SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ZWOLLE E.O. BESTAAT 100 JAAR

Op 14 januari 2024 bestaat de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) 100 jaar. De eerste oprichtingsdaden vonden plaats in 1918. Op een avond kwam een 20-tal scheidsrechters uit Zwolle bijeen in Café Koenders met als doel het oprichten van een scheidsrechtersvereniging.

De oprichting van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kreeg pas gestalte in januari 1924. Waarom het nog zolang geduurd heeft, is niet bekend. Initiatiefnemer tot oprichting was de heer J.W. Maas, die met een aantal collega’s op 14 januari 1924 in Hotel Koenders de SZO oprichtte. Hij was ook de eerste voorzitter. De SZO kreeg als toevoeging “en omstreken”, omdat er enkele scheidsrechters buiten Zwolle aanmeldden.

Later, in 1932, sloot de SZO zich aan bij de COVS (Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters). Voor meer informatie van en over de SZO verwijs ik u naar het tabblad “Over SZO – Historie SZO”.

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022 werd op voordracht van het bestuur een Jubileumcommissie geïnstalleerd, die werd verzocht om een jubileumprogramma met receptie en feestavond in januari 2024 voor te bereiden.

De Receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd gehouden op woensdag 17 januari jl. in het clubhuis van de v.v. KHC, dat ook wordt bestempeld als “ons” clubhuis.

Alhoewel de opkomst van met name de zustergroepen uit COVS District Oost en de voetbalverenigingen uit ons werkgebied tegenviel, was er toch een behoorlijk gemêleerd gezelschap.

Tijdens de receptie werd ook het nieuwe logo van de SZO gepresenteerd.

De Jubileumcommissie had de Wethouder van Sport van de gemeente Zwolle, de heer M.W.J. (Michiel) van Willigen uitgenodigd om het gezelschap toe te spreken met het verzoek om het “eerste Jubileumboek” uit te reiken aan de voorzitter van de SZO, de heer Wout Jongman.

De wethouder had zich goed verdiept in de scheidsrechtersvereniging en roemde de inzet van de SZO, door steeds verbindend bezig te zijn in de sport.

Na de speech van de wethouder gaf de voorzitter van de jubileumcommissie, de heer E.J.H. (Eddy) de Gier, het woord aan de erevoorzitter Jan Wissink. De heer Wissink ging heel ver terug in de tijd en noemde ook enkele “oud” bestuurders, die ons reeds zijn ontvallen, maar wel veel voor de SZO hebben gedaan. De voormalige erevoorzitter Jan Willem van Essen, Jan Godding, Herman Snijder, die jarenlang penningmeester was, Klaas Muis en Piet de Vos, de penningmeester die in 2003 op 57-jarige leeftijd “in het harnas” stierf. Maar hij roemde ook Hans van der Veen, die maar liefst 25 jaar voorzitter was van de SZO.

Vervolgens gaf de heer De Gier het woord aan de langstzittende voorzitter Hans van der Veen, die ter gelegenheid van dit 100-jarig bestaan nog graag iets wilde bijdragen. Hij ging ook terug naar de oprichtingsjaren in 1924. Maar hij noemde ook enkele bestuursleden uit de recente geschiedenis, die veel voor de SZO hebben betekend en dat nog doen. Hij refereerde aan zijn periode als voorzitter waarin er in de besturen altijd een harmonieuze sfeer was. Daarom kon hij het zo lang volhouden.

Daarna gaf de voorzitter van de Jubileumcommissie het woord aan de voorzitter van COVS Nederland, de heer Johan Suurd. De heer Suurd sprak zijn waardering uit over de SZO, dat bij alle gelegenheden van de COVS heel kritisch maar positief aanwezig is. Hij wenste de SZO nog vele jaren actief te kunnen zijn als belangenbehartiger van de scheidsrechters in hun gebied en overhandigde de voorzitter van de SZO namens het BCN een enveloppe met inhoud.

De heer Tjibbe van Dijk, voorzitter van de v.v. KHC en tevens lid van de SZO bood als cadeau aan dat de v.v. KHC de koffie en consumpties voor hun rekening nemen.

Tot slot gaf Eddy de Gier het woord aan de voorzitter Wout Jongman.

De voorzitter dankte iedereen voor de mooie woorden maar ook voor hun komst naar Kampen. We hadden op iets meer respons gerekend, maar tegenwoordig laat niemand zich meer dwingen, zodat we ook heel blij zijn met degene, die wel de moeite hebben genomen naar Kampen af te reizen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog lang na gekeuveld over deze mooie mijlpaal van de SZO.

Alle aanwezigen kregen een mooi Jubileumboek overhandigd.

&&&&&&&&&&&&&&& DE FEESTAVOND &&&&&&&&&&&&&&&

De Jubileumcommissie had voor alle SZO-leden een hele mooie Feestavond georganiseerd op zaterdag 20 januari jl. bij De Agnietenberg te Zwolle. Er hadden zich ruim 80 personen (inclusief partners) opgegeven, maar op het laatste moment waren er nog circa 10 personen die zich wegens ziekte, griep en andere verplichtingen moesten afmelden.

Er waren heel veel “oud”-bestuurders die de moeite hadden genomen om met vrouw of partner naar Zwolle af te reizen. Er ontbrak 1 erelid en 2 leden van verdienste.

Het werd een hele leuke gezellige avond met entertainment en een verloting met mooie prijzen, waaronder een vleesschotel, bloemenbonnen en 4 vrijkaarten voor de thuiswedstrijden van PEC Zwolle en Sc Heerenveen.

Op het gebakje (petit fours) dat bij de koffie werd geserveerd had de jubileumcommissie het nieuwe logo van de SZO geïntroduceerd. Het nieuwe logo in de vorm van een banner

Het entertainment werd verzorgd door de Goochelaar Magic John uit Ommen en door de zangeres Lot van Santen uit Naarden.

Magic John deed vele harten sneller kloppen, want niemand wil beetgenomen worden. Hij legde menigeen in de luren, maar door zijn vingervlugheid kon niemand de truc achterhalen. Hij ging bij vele tafels langs om zijn kunsten te vertonen en er werd heel veel gelachen om zijn verbazingwekkende trucs.

Tussendoor werd er twee maal een verloting gehouden. Zoals gezegd met hele mooie prijzen. De ereleden Hans van der Veen en Fred Mulder zorgden voor de trekking van de lootjes. Hele mooie prijzen, die in de smaak vielen bij de aanwezigen.

Lot van Santen begon wat onwennig aan haar optreden, maar zienderogen kwam ze los en lukte het haar om de dansvloer behoorlijk gevuld te krijgen. Haar optreden duurde ongeveer een uur. Zij had de zangers op haar hand met de Nederlandstalige muziek.

Het slotwoord werd gehouden door de voorzitter Wout Jongman. Hij dankte de Jubileumcommissie voor de mooie receptie en prachtige feestavond. Hij overhandigde de leden van de jubileumcommissie allemaal een bloemetje. Dat overkwam de secretaris van de SZO ook, die op de achtergrond namelijk nog enkele “hand- en spandiensten” had verricht.

De voorzitter dankte iedereen voor haar of zijn komst en wenste iedereen wel thuis.

Geplaatst in SZO Zwolle.