Activiteitenoverzicht

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft gedurende het voetbalseizoen diverse activiteiten. Daarnaast nemen het bestuur en SZO-leden deel aan allerlei activiteiten van de COVS, zoals o.a. voetbaltoernooien op het veld en in de zaal, maar ook aan vergaderingen van en door de COVS. Voor de "interne" activiteiten of de organisatie van de Beloftencompetitie(s) waarvoor arbitrale trio's van de SZO zijn/worden aangesteld, hebben we in het Hoofdmenu de rubriek "Activiteiten", waaronder het tabblad "Agenda" maar ook een "Activiteitenoverzicht". De aanstellingen van de arbitrale trio's voor de Beloftencompetitie Onder 23 van de VSCO '61 en voor de Beltona Cup geschiedt door onze portefeuillehouders Hans van Bruggen en Jarno Schoonhoven. De aanstellingen vindt u terug in de bewegende "banner" op de homepage van onze website.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt dit jaar gehouden op maandag 27 maart 2023 in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. De diverse vergaderstukken, zoals de Agenda, het Jaarverslag 2022 van de secretaris en de concept-notulen van de ALV van 28 maart 2022 worden binnenkort elders op deze website gepubliceerd. De financiële stukken (Jaarcijfers 2022 penningmeester SZO) liggen op de ALV vanaf 19.15 uur bij de ingang ter inzage.

Activiteitenoverzicht SZO nummer 2, d.d. 4 februari 2023