Adverteerders

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) brengt 5 maal per jaar een clubblad uit. Dit jaar 2022 is het de 61ste jaargang. Bedrijven uit het werkgebied (rayon) van de SZO worden in de gelegenheid gesteld om in het clubblad te adverteren tegen een redelijke vergoeding. Voor € 100,= kan worden beschikt over een hele pagina op A5 formaat. Voor € 50,= kan een advertentie worden geplaatst op een halve pagina op A5 formaat. Voor € 25,= is er plaats op een kwart pagina op A5 formaat. Voor € 35,= is er plaats op een derde pagina op A5 formaat. Voor plaatsing van een advertentie kan contact worden opgenomen met de redactie c.q. het secretariaat van de SZO, Jan Lahuis, telefoon 06 – 51 83 59 41 of via e-mail janlahuis52@gmail.com. Hieronder staan de logo’s c.q. advertenties van de huidige adverteerders afgebeeld.