Jos Huis in ’t Veld neemt afscheid als scheidsrechter.

De heer J.H.M. (Jos) Huis in ’t Veld uit Elburg, lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), heeft op zaterdag 18 mei 2019 zijn laatste wedstrijd voor de KNVB gefloten en hangt zijn fluit aan de wilgen.

Het hele bestuur van de SZO had op deze dag andere verplichtingen, doch het lukte uiteindelijk toch nog om het laatste gedeelte van zijn afscheidswedstrijd VSCO ’61 – Owios bij te wonen.

Dit degradatieduel in de Tweede Klasse G stond dus onder de bezielende leiding van Jos Huis in ’t Veld. De wedstrijd eindigde zoals het begon met de brilstand 0 – 0. Beide verenigingen hadden nog één punt nodig om rechtstreekse handhaving te bewerkstelligen.

Alhoewel Jos de laatste jaren van zijn carrière op een lager niveau acteerde, heeft Jos een hele mooie scheidsrechterscarrière achter de rug. Hij heeft jaren achtereen in de top van het Nederlandse Amateurvoetbal gefloten en daar prachtige wedstrijden en derby’s tot een goed einde gebracht.

Daarnaast was Jos ook actief voor zowel de KNVB als de COVS. Jos Huis in ’t Veld was een reeks van jaren één van de trainers, die voor de groep met scheidsrechters, lid van de SZO, stond. Jos was ook docent voor de KNVB en heeft diverse opleidingen van scheidsrechters verzorgd.

In 1998 maakte Jos Huis in ‘t Veld deel uit van de Jubileumcommissie ter gelegen-heid van het 75-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

Jos Huis in ’t Veld heeft ook enkele jaren deel uitgemaakt van het Districtsbestuur van COVS District Oost. Namens het COVS District bezette hij de kwaliteitszetel van de COVS in de Districtsscheidsrechterscommissie (DSC) van KNVB District Oost.

Op de Algemene Ledenvergadering van de SZO van 21 maart 2011 werd hij voor zijn inzet voor de COVS c.q. SZO gedecoreerd met de Zilveren Scheidsrechter.

Bij zijn afscheid als scheidsrechter van KNVB District Noord-Oost werd hij door zijn Sb’er Siem de Jager toegesproken en gedecoreerd met de Gouden Scheidsrechters-speld met de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen voor zijn vrouw, die hem op zaterdag altijd vele uren heeft moeten missen.

Uiteraard hoopt de SZO af en toe gebruik te mogen maken van de deskundigheid van Jos op het gebied van de spelregels en andere aspecten op het gebied van de arbitrage.

In de bijgaande foto’s ziet u een impressie van de afscheidswedstrijd van Jos Huis in ’t Veld, samen met zijn vrouw Liset en hun kleindochter.

Bron: De heer E. Bossenbroek van Noord-West Veluwe Foto heeft toestemming gegeven om enkele foto’s van NWV-foto.nl te mogen gebruiken op de website van de SZO mits de bron wordt vermeld. Door deze toevoeging aan dit artikel wordt hieraan voldaan.

 

SZO-leden leiden Special Heroes Voetbalbattle te Zwolle

Op donderdag 16 mei 2019 hebben een elftal SZO-leden hun medewerking verleend aan de Special Heroes Voetbalbattle in Zwolle.

De doelgroep voor dit voetbaltoernooi zijn cluster 4 leerlingen met een (ernstige) gedragsprobleem en/of psychiatrische stoornis. Naast deze cluster 4 scholen doet ook het praktijkonderwijs mee. Het doel is het organiseren van een sportieve dag voor de voornoemde leerlingen. Hierbij heeft deze sportdag tevens als doel om leerlingen sociale vaardigheden zoals “winnen en verliezen” en het “omgaan met fysiek contact” te laten ervaren en te ontwikkelen.

De Stichting Special Heroes Nederland kan weer tevreden terug kijken op een geslaagde dag. De deelnemende scheidsrechters Evert Aukema, Ben Bastiaan, Marinus Blankvoort, René van der Elst, Wout Jongman, Gerrit Kuiper, Jan Lahuis, Henk Loman, Hans van der Veen, Jan Willem Westendorp en Jan Wissink, allen lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), kunnen ook terug kijken op een hele mooie zonnige en sportieve dag. Iedereen is tevreden huiswaarts gekeerd. De organisatie heeft de SZO – tijdens de prijsuitreiking – reeds weer gevraagd om hun medewerking voor volgend jaar. Dat betekent dat ook zij heel tevreden zijn over het optreden van onze scheidsrechters. Namens het bestuur van de SZO wil ik de aanwezige SZO-leden heel hartelijk dank zeggen voor hun medewerking. We hopen volgend jaar in de maand mei weer een beroep op jullie te mogen doen. Wanneer de datum in 2020 bekend is, zullen jullie weer worden benaderd. Daarbij gaan we – in principe – uit van maximaal 12 scheidsrechters voor 6 velden, tenzij het toernooi met velden wordt uitgebreid.

Fit 20 Kampen geeft presentatie aan trainingsgroep

Arrold Witteveen van Fit 20 te Kampen heeft gisteravond (15-05) samen met zijn assistente Evelien Adema na de training bij de v.v. KHC te Kampen een presentatie gegeven over de fitnesstraining van Fit 20 te Kampen. Fit 20 heeft één apparaat waarmee men bedrijven bezoekt. Dat apparaat was gisteren ook bij de v.v. KHC aanwezig.

De SZO-leden stelden hele kritische vragen en mochten zelf ook enkele oefeningen ervaren. Arrold vertelde dat als iemand helemaal niets aan sport doet, dat je dan ca. 1,5 % van de spermassa verliest per jaar. Het motto van Fit 20 is “Fit in 20 minuten per week”.

Er zijn 12 redenen om te trainen bij Fit 20:

Ÿ   Je houdt tijd over voor andere leuke dingen;

Ÿ   Je zorgt voor sterke spieren;

Ÿ   Je geeft jezelf een goede conditie;

Ÿ   Je versterkt je afweersysteem;

Ÿ   Je ziet er van buiten en van binnen beter uit;

Ÿ   Je geeft jezelf kracht en energie;

Ÿ   Je verbetert je stofwisseling, bloedsuikerniveau en bloeddruk;

Ÿ   Je zorgt voor stevige botten;

Ÿ   Je voorkomt of vermindert rugklachten;

Ÿ   Je maakt jezelf lenig en houdt jezelf jong;

Ÿ   Je geeft jezelf een goed humeur en vergroot je creativiteit;

Ÿ   Je versterkt je lichaamsvertrouwen;

In de onderstaande link kunt u e.e.a. terug zien op hun website.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6534340664660893697

Arrold Witteveen van Fit 20 te Kampen dankte bestuurslid Hans van Bruggen voor het feit, dat Fit 20 Kampen de gelegenheid werd geboden om e.e.a. te tonen.

Hans van der Veen fluit zijn laatste competitiewedstrijd voor de KNVB

Hans van der Veen werd geboren op  3 april 1946 en groeide op in de Zeehelden-buurt, in de wijk De Wipstrik, waar hij zijn jeugd door bracht op de Hanekamp.

Voetbal was vanaf zijn 9e jaar de passie van Hans van der Veen. De scouts van ZAC en PEC hadden hem reeds in hun vizier. Omdat zijn neef Harry Cornelis in PEC voetbalde, werd Hans lid van PEC Zwolle. Na zijn dienstplicht speelde hij nog een paar jaar bij WVF, maar na een langslepende rugkwaal was zijn voetbalcarrière op zijn 26e jaar reeds voorbij. Hans heeft door deze rugblessure ettelijke jaren niets aan sport kunnen doen. Omdat het voetbal toch bleef trekken, heeft Hans in 1982 de “Scheidsrechters-oriëntatie-cursus” gedaan. Het was de bedoeling om in Dalfsen bij de plaatselijke vereniging te gaan fluiten, maar Hans wilde direct naar de KNVB. Op 1 maart 1983 haalde Hans zijn diploma “Scheidsrechter veldvoetbal”. Zijn docent was Jan van Tongeren, destijds ook bestuurslid van de SZO. In 1983 – op 37-jarige leeftijd – begon zijn loopbaan als scheidsrechter. Vanaf 1 april 1983 werd hij ook lid van de SZO. In 1984 werd hij gevraagd voor een bestuursfunctie binnen de SZO. Vanaf 1992 tot de ALV van 2017 was hij 25 jaar voorzitter van de SZO.

Hans van der Veen heeft de KNVB District Noord-Oost een aantal maanden geleden laten weten, dat hij zijn loopbaan als scheidsrechter wenste te beëindigen.

De KNVB heeft daartoe een mooie afscheidswedstrijd uitgezocht. Hans had verzocht om een wedstrijd in Dalfsen te mogen leiden. Het werd uiteindelijk de wedstrijd in de reserve 1e klasse ASC ’62 2 – WVF 2 op zaterdag 13 april 2019 in zijn eigen woonplaats te Dalfsen.

Hans heeft altijd verkondigd geen wedstrijden van ASC ’62  of FC Dalfsen te willen fluiten. Dit om eventueel belangenverstrengeling te voorkomen.

Voor zijn afscheidswedstrijd maakte hij dus een uitzondering.

Zijn vrouw Sonja en enkele (sport)vrienden, buren en COVS-vrienden (SZO) waren naar Dalfsen getogen om hem na zijn laatste wedstrijd “uit te zwaaien”.

Heine Drent (sb’er) en Jan van Dijk (werkcommissie) namens de KNVB, en Eddy de Gier (voorzitter) en Jan Lahuis ( secretaris) namens de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) waren daarbij aanwezig.

Jan van Dijk kwam hem namens de KNVB mededelen dat het de KNVB heeft behaagd om Hans te benoemen tot “Scheidsrechter van Verdienste” van de KNVB.

Nà de wedstrijd werd hem in de middencirkel de bijbehorende oorkonde overhandigd. Jan Lahuis overhandigde hem een heerlijke witte wijn van de Moesel uit Neumagen Dhron te Duitsland, waaraan Hans en Sonja ook goede herinneringen bewaren.

Na afloop werd er in de bestuurskamer van ASC ’62 nog even na gekletst, waarna zijn fluit definitief aan de wilgen kan worden gehangen.

Kaartcompetitie Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. seizoen 2018-2019

De kaartcompetitie van het seizoen 2018 – 2019 is afgesloten. Op donderdag 11 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste kaartavond werd Hilly Wissink met 5.215 punten. Op de tweede plaats eindigde Ulbe Posthumus met 4.979 punten. Derde eindigde Anthonia Bastiaan met 4.799 punten. Op de vierde plaats eindigde Ralph Schinkel met 4.697 punten en Herman Snijder  legde beslag op de vijfde plaats met 4.685 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Ben Bastiaan met 4.049 punten.

Marinus Blankvoort werd op de Algemene Ledenvergadering van de SZO benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. Op de kaartavond “onder zijn mensen” werd aan hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Mevrouw Hilly Wissink werd winnaar van de kaartcompetitie van de SZO van het seizoen 2018 – 2019 met 30.027 punten. Op de tweede plaats eindigde Klaas Klaassen met 29.074 punten, gevolgd door Marinus Blankvoort op de derde plaats met 27.880 punten. Op de vierde plaats eindigde Wim Weuring met 27.602 punten en Anthonia Bastiaan werd vijfde met 27.484 punten. Jan Bosscher werd zesde met 27.412 punten. Ulbe Posthumus legde beslag op de zevende plaats, die recht geeft op de laatst geldprijs, met 27.381 punten.

Voor een uitgebreid verslag en de volledige uitslagen verwijs ik jullie naar het tabblad “Activiteiten”, vervolgblad “Kaartcompetitie”.

Ere-voorzitter van COVS Nederland, de heer Govert van der Borden, overleden.

De ere-voorzitter van COVS Nederland, de heer Govert van der Borden, wonende te Brielle, is op 31 maart jl. op 91-jarige leeftijd overleden.

Govert van der Borden was 34 jaar actief voor de COVS. Eerst op lokaal niveau bij de Scheidsrechtersvereniging Vlaardingen. Later trad hij toe tot het Hoofdbestuur van de COVS onder leiding van Jaap Bax. Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van juni 1988 volgde Govert van der Borden de toenmalige voorzitter van de COVS, de heer Jan Glaesmaekers op.

Ondergetekende was er bij toen Govert van der Borden in 1995 zijn afscheids-speech hield. Een heel emotioneel en bewogen toespraak, waarbij hij opmerkte “dat het bij hem om mensen ging” en dat “hij het op zijn manier heeft gedaan!”

U kunt nog vele voorwoorden van hem terug lezen in het vakblad “de Scheidsrechter”, waarvan de edities 1988 – 1995. Ook de uitgave van het 60-jarig jubileum van mei 1992 staat bol van de anekdotes van en over de COVS. U kunt deze nummers terug vinden op de website van de COVS, www.covs.nl, tabblad “Blad Digitaal”.

Dat Govert van der Borden moge rusten in vrede!

Namens het bestuur van de SZO, Jan Lahuis, secretaris.

Lid van Verdienste COVS Nederland.

Verslag Algemene Ledenvergadering SZO d.d. 25 maart 2019

Om 20.05 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar weer werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. Het bestuur was opnieuw verheugd dat we er ook dit jaar voor de vierde opeenvolgende keer terecht konden.

Voor Eddy de Gier was het de tweede keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht leiden.

In zijn openingswoord, waarin diverse ereleden, leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, werd één moment stilte in acht genomen voor het overlijden van onze dierbaren. Enkele SZO-leden hadden sterfgevallen in hun families en ook werd stil gestaan bij het overlijden van enkele prominente COVS-leden, zoals o.a. Gerben Koeslag, voormalig hoofdbestuurslid van de COVS, als vertegenwoordiger van COVS District Oost.

Vervolgens werd de agenda van deze 95ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo, zij het in een iets andere volgorde, afgewerkt. Dit vanwege het feit, dat kandidaat bestuurslid Wout Jongman voor zijn werk de vergadering eerder wenste te verlaten. De bestuursverkiezing en zijn huldiging als 40-jarig lid van de COVS werd naar voren gehaald.

De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden, dat er zich 29 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Almelo, NOT en Zutphen van COVS District Oost. Het Jaarverslag SZO 2018 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

Het financieel Jaarverslag 2018 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester René van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

Zoals gememoreerd werd daarna punt 11 (Bestuursverkiezing) naar voren gehaald. Volgens het rooster van aftreden waren René van der Elst (penningmeester) en Hans van Bruggen (portefeuillehouder) periodiek aftredend. In de bestuursvergadering van 6 februari jl. hadden zij laten weten zich voor een volgende periode van 3 jaar herkies-baar te stellen. Aangezien er geen tegenkandidaten waren ingediend werden zij bij acclamatie met applaus opnieuw herkozen. Voorts was er sinds de ALV van 26 maart 2018 een vacature voor de functie van Commissaris II. Het bestuur is zeer verheugd dat zij voor deze vacature Wout Jongman uit Emmeloord bereid hadden gevonden om deze functie te gaan vervullen. De voorzitter vroeg de vergadering of zij met het voorstel van het bestuur akkoord konden gaan. Er volgde een daverend applaus.

De voorzitter feliciteerde Wout met zijn benoeming en overhandigde hem de nieuwe colbert van het bestuur en nodigde hem uit achter de bestuurstafel plaats te nemen. Nu deze plichtpleging was afgerond, kon Wout zelf bepalen, wanneer hij de Algemene Vergadering wenste te verlaten om naar Maastricht te vertrekken.

In 2017 werd de Technische Commissie geïnstalleerd. Zij werden voor respectievelijk 1, 2 en 3 jaar benoemd. Age Albada werd daar naderhand aan toegevoegd. Dit jaar is de heer J.A. (Arjen) van ’t Slot aftredend, die in 2017 voor 2 jaar benoemd werd. De heer Van ’t Slot had de portefeuillehouder van het bestuur, Hans van Bruggen, laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur stelde voor hem voor een periode van 3 jaar te herbenoemen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, zodat ook hij bij acclamatie en met applaus werd herbenoemd.

De voorzitter pakte vervolgens de agenda weer op waar we waren gebleven. Hij gaf het woord aan de heer Jan Bosscher, die namens de kascommissie verslag zou uitbrengen van de kascontrole, die op 6 maart jl. uitgevoerd werd. De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Bosscher en Jan Willem Westendorp. De heren Bosscher en Westendorp hadden geen onvolkomenheden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jan Bosscher reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Jan Willem Westendorp voor een jaar herbenoemd. Reservelid Siem de Jager werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. Henk Maat bood vervolgens spon-taan zijn diensten aan.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met € 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zou tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie blijft per 1 januari 2019 dan ook € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de donateurs bedraagt de contributie per 1 januari 2019 € 37,50. De contributie voor A-aspiranten (tot 19 jaar) blijft gehandhaafd op € 1,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor rekening van de SZO wordt genomen. De contributie voor de B-aspiranten (19-22 jaar) blijft gehandhaafd op € 20,=. Via de automatische incasso wordt de helft van de genoemde bedragen door de penningmeester in rekening ge-bracht. De SZO-leden en donateurs, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd, worden verplicht om in januari het volledige bedrag in zijn geheel te voldoen. De begroting voor 2019 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2018. Evenals vorig jaar wordt er weer een bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vast gesteld.

Bij het bestuursbeleid dankte de voorzitter iedereen die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor de SZO. De voorzitter dankte het bestuur voor al haar inzet en het vrij maken van de nodige uren. Achtereenvolgens werd aandacht besteed aan de Tech-nische commissie, waarbij de complimenten werden uitgedeeld aan Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor al hun activiteiten. Vervolgens werd aan-dacht besteed aan de trainingsgroepen Emmeloord en Kampen en werden de namen van de trainers, Tiemen de Boer, Jan Jongman, Eddy de Gier, Siem de Jager en Wim Weuring genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, verzorgd door de families Jongman, Mulder en Van der Veen werd genoemd. De voorzitter wilde hen daarvoor op de ALV in het zonnetje zetten, maar Fred en Hans waren wegens ziekte niet in staat om de ALV te bezoeken. Daaraan wordt dus later aandacht besteed.

De Kerstbingo, thema-avonden en jaarvergaderingen kunnen wij dankzij v.v. KHC houden in hun clubgebouw. Het bestuur is erg ingenomen met deze samenwerking, zodat een speciale dank uitging naar de preses, voorzitter Tjibbe van Dijk van KHC en Johan de Leeuw. Vervolgens memoreerde de voorzitter het Scheidsrechtercongres van de COVS, gehouden in Oldenzaal, waar ons lid David van de Graaf was genomi-neerd voor de Gouden scheidsrechterfluit van de COVS. Deze ging echter nipt aan zijn neus voorbij. David wenste bij agendapunt 14 hierover het woord te voeren. Tenslotte noemde de voorzitter onze nieuwe website, die werd gebouwd door ons lid Maickel Dijkstra. Ook Maickel zou daarvoor deze avond in het zonnetje worden gezet, maar hij werd afgelopen week voor de tweede keer vader zodat hij eveneens verstek moest laten gaan. De voorzitter vroeg wie er nog vragen had over het door het bestuur gevoerde bestuursbeleid. Er waren geen vragen.

De voorzitter zegt dat hij bij dit punt aandacht wil besteden aan Marinus Blankvoort. Daarom had hij de Kaartcompetitie nog niet genoemd. Vervolgens verzocht hij de heer Blankvoort en zijn vrouw Dinie naar voren te komen. De heer Blankvoort werd lid van de SZO in 1982. Hij heeft zich gedurende 20 jaar ingezet voor de SZO. Hij volgde op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 1999 de huidige erevoorzitter Jan Wissink op als organisator van de Kaartcompetitie van de SZO. De kaartcompetitie bestaat uit 8 kaartavonden, die zijn verdeeld over 8 maanden van september tot en met april van het lopende seizoen. Het bestuur van de SZO, maar ook de leden van de SZO, zijn de heer Blankvoort zeer erkentelijk voor de getoonde inzet. Het bestuur van de SZO heeft gemeend om de Algemene Vergadering voor te stellen om de heer Blankvoort te benoemen als Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter verzocht de Algemene Vergadering om de goedkeuring te ondersteunen met een applaus. Aan dit verzoek werd voldaan. De voorzitter feliciteerde de heer Blankvoort met zijn benoeming tot Lid van Verdienste en verzocht zijn vrouw Dinie om hem de bijbe-horende speld op te spelden. De voorzitter overhandigde haar vervolgens een boeket bloemen.

Vervolgens kwam de voorzitter bij de rondvraag. Erelid Klaas Muis merkte op dat voor de genoemde wisselbeker spelregels, wellicht de naam van Derk Jan Klein Tijssink zou kunnen worden gebuikt. Het bestuur neemt deze suggestie in de besluitvorming mee. Er waren verder geen vragen, zodat van dit punt geen gebruik werd gemaakt. Toen waren we aanbeland bij agendapunt 13 de “Huldigingen”. We hebben 1 lid die 25 jaar lid is van de COVS, 6 leden die 40 jaar lid zijn van de COVS en 2 leden, die 50 jaar lid zijn van de COVS. Zij zijn helaas niet allemaal aanwezig.

De voorzitter riep de heer Ben Bastiaan uit Kampen naar voren. Ben is reeds 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bij ons bekend, heeft Ben geen functies binnen de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhan-digde hem een boeket bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Jan Dul uit Heerde bij zich. Ook de heer Dul heeft geen functies in het bestuur of commissies van de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem eveneens een boeket bloemen. Toen was de heer André Clement uit Kampen aan de beurt. Hij heeft enkele jaren in de Technische Commissie van de SZO gefunctioneerd. Dat was bij de secretaris van de SZO echter niet bekend. De voorzitter speldde hem de bijbehorende speld bij het 40-jarig lidmaatschap van de COVS op en overhandigde hem ook een boeket bloemen. Vervolgens riep de voor-zitter de heer Dick Lamers uit Zwolle naar voren. De heer Lamers heeft tussen 1995 en 1999 vier jaar in het bestuur van de SZO gefunctioneerd. Na zijn carrière in het Betaald Voetbal als assistent-scheidsrechter heeft Dick zich diverse jaren ingezet voor de arbitrage door te participeren in de scheidsrechterscommissie van de KNVB Afdeling Zwolle en later in de werkcommissie van de KNVB District Oost. De voor-zitter speldde Dick ook de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS op en over-handigde hem het bijbehorende boeket bloemen.

Door de KNVB werden ook drie onderscheidingen uitgereikt aan drie SZO-leden. Aan de heren Arjen van ’t Slot uit Nunspeet, Ibadullah Avci uit Kampen en Henk Schreurs uit Kampen werden respectievelijk de Waarderingsspeld in Zilver, de Waarderings-speld in Goud en de speld voor Scheidsrechter van Verdienste met de bijbehorende oorkondes en boeketten bloemen uitgereikt.

De heer David van de Graaf uit Wezep had de voorzitter gevraagd om e.e.a. aan de leden van de SZO te vertellen. De heer Van de Graaf ging nader in op zijn nominatie voor de Gouden Scheidsrechterfluit van de COVS tijdens het Scheidsrechtercongres in Oldenzaal, waar hij helaas verstek moest laten gaan. Hij toonde de aanwezigen trots zijn ontvangen oorkonde als runner-up. Hij dankte de voorzitter van de SZO voor de nominatie en het feit dat hij hem in Oldenzaal had vertegenwoordigd.

Er kwamen verder geen genodigden meer aan het woord.

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloemetje uit aan voorzitter Tjibbe van Dijk en aan het barpersoneel.

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en wenste iedereen wel thuis.

 

 

Er waren 38 personen aanwezig, inclusief bestuur SZO, genodigden van de zuster-verenigingen, mevrouw D. Blankvoort en het bedienend personeel van de v.v. KHC.

De bijgaande foto’s zijn gemaakt door de heer A.J. (Bert) de Roo, Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

Groep SZO-leden naar sc Heerenveen – Willem II (4 – 2) d.d. 3 maart 2019

De Technische Commissie van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) en bestuurslid Hans van Bruggen hadden het idee geopperd om gezamenlijk met een groep van de SZO eens een thuiswedstrijd van sc Heerenveen te bezoeken.

Hans van Bruggen had bij Anneke Koster, medewerkster van de Supporters Service van de sc Heerenveen 22 kaarten besteld. Daar werd naderhand nog één kaart aan toegevoegd.

Zondagmiddag omstreeks 12.40 uur vertrok een groep van 23 personen in 6 auto’s in een druilerige regen naar het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen voor de wedstrijd sc Heerenveen – Willem II, aanvang 14.30 uur.

Na wat omzwervingen door de landerijen rondom Oudehaske, kwamen we om 13.15 uur vroegtijdig aan midden in het centrum van Heerenveen, waar we de auto’s zouden parkeren op Burgemeester Kuperusplein. Toen te voet over een afstand van circa 800 meter naar het Abe Lenstra Stadion. Dat was nog niet zo’n pretje in de regen, die maar bleef neerdalen. Gedurende de hele wedstrijd, maar ook de reis na afloop naar huis, bleef het maar regenen.

We hadden kaarten voor de Zuid-tribune achter het doel op de 2e ring in vak 428. We zaten wat dat betreft, lekker hoog en droog. Maar vóór de aftrap was er nog ruim-schoots tijd voor een bakje koffie, een biertje of een broodje gehaktbal of hamburger.

Zo rond 14.20-14.25 uur togen we met z’n allen naar onze zitplaatsen op de rijen 16, 17 en 18 van vak 428 op de 2e ring, op de Zuid-tribune van het stadion.

Het was wel bijzonder want een goede kennis van de SZO, scheidsrechter Alex Bos stond als vierde official langs de kant van het veld. De wedstrijd stond onder leiding van Martin van den Kerkhof met zijn assistenten Joost van Zuilen en Terry Hoekstra.

Het was wel een boeiende wedstrijd met een superieur spelend Heerenveen in de eerste helft, dat na 4 minuten reeds op een 1 – 0 voorsprong kwam door een doel-punt van Michel Vlap. Zes minuten later werd er wegens een opzettelijke handsbal een strafschop gegeven. Deze werd gedecideerd benut door spits Sam Lammers en stond het na 10 minuten spelen, reeds 2 – 0. Willem II kwam er in eerste helft nauwelijks aan te pas. Het aantal keren, dat zij in het strafschopgebied van sc Heerenveen kwamen, was op één hand te tellen. Nog in de eerste helft, in de 33ste minuut, kwam Sam Lammers alleen voor de keeper van Willem II en faalde niet. Vóór de aftrap werd nog wel even op het definitieve “JA” van de VAR gewacht. Dit maal zat Christiaan Bax als de VAR in Zeist. Wij hadden op de tribune ook onze “eigen VAR”, in de personen van Jonas, Pascal en William.

In de rust gingen we met z’n allen even naar beneden achter de tribune, waar we terecht konden voor een kleine versnapering. Na een kwartiertje zochten we onze plek weer op in vak 428.

De tweede helft gaf vanaf het begin af aan een heel ander spelbeeld te zien. Willem II had blijkbaar een “peptalk” gehad van de coach Adri Koster, want zij kwamen heel fel uit de kleedkamer. Er werd direct het initiatief genomen en sc Heerenveen kwam niet onder deze druk vandaan. In de 54ste minuut wist de spits van Willem II, Alexander Isak, huurling van Borussia Dortmund, met een heel goed geplaatst schot te scoren, 3 – 1. Acht minuten later kreeg de tweede helft het zelfde scenario als de eerste helft. Willem II scoorde met een fraai schot van Evangelos Pavlidis en bracht de stand terug tot 3 – 2. Heel langzaam worstelde sc Heerenveen zich onder de druk van Willem II vandaan. Dat had ook te maken met het feit dat Thomas Meissner van Willem II de rode kaart kreeg voor het onbesuisd van achteren aanvallen van een speler van sc Heerenveen. Zo doende nam Heerenveen net als in de eerste 45 minuten weer het initiatief, alhoewel het nog steeds “billen knijpen” bleef, want de doelman van sc Heerenveen, Warner Hahn, had een paar keer geluk doordat de goed geplaatste schoten van Willem II werden gekeerd door de paal of de lat.

Voor de toeschouwers, dus ook voor ons, bleef het dus lekker spannend, totdat diep in blessuretijd Ben Rienstra met een goed geplaatst schot een assist van Woudenberg tot in het doel verlengde. Daarmee was het verweer van Willem II wel gebroken en haalde sc Heerenveen de 3 punten verdiend binnen.

Na afloop liepen we samen weer door de druilerige regen terug naar de auto’s, waarna we met een voldaan gevoel huiswaarts keerden.

Iedereen was het er over eens, dat zo’n gezamenlijk gezellig tripje wel voor herhaling vatbaar is.

Hiernaast enkele foto’s voor een impressie van een mooie gezellige middag.

Technische avond “Begeleiding & Coaching” d.d. 12 februari 2019

De Technische Commissie van de SZO had weer een technische avond voorbereid en twee vooraanstaande scheidsrechters bereid gevonden om een dergelijke avond voor de SZO-leden te verzorgen.

Alle SZO-leden waren op 30 januari jl. per e-mail uitgenodigd, zodat iedereen in de gelegenheid is gesteld om deze clubavond mee te maken.

Op dinsdag 12 februari jl. verzorgden Alex Bos, talentvolle scheidsrechter, momen-teel actief in de Masterclass van de KNVB en Wilco Jansen (zelf ook lid van de SZO) “oud” scheidsrechter, actief op de Militaire Wereldspelen in India van 2007 en vele jaren actief op het hoogste niveau van het amateurvoetbal, een technische avond voor de leden van de SZO met als onderwerp “Begeleiding & Coaching”.

Om circa 21.00 uur – nà de training – kon de voorzitter van de SZO, Eddy de Gier, een flink aantal (25) aanwezigen in Kampen verwelkomen. De SZO-leden waren van heinde en ver gekomen om deze technische avond mee te maken. Een aantal SZO-leden had zich in verband met andere verplichtingen ook keurig bij de secretaris afgemeld.

 

Wilco “trapte” de avond af met de wijze waarop hij als coach en Alex als “zijn” pupil een bepaald coachingstraject zijn ingegaan. Aan de hand van bewegende beelden werd nog eens geaccentueerd hoe de rol (werkwijze) van coach en scheidsrechter zou dienen te verlopen. Ook kwam een levendige interactie met de “zaal” op gang.

Een hele leerzame avond voor de SZO-leden, met name ook voor de aanstormende jeugd, die nog aan het begin staat van hun carrière. Na afloop overhandigde Eddy de Gier aan Alex en Wilco als dank voor deze mooie verzorgde thema-avond een leuk pakket met lekkere Kamper artikelen.

In de onderstaande bijlage treft u het krantenartikel van De Stentor aan, dat naar aanleiding van deze technische avond werd gepubliceerd in de editie van woensdag 20 februari 2019.

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

Door schade en schande wijs

 

Ab van Buuren ontvangt Gouden Scheidsrechtersfluit COVS

Ab van Buuren (70), heeft tijdens het jaarlijks arbitragecongres van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS), de AXIWI Gouden Scheidsrechter Fluit, een waarderingsprijs van de COVS, uitgereikt gekregen. De eervolle fluit waarbij ook een insigne en een mooie oorkonde hoort, werd uitgereikt door de Commissaris van de Koning ir. Andries Heidema, die geassisteerd werd door Patrick Welman, Burgemeester van de gemeente Oldenzaal.

Ab van Buuren is gestart in 1979 en heeft 32 jaar zijn scheidsrechters-loopbaan gecombineerd met diverse andere taken. Zo hadden COVS en KNVB al snel door dat Ab oog had voor talentvolle scheidsrechters waardoor Ab vanaf 1992 bij de KNVB District Oost portefeuillehouder was in deze discipline. Hij heeft veel scheidsrechters onder zijn hoede gehad waaronder Björn Kuipers.

Björn Kuipers heeft tijdens dit congres het ochtendprogramma voor zijn rekening genomen. De sympathieke ondernemer uit Oldenzaal kreeg de zaal volledig plat waardoor de 400 deelnemers van het congres vanaf het beginsignaal tot aan het einde van zijn lezing volledig aan zijn lippen bleven hangen. Björn Kuipers heeft niet alleen internationaal een enorme staat van dienst, maar ook in Nederland. Zijn collega’s in Oost-Nederland dragen hem, door zijn duidelijke, eerlijke en heldere blik op de arbitrage, op handen.

Wereldsterren als Ronaldo en Messi hebben respect voor Kuipers en weten dat er een goudeerlijke scheidsrechter op het veld staat en dat er met zijn alertheid door zijn uitstekende sensomotorische integratie niets mis is. Door dit uitstekende waarnemingsinstrument en zijn Oldenzaalse nuchterheid, maakt Kuipers gebruik van de juiste skills.

In het voorbereidingsproces van het congres, vroeg de COVS aan de 13 scheidsrechtersverenigingen van COVS District Oost of ze kandidaten voor de AXIWI Gouden Scheidsrechtersfluit wilden voordragen. Tijdens deze procedure waren er meerdere kandidaten voorgedragen. Via een interne stemronde werden er uiteindelijk drie personen genomineerd. Deze personen hebben zich zowel voor de COVS als voor de KNVB verdienstelijk gemaakt voor de arbitrage.

Dit jaar waren Ab van Buuren, David van de Graaf en Bennie Nijhuis tot de laatste ronde doorgedrongen. Tot de laatste minuut bleef de verkiezing spannend. Dat er drie uitstekende kandidaten waren bleek wel uit de verkiezingsuitslag. Alle aanwezigen van het congres mochten hun stem uitbrengen. Tussen de nummer 1, 2 en 3 waren slechts 8 stemmen verschil.

De runner-up kandidaten David van de Graaf en Bennie Nijhuis kregen van Pol Hinke, voorzitter van COVS Nederland, ook de uitgesproken waardering, bloemen en een mooie oorkonde uitgereikt. Bijgaand treft u enkele foto’s van de uitreiking en foto’s van de runners-up aan. David van de Graaf, afwezig wegens privéverplichtingen, werd vertegenwoor-digd door Eddy de Gier, voorzitter van de SZO.

Tijdens het Scheidsrechterscongres dat bij Dans- & Partycentrum Rouwhorst te Oldenzaal werd georganiseerd, werden er naast de inleiding, verzorgt door Björn Kuipers, ook drie workshops gehouden met de onderwerpen “Mentale weerbaarheid” (zaal 1), “Spelregels” (zaal 2) en “Begeleiding & Coaching” (zaal 3). Rondom de middag werd ook een voortreffelijke lunch geserveerd. Door het VCN werd ter afsluiting een verloting gehouden, waarbij diverse leuke prijzen, waar-onder een boek van en gesigneerd door Björn Kuipers, in de wacht konden worden gesleept.

Gedurende de dag was er ook een informatiemarkt van de COVS-groepen van COVS District Oost en het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) aanwezig. De COVS-groepen konden hier hun informatie kwijt aan de bezoekers, bestaande uit verenigings-scheidsrechters, bondsscheidsrechters, rapporteurs, coaches, praktijkbegeleiders en andere officials van de COVS en KNVB.

Ook de SZO was met een stand aanwezig, waar de notitieboekjes, vaantjes, fluitjes, pennen, wervingsfolders, inloopshirts en andere attributen zoals b.v. de COVS Fair Play mouwemblemen, werden getoond. Op de foto hiernaast v.l.n.r.: Jacob Snijders, René van der Elst, Jan Lahuis, Jan van Dijk, Eddy de Gier, Siem de Jager, Ibadullah Avci, Kevin de Vries, Jarno Schoonhoven en Ivor Knol. Age Albada en Bert Wietsma ontbreken op de foto.

De voorzitter van COVS Nederland, Pol Hinke, sloot het tweede scheidsrechterscongres met een tevreden gevoel af.