Lief & Leed

Bij deze rubriek “Lief & Leed” worden de leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) genoemd, die de laatste tijd met gezondheidsproblemen kampen. Indien hier namen van SZO-leden worden genoemd, dan heeft het bestuur in casu de secretaris de betrokkene gevraagd of er iets over haar/zijn ziekte gemeld mag worden op de website van de SZO. Op deze wijze wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In uiterste gevallen kan/kunnen op deze plaats ook mededelingen worden geplaatst van andere COVS’ers. Ook in die gevallen zal – voor zover mogelijk – om toestemming worden gevraagd.

Leden van de SZO, die ziek zijn of een blessure hebben en hiervan mededeling willen doen op de website kunnen/mogen ook zelf het initiatief nemen om de secretaris van de SZO, Jan Lahuis, hierover in te lichten. Hij zal dan zorgen voor publicatie onder dit tabblad “Lief & Leed”.

Het bestuur van de SZO kan natuurlijk niet van alle leden weten dat hen iets mankeert. In dergelijke gevallen kan het bestuur dan ook geen actie ondernemen in de vorm van een bloemetje of een fruitmand. Dan gaat het natuurlijk niet om ieder wissewasje of een onschuldig griepje.

De SZO heeft een “Lief & Leed- en Vergoedingenbesluit”, op grond waarvan door het bestuur aandacht wordt besteed aan het Lief en Leed van SZO-leden. Het voornoemd besluit staat in het Hoofdmenu onder “Over SZO” onder “Besluiten”.