Algemene Ledenvergadering SZO

De Algemene Ledenvergadering van 2021 vindt thans plaats op maandag 30 augustus 2021. De ALV van 29 maart jl. werd i.v.m. de Corona-crisis afgelast en verplaatst naar 26 april jl. Vervolgens werd deze eveneens gecanceld. Op het volgende tabblad ALV d.d. 30 augustus 2021 treft u de uitnodiging, de agenda, de notulen van de ALV van 25 maart 2019, alsmede het Jaarverslag 2020 van de secretaris aan. Deze documenten zijn u reeds via e-mail toegezonden. De SZO-leden zonder e-mail hebben een exemplaar van deze documenten per post toegezonden gekregen. Voor de verslagen van de voorgaande edities gaat u naar het tabblad “Informatie – Verslagen”.