Activiteitenoverzicht

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft gedurende het voetbalseizoen diverse activiteiten. Daarnaast nemen het bestuur en SZO-leden deel aan allerlei activiteiten van de COVS, zoals o.a. voetbaltoernooien op het veld en in de zaal, maar ook aan vergaderingen van en door de COVS. Voor de "interne" activiteiten of de organisatie van de Beloftencompetitie(s) waarvoor arbitrale trio's van de SZO zijn/worden aangesteld, hebben we in het Hoofdmenu de rubriek "Activiteiten", waaronder het tabblad "Agenda" maar ook een "Activiteitenoverzicht". De aanstellingen van de arbitrale trio's voor de Beloftencompetitie Onder 23 van de VSCO '61 en voor de Beltona Cup geschiedt door onze portefeuillehouder Hans van Bruggen. De aanstellingen vindt u terug in de bewegende "banner" op de homepage van onze website. In verband met de Covid-19 pandemie waren de activiteiten van de SZO tot een minimum beperkt. Nu de lockdown is opgeheven zal de Technische Commissie de diverse activiteiten zo snel mogelijk weer oppakken.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar gehouden op maandag 28 maart 2022 in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen, aanvang 20.00 uur. De uitnodiging en de diverse vergaderstukken, zoals de agenda, het Jaarverslag 2021 van de secretaris, de Notulen van de ALV van 30 augustus 2021, worden eind februari aan de leden toegezonden.