Activiteitenoverzicht

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft gedurende het voetbalseizoen diverse activiteiten. Daarnaast nemen het bestuur en SZO-leden deel aan allerlei activiteiten van de COVS, zoals o.a. voetbaltoernooien op het veld en in de zaal, maar ook aan vergaderingen van en door de COVS. Voor de "interne" activiteiten of de organisatie van de Beloftencompetitie(s) waarvoor arbitrale trio's van de SZO zijn/worden aangesteld, hebben we in het Hoofdmenu de rubriek "Activiteiten", waaronder het tabblad "Agenda" maar ook een "Activiteitenoverzicht". De aanstellingen van de arbitrale trio's voor de Beloftencompetitie Onder 23 van de VSCO '61 en voor de Beltona Cup geschiedt door onze portefeuillehouder Hans van Bruggen. De aanstellingen vindt u terug in de bewegende "banner" op de homepage van onze website. In de onderstaande link, treft u het Activiteitenoverzicht aan voor het seizoen 2020 - 2021, voor zover de data nu reeds bekend zijn. Het Activiteitenoverzicht wordt op gezette tijden ververst, indien daartoe aanleiding bestaat en er nieuwe activiteiten bij ons bekend zijn. Voor de diverse activiteiten van de SZO is de Technische Commissie verant-woordelijk, uiteraard onder auspiciën van het bestuur c.q. de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

Activiteitenoverzicht SZO nummer 2, d.d. 01-11-2020