Algemene Ledenvergadering SZO

De Algemene Ledenvergadering van 2023 vindt plaats op maandag 27 maart 2023. Op het volgende tabblad ALV d.d. 27 maart 2023 treft u de uitnodiging, de agenda, de notulen van de ALV van 28 maart 2022, alsmede het Jaarverslag 2022 van de secretaris aan. Deze documenten zijn u reeds via e-mail toegezonden. De SZO-leden zonder e-mail hebben een exemplaar van deze documenten per post toegezonden gekregen. Voor de verslagen van de voorgaande edities gaat u naar het tabblad “Informatie – Verslagen”.