ALV d.d. 25 maart 2024

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke zal worden gehouden op maandag 25 maart 2024 in het clubhuis van de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen, aanvang 20.00 uur.

Alle relevante vergaderstukken, zoals de Uitnodigingsbrief, Agenda, Concept-notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2023 en het Jaarverslag 2023 van de secretaris, treft u hierbij aan.

Het Jaarverslag 2023 van de penningmeester en de Begroting 2024 liggen tijdens de vergadering vanaf 19.15 uur bij de ingang van het clubhuis ter inzage.

Het bestuur van de SZO hoopt u allen op bovengenoemd tijdstip te mogen begroeten.

01 2024-012 (uitnodiging ALV 2024)

02 Agenda ALV 25 maart 2024

03 Concept-notulen ALV SZO 27 maart 2023

04 Jaarverslag secretaris 2023

05 2024-010 – Voorstel secretaris SZO inzake Afschaffing Clubblad SZO 2024