Activiteitenoverzicht

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft gedurende het voetbalseizoen diverse activiteiten. Daarnaast nemen het bestuur en SZO-leden deel aan allerlei activiteiten van de COVS, zoals o.a. voetbaltoernooien op het veld en in de zaal, maar ook aan vergaderingen van en door de COVS. Voor de "interne" activiteiten of de organisatie van de Beloftencompetitie(s) waarvoor arbitrale trio's van de SZO zijn/worden aangesteld, hebben we in het Hoofdmenu de rubriek "Activiteiten", waaronder het tabblad "Agenda" maar ook een "Activiteitenoverzicht". De aanstellingen van de arbitrale trio's voor de Beloftencompetitie Onder 23 van de VSCO '61 en voor de Beltona Cup geschiedt door onze portefeuillehouder Hans van Bruggen. De aanstellingen vindt u terug in de bewegende "banner" op de homepage van onze website. In verband met de Covid-19 pandemie zijn de activiteiten van de SZO tot een minimum beperkt. Op dit moment wordt er alleen getraind in Emmeloord en Kampen. Door het huidige vakantiereces liggen de trainingen circa 3 weken stil. Daarna tracht het Bestuur en de Technische commissie de diverse activiteiten weer op te pakken.

De eerstvolgende Activiteit is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die wordt gehouden op maandag 30 augustus 2021 in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen, aanvang 20.00 uur.

Binnenkort wordt een geactualiseerde agenda voor deze ALV gepubliceerd.