij was ook een liefhebber van de bridgesport en nam hij samen met een – andere – partner deel aan de bridgecompetitie in Hattem. Hij verhandelde ook vele jaren houtblokken voor de open haard. Kortom een man die niet kon stilzitten.

Oud-voorzitter SZO, Hans van der Veen, denkt ook met plezier terug aan de tijd, die hij met Marinus doormaakte bij het fruitplukken in de Flevopolder. Hij plukte vele jaren fruit in een boomgaard in Biddinghuizen. Marinus was met Hans en nog een andere vriend uit ’t Harde vele dagen bezig om fruit te plukken en karren te vullen met appels en peren. De andere fruitplukkers zullen Marinus missen, want hij was ook daar een heel vertrouwd gezicht.

Ook de deelnemende SZO-leden aan de kaartcompetitie zullen Marinus Blankvoort gaan missen, want het leven gaat door en dat zal ook met de kaartcompetitie van de SZO gebeuren.

Hoe verdrietig en oneerlijk is het dan, dat Marinus Blankvoort op 27 januari 2021 “Zomaar uit ons leven” stapt. Hoe intens verdrietig kun je dan zijn.

Het bestuur, de ereleden en leden van verdienste en overige SZO-leden wensen Dinie Blankvoort, hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Dat Marinus Blankvoort moge rusten in vrede!

Het Bestuur SZO.

 

NIEUWE RUBRIEK

Onder de rubriek Activiteiten in het hoofdmenu is een nieuwe rubriek “Spelregelwedstrijden om de DJKT-bokaal” toegevoegd. Hier wordt u voortaan op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, nieuws en de tussenstanden in het klassement.

RABO CLUBSUPPORT

Evenals vorig jaar heeft de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) ook in 2020 meegedaan aan het RABO Clubsupport.

Dit keer werd de SZO voor deelname ingeschreven door de penningmeester van de SZO.

De SZO-leden in de omgeving van Zwolle konden in de maanden september en oktober bij de Rabobank IJsseldelta hun stem weer uitbrengen op hun favoriete vereniging.

Begin november werden de stemmen geteld en werden de winnaars bekend gemaakt. Door de Rabobank IJsseldelta werd op het rekeningnummer van de penningmeester van de SZO, René van der Elst, een bedrag van € 114,62 bijgeschreven.

Het bestuur, in casu de penningmeester, dankt de SZO-leden, die hun stem hebben uitgebracht op onze vereniging.

AFGELASTEN ACTIVITEITEN SZO

Geachte collega’s, leden van de SZO.

Het bestuur van de SZO heeft gisteren (14-10-2020) – via Skype – haar bestuursvergadering gehad en daarin de volgende besluiten genomen.

Het Kabinet (Regering Rutte) heeft eergisteren (13 oktober jl.) nieuwe strengere CORONA-maatregelen uitgevaardigd. Deze maatregelen treffen niet alleen het bedrijfsleven en de horeca, maar ook de Sport.

Het bestuur van de SZO wil – voor zover dat kan en mogelijk is – deze maatregelen respecteren en daaraan gevolg geven. Ook al raakt het de SZO – financieel gezien – minder, sportief gezien hebben we er wel degelijk mee te maken.

In onze bestuursvergadering hebben we daarom besloten om de trainingen in Emmeloord en Kampen sowieso 4 weken op te schorten.

Dat houdt tevens in dat de “trainingsclinic” in het kader van “De week van de Scheidsrechter”, welke was gepland op maandag 19 oktober a.s. te Kampen eveneens wordt afgelast. Indien de maatregelen dat toelaten, worden de “trainingsclinics” eventueel in het voorjaar van 2021 alsnog gegeven. Alle SZO-leden hebben hiervan reeds op 14 oktober jl. via e-mail bericht ontvangen.

Daarnaast hebben we besloten om reeds nu enkele vaste activiteiten af te gelasten. Activiteiten, die van te voren een hele grote organisatie vergen, terwijl het nog de vraag is of deze lichte “lockdown” op de desbetreffende datum reeds is opgeheven. Gelet op het feit, dat het bestuur van mening is, dat deze opheffing nog heel discutabel zal zijn, heeft het bestuur van de SZO daar reeds een voorschot op genomen.

Dat houdt in dat de Kerstbingo, die zou worden gehouden op vrijdag 11 december 2020 nu reeds wordt afgelast. Hierbij hebben we de nadrukkelijke overweging gemaakt, dat de bezoekers van deze Kerstbingo veelal de wat oudere leden van de SZO betreffen. De oudere leden behoren tot de grotere risico-groepen voor besmettingen met het Corona-virus. Het bestuur heeft gemeend deze verantwoordelijkheid niet te willen nemen en derhalve besloten om de Kerstbingo 2020 niet te houden. Het bestuur en de organisatie, die opnieuw door de familie Jongman zou worden gedaan, hoeft voor deze clubactiviteit van de SZO geen uitgaven te doen, die naderhand voor niets zouden zijn gebleken.

Dat zelfde geldt voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi dat in 2021 op zaterdag 2 januari a.s. zou worden georganiseerd. Daarvoor zouden nog vele zaken moeten worden geregeld, zoals het uitnodigen van de 13 COVS-groepen uit COVS District Oost, de loting voor de poule-indeling en het maken van het wedstrijdschema. Daarnaast zouden nog vele andere zaken moeten worden geregeld, zoals de aanschaf van de bekers, het bestellen en inkoop van de prijzen ten behoeve van de verloting, de afspraken met de v.v. KHC over de lunch en allerlei andere bijkomende zaken.

Alles is in deze Corona-tijd dubieus en onvoorspelbaar. De voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, heeft bij andere gelegenheden reeds de voorzitters van de COVS-groepen Apeldoorn, Deventer en Doetinchem gehoord. Eén van hen heeft reeds aangekondigd, niet te zullen deelnemen aan dit COVS Districtstoernooi omdat hij zijn leden wil behoeden voor eventuele besmettingen met het Corona-virus.

Het bestuur van de SZO heeft derhalve reeds een weloverwogen besluit genomen om het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van 2021 niet door te laten gaan. Alle COVS-groepen van COVS District Oost, alsmede het Verenigingsbestuur COVS Nederland, zullen van dit besluit in kennis worden gesteld.

Het bestuur heeft eveneens besloten om de Kaartcompetitie (klaverjassen) van de SZO in elk geval uit te stellen tot januari 2021. Deze was reeds uitgesteld tot november, doch nu thans de strengere maatregelen van kracht zijn geworden voor de eerstvolgende 4 weken, heeft het bestuur besloten om het uitstel in elk geval te verlengen tot en met december 2020. Aan het begin van het nieuwe jaar in 2021 zal het bestuur, in overleg met de organisatie, opnieuw bepalen hoe we dienen om te gaan met deze competitie, afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

Ik adviseer alle SZO-leden om aankondigingen op de website van de SZO in de gaten te houden. Het kan ook zijn, dat u middels een e-mail op de hoogte wordt gebracht van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 augustus 2020

Op maandag 17 augustus 2020 hield de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) haar uitgestelde Algemene Ledenvergadering.

Om 20.05 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechters-vereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar weer werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. Het bestuur was verheugd dat we er in verband met de Coronacrisis onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 30 maart jl. konden houden. Dit jaar dus voor de vijfde achtereenvolgende keer.

Voor Eddy de Gier was het de derde keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht leiden. Drie keer is “scheepsrecht”. Je kunt daarna zeggen, dat je enigszins door de wol geverfd bent.

In zijn openingswoord, waarin diverse ereleden en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, meldde hij dat er geen Leden van Verdienste aanwezig waren dan wel zich hadden afgemeld. Dit jaar hoefden we geen minuut stilte in acht te nemen, want ons was gelukkig geen SZO-lid ontvallen.

Vervolgens werd de agenda van deze 96ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden dat er zich 22 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Nijmegen, NOT en Zutphen van COVS District Oost, alsmede de landelijke voorzitter van COVS Nederland, Ron Sotthewes. Het Jaarverslag SZO 2019 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vast gesteld. Het financieel verslag 2019 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de heer Siem de Jager, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die op 28 juli jl. werd uitgevoerd. De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Willem Westendorp en Siem de Jager. De heren Westendorp en De Jager hadden geen onvolkomen-heden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jan Willem Westendorp reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Siem de Jager voor een jaar herbenoemd. Reservelid Henk Maat werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Ivor Knol bood vervolgens spontaan zijn diensten aan. Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met € 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zou tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie blijft per 1 januari 2020 dan ook € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de niet-actieve leden (voorheen donateurs) bedraagt de contributie per 1 januari 2020 € 37,50. De contributie voor aspirant A-leden (tot 19 jaar) wordt sinds 1 januari 2020 € 10,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor deze leeftijds-categorie € 9,= bedraagt. De contributie voor de B-aspiranten (19-22 jaar) blijft gehandhaafd op € 20,=. De afdracht aan COVS Nederland bedraagt sinds 1 januari 2020 € 15,=. Via een eventuele automatische incasso wordt de helft van de genoemde bedragen door de penningmeester in rekening gebracht. De SZO-leden, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd, worden verplicht om in januari het volledige bedrag in zijn geheel te voldoen.

De begroting voor 2020 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2019. Evenals vorig jaar werd er ook weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vast gesteld.

Bij het punt bestuursbeleid memoreerde de voorzitter dat het bestuur ondanks de Corona-perikelen en het verschuiven van o.a. de Algemene Ledenvergadering toch nog aardig druk is geweest. De SZO had een behoorlijk aantal leden, dat in de “lappenmand” zat of nog altijd zit. Helaas was het door de Corona-periode niet altijd mogelijk om deze SZO-leden persoonlijk te bezoeken. De dank van de voorzitter ging uit naar de Erevoorzitter Jan Wissink voor het langs brengen van de diverse fruitmanden. Tevens dankte de voorzitter iedereen die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor de SZO. Hij dacht daarbij o.a. aan Marinus Blankvoort voor de organisatie van het klaverjassen en Klaas Muis bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi of aan de gasttrainers voor onze fysieke trainingen. Er hebben zich daarnaast 5 personen opgegeven bij COVS Nederland om het trainersdiploma te gaan behalen. Dat is goed voor de diversiteit op onze trainingsavonden.

De voorzitter bedankte namens het bestuur ook de Technische Commissie in de persoon van Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor het afgelopen seizoen. Er stonden nog wel activiteiten op de planning, maar het Covid-19 virus gooide roet in het eten. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

De Kerstbingo “nieuw stijl” werd verzorgd door Wout Jongman en zijn familie met prachtige prijzen, waarbij hij werd geassisteerd door Jan Lahuis. Het was daarnaast zeer goed bezocht en de voorzitter vond het zeer gezellig en hoopt dat het mogelijk is om het dit jaar op deze wijze te herhalen.

Penningmeester René van der Elst en de voorzitter waren in juni bij het Voorzittersoverleg geweest waarbij alle Zwolsche voetbalverenigingen aanwezig waren. Voor een behoorlijk aantal voorzitters was de COVS in het algemeen en de SZO in het bijzonder onbekend. De voorzitter gaf aan dat zij de COVS en de SZO natuurlijk onder de aandacht hebben gebracht, dat o.a. heeft geresulteerd in een nieuwe donateur en een vervolgafspraak, die later dit jaar plaats gaat vinden. In navolging op deze avond werd de voorzitter benaderd door Jan Bosscher van de CSV ’28 om direct de daad bij het woord te voegen. Wat zou de SZO kunnen doen voor hun verenigingsscheidsrechters? Het idee was snel geboren om een gezamenlijke training te houden voor de leden van de SZO en de verenigingsscheidsrechters van de CSV ’28. Dit heeft tot op heden steeds plaats gevonden op elke zaterdagmorgen op de accommodatie van de CSV ’28 te Zwolle. Op deze wijze hadden de leden van de SZO twee trainingsmomenten in de week. De voorzitter zei dat er inmiddels weer 10 weken op zitten en er zit in de komende rustige periode meer aan te komen. Hierover zullen nog gesprekken plaatsvinden. De voorzitter dankte Jan Bosscher voor de geboden mogelijkheid op de zaterdagochtend.

De voorzitter gaf aan dat de SZO een eigen website heeft, maar dat is inmiddels alom bekend. Er is inmiddels ook een Instagram-account en de SZO had reeds een besloten pagina op Facebook.

De voorzitter verzocht vervolgens bestuurslid Hans van Bruggen om de zaal even met Tjibbe van Dijk te verlaten.

De voorzitter Eddy de Gier las vervolgens de voordracht van het bestuur van de SZO voor met de argumentatie en motivering om Tjibbe van Dijk te benoemen tot Lid van Verdienste van de SZO. De voordracht werd met applaus door de SZO-leden geaccordeerd. Hij vroeg de heren Van Bruggen en Van Dijk weer binnen te komen. De voorzitter deelde Tjibbe van Dijk mede, dat hij zojuist door de Algemene Ledenvergadering van de SZO was benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO en overhandigde hem de bijbehorende oorkonde en speldde hem de bijbehorende SZO-speld op. Daar hoorde natuurlijk ook een boeket bloemen bij. De heer Van Dijk sprak de vergadering toe en zei dat hij dit totaal niet had verwacht. Hij was zichtbaar “overdonderd” en dankte de vergadering en het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan bestuurslid Hans van Bruggen en Ivor Knol van de Technische Commissie, die de wisselbeker voor de spelregelwedstrijden om de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal zouden uitreiken. De winnaar Evert Aukema werd naar voren geroepen, waarna de uitreiking plaatsvond.

Er waren geen vragen meer omtrent het gevoerde bestuursbeleid, zodat dit agendapunt werd afgesloten.

De voorzitter laste vervolgens een korte pauze in, waarin Hans van Bruggen en Ivor Knol (TC) een uit-eenzetting gaven omtrent het programma Socrative, waarmee spelregelwedstrijden georganiseerd kunnen worden. De TC gaat hiermee het komende seizoen weer de spelregelwedstrijden organiseren om de Derk Jan Klein Tijssink bokaal.

De voorzitter gaf aan dat volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement de secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend was. De heer Lahuis heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 24 oktober 2019 reeds laten weten, dat hij zich – bij leven en welzijn – als secretaris ter beschikking stelt tot de Algemene Ledenvergadering van 2024, wanneer de SZO het 100-jarig bestaan viert, tenzij het bestuur van mening is, dat hij eerder dient af te treden. De voorzitter zei dat dit niet aan de orde was. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, zodat de secretaris voor een volgende periode van 3 jaar werd herbenoemd. Daarnaast was de heer W. (William) Smit van de Technische Commissie periodiek aftredend. Hij werd in 2017 voor een periode van 3 jaar benoemd. De heer Smit had de portefeuillehouder van het bestuur, de heer A.H. van Bruggen, laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelde. Er waren ook hier geen tegen kandidaten, zodat de heer Smit eveneens bij acclamatie voor een periode van 3 jaar werd herbenoemd.

De voorzitter gaf aan dat de heer A. (Age) Albada aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt, dat hij zijn functie in de Technische Commissie wenste neer te leggen, aangezien hij deze functie niet langer kon combineren met de functie van trainer van de groep Emmeloord en zijn drukke maatschappelijke baan.

Het bestuur heeft een vervanger weten te vinden in de persoon van R. (Remco) Jongman uit Emmeloord. De heer Jongman zal in het rooster van aftreden de plaats van de heer Albada in nemen. Omdat ook hier geen tegenkandidaten waren ingediend, werd de heer Jongman voor een periode van 1 jaar benoemd.

De voorzitter vroeg wie er nog iets had voor de rondvraag. Er waren geen vragen, zodat van dit punt geen gebruik werd gemaakt, waarna hij overging tot de huldigingen.

We hadden 1 lid die 40 jaar lid is van de COVS en 3 leden die 50 jaar lid zijn van de COVS. De voorzitter riep de heer Henk Schreurs naar voren. Henk is al 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bij het bestuur bekend, heeft Henk geen functies binnen de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem een boeket bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Klaas Klaassen uit Zwolle bij zich. De heer Klaassen heeft eveneens geen functies in het bestuur of in de commissies van de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 50-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem eveneens een boeket bloemen. Toen was de heer Louis van Meenen uit Slagharen  aan de beurt. Hij heeft geen functies binnen de SZO vervuld maar het heeft de SZO in casu secretaris van de SZO heel veel moeite gekost om al zijn lidmaatschapsjaren bij de diverse COVS-groepen in Drenthe en Overijssel boven tafel te krijgen. De COVS-groepen Centraal Drenthe en Hoogeveen bestaan niet meer, zodat het archief op dat punt niet meer kon worden geraadpleegd. Het hoofdbestuur van de COVS heeft op advies van de secretaris van de SZO de inschrijfdatum bepaald op 1 augustus 1967. De bijbehorende 50-jarig lidmaatschapsspeld werd derhalve op de ALV van 2020 aan de heer Van Meenen uitgereikt. Hem werd eveneens een boeket bloemen overhandigd. Last but lot least riep de voorzitter Klaas Muis naar voren. Klaas Muis is eveneens 50 jaar lid van de COVS. De voorzitter las een hele reeks met functies voor. Een gigantische staat van dienst voor de COVS op lokaal -, districts- en landelijk niveau. De voorzitter gaf aan dat de heer Muis zijn sporen voor de COVS heeft verdiend, waar de SZO nog steeds van profiteert. Hij overhandigde de heer Muis de bijbehorende speld en een boeket bloemen.

Door de KNVB werd ook één onderscheiding uitgereikt aan een SZO-lid, te weten Ben Harmens uit Wijhe. Jan van Dijk overhandigde hem namens de KNVB de Waarderingsspeld voor Scheidsrechter van Verdienste en eveneens een boeket bloemen.

De voorzitter vroeg wie als genodigde het woord wenste te voeren. Hij gaf eerst SZO-lid Louis van Meenen het woord, die de SZO hartelijk dankte voor het vele speurwerk, waarna hij uiteindelijk de welverdiende 50-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS – zij het 3 jaar na dato – uitgereikt kreeg.

De voorzitter gaf vervolgens het woord aan Johan Suurd, die namens het hoofdbestuur van COVS Nederland het woord voerde. Daarna gaf de voorzitter het woord aan erevoorzitter Jan Wissink, die alle gedecoreerden en (her)benoemde leden feliciteerde met hun benoeming(en).

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloemetje uit aan het barpersoneel.

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en wenste iedereen wel thuis.

Jan Lahuis, secretaris SZO.

OPROEP OM ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS

De v.v. PEC Zwolle heeft de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) een verzoek gedaan om bij de wedstrijden van de Jeugd O(nder) 15, Jeugd O 17 en Jeugd O 19, enkele Assistent-Scheidsrechters te “leveren”. De Scheidsrechters voor deze wedstrijden worden door de KNVB aangesteld, maar het zou mooi zijn dat bij deze wedstrijden neutrale arbitrale trio’s functioneren.

Het bestuur van de SZO doet bij deze dus een Oproep aan de leden om je op te geven bij Dick Lamers, Staatsmanlaan 64, 8014 PS Zwolle, tevens lid van de SZO, die de aanstellingen bij v.v. PEC Zwolle verzorgt. U mag/kunt ook een e-mail sturen naar info@szozwolle.nl en uw interesse kenbaar maken.

Door u op te geven als potentiële assistent-scheidsrechter maakt u ook “reclame” voor onze vereniging, waardoor de SZO nog meer “op de kaart” wordt gezet.