OVERLIJDEN VAN ERELID SZO, KLAAS MUIS

Op zaterdag 27 februari jl. kreeg ik een e-mail van Liena Veenstra, de vriendin van Klaas Muis, met de mededeling dat Klaas op vrijdag 26 februari jl. was overleden.

Ik heb vervolgens het bestuur van de SZO en enkele vooraanstaande SZO-leden (Leden van Verdienste en Ere-leden) gebeld. Je kunt op dat moment ook niet iedereen bellen. Sommigen zijn ook – mede door hun werk – niet eens te bereiken. Daarna heb ik Liena terug gebeld en kreeg ik te horen hoe het was verlopen.

Maar als je de hoorn neerlegt dan besef je eigenlijk pas echt wat er is gebeurd. Een persoonlijke COVS-vriend is heen gegaan. Ik heb heel veel met Klaas meegemaakt. Ik ben het archief van de COVS en van de SZO “ingedoken” en dan kom je tot het bijgaande “verhaal”. Lees in de bijlage het “In Memoriam” van Klaas Muis, Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), gedecoreerd met de Gouden Scheidsrechter van de COVS, maar gelet op zijn geweldige staat van dienst had daar wellicht ook wel de “titel” Lid van verdienste van COVS Nederland bijgepast.

De Erevoorzitter Jan Wissink en secretaris Jan Lahuis hebben samen de crematieplechtigheid van Erelid Klaas Muis op 5 maart 2021 in Meppel bijgewoond. Het bestuur en de leden van de SZO hebben de dienst via een livestream kunnen meemaken. Deze livestream is achteraf niet meer te downloaden en kan dus ook niet worden terug gezien.

We zullen Klaas Muis zeker gaan missen. Dat Klaas moge rusten in vrede!

Namens het bestuur van de SZO, Jan Lahuis, secretaris.

In Memoriam Klaas Muis

 

OVERLIJDEN LID VAN VERDIENSTE SZO, MARINUS BLANKVOORT

IN MEMORIAM

”ZO MAAR UIT ONS LEVEN”

Op vrijdag 29 januari bereikte ons – van zijn vrouw Dinie via WhatsApp – een heel slecht bericht. Haar man Marinus Blankvoort, Lid van Verdienste van de SZO, was in de nacht van maandag (25-01) op dinsdag (26-01) aan de gevolgen van een heel heftige hartinfarct op 82-jarige leeftijd overleden.

Dat was even schrikken, de tranen sprongen in mijn ogen. Ik informeerde vervolgens het bestuur en de Ereleden en Leden van Verdienste van de SZO.

Daarna gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik Marinus heb leren kennen. Tijdens mijn privéproblemen heb ik zelfs nog twee maanden bij hem en Dinie op kamers gewoond. Zulke dingen vergeet je nooit meer.

Maar we kennen Marinus Blankvoort het meest van zijn werkzaamheden voor de SZO. Als scheidsrechter tijdens de Special Heroes Battle in Zwolle, maar het meest nog als organisator van de Kaartcompetitie van de SZO. Op de Algemene Ledenvergadering van de SZO van 6 april 1999 nam hij de organisatie over van de huidige Erevoorzitter Jan Wissink.

 

Met zijn zwarte koffertje waarin de kaartspullen zaten, de invullijsten, de oude portemonnee met inleggeld. Ook de prijzen werden altijd door Marinus ingekocht. Van een fles berenburg of jenever, een flesje wijn tot vleespakketten van de Boni. Soms brachten enkele deelnemers ook een prijsje mee. Op de afsluitende achtste kaartavond zorgde hij voor de (eerste zeven) 7 geldprijzen, waarvoor hij een bijdrage ontving van de penningmeester van de SZO. Later kreeg Marinus administratieve ondersteuning van de huidige secretaris van de SZO.

Marinus Blankvoort werd op 23 november 1982 lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Hij werd in 2007 reeds gehuldigd met het 25-jarig lidmaatschap, waarvoor hij de 25-jarig lidmaat-schapsspeld van de COVS ontving. Volgend jaar in 2022 zou hij reeds 40 jaar lid zijn van de SZO.

Voor de organisatie van de kaartcompetitie gedurende 20 jaar werd Marinus in 2019 benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO.

 

Oorkonde SZO - Marinus Blankvoort

Marinus was een actief man. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij nog zijn wedstrijden fluiten bij Noord Veluwe Boys. Hij was ook een liefhebber van de bridgesport en nam hij samen met een – andere – partner deel aan de bridgecompetitie in Hattem. Hij verhandelde ook vele jaren houtblokken voor de open haard. Kortom een man die niet kon stilzitten.

Oud-voorzitter SZO, Hans van der Veen, denkt ook met plezier terug aan de tijd, die hij met Marinus doormaakte bij het fruitplukken in de Flevopolder. Hij plukte vele jaren fruit in een boomgaard in Biddinghuizen. Marinus was met Hans en nog een andere vriend uit ’t Harde vele dagen bezig om fruit te plukken en karren te vullen met appels en peren. De andere fruitplukkers zullen Marinus missen, want hij was ook daar een heel vertrouwd gezicht.

Ook de deelnemende SZO-leden aan de kaartcompetitie zullen Marinus Blankvoort gaan missen, want het leven gaat door en dat zal ook met de kaartcompetitie van de SZO gebeuren.

Hoe verdrietig en oneerlijk is het dan, dat Marinus Blankvoort op 27 januari 2021 “Zomaar uit ons leven” stapt. Hoe intens verdrietig kun je dan zijn.

Het bestuur, de ereleden en leden van verdienste en overige SZO-leden wensen Dinie Blankvoort, hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Dat Marinus Blankvoort moge rusten in vrede!

Het Bestuur SZO.