Algemene Ledenvergadering SZO

De Algemene Ledenvergadering van 2022 vindt plaats op maandag 28 maart 2022. Op het volgende tabblad ALV d.d. 28 maart 2022 treft u de uitnodiging, de agenda, de notulen van de ALV van 30 augustus 2021, alsmede het Jaarverslag 2021 van de secretaris aan. Deze documenten zijn u reeds via e-mail toegezonden. De SZO-leden zonder e-mail hebben een exemplaar van deze documenten per post toegezonden gekregen. Voor de verslagen van de voorgaande edities gaat u naar het tabblad “Informatie – Verslagen”.