COVS

De COVS is een Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters, die de belangen behartigt van alle amateurscheidsrechters in Nederland. De COVS bestaat uit een Hoofdbestuur, waaronder nog 59 Scheidsrechtersverenigingen (COVS-groepen) in 6 Districten actief zijn. In 2017 werd de bestuurslaag met de 6 Districtsbesturen afgeschaft, zodat de besturen van de aangesloten Scheidsrech-tersverenigingen rechtstreeks communiceren en corresponderen met het secretariaat van het Hoofdbestuur, p/a P.J. Janssen, Veenmos 10, 5953 MN Reuver, telefoon 06 – 10 87 33 71, e-mail secretaris@covs.nl.

Het Hoofdbestuur van de COVS kent de volgende bestuursleden:

Ron Sotthewes, voorzitter

Pieter-Jan Janssen, secretaris

Jos Straver, penningmeester

Johan Suurd, portefeuillehouder, lid namens COVS District Noord

Vacature!, portefeuillehouder, lid namens COVS District Oost

Ron de Bruin, portefeuillehouder, lid namens COVS District West I

René Kiebert, portefeuillehouder, lid namens COVS District West II

Arthur Smits, portefeuillehouder, lid namens COVS District Zuid I

Tomy Klein Zieverink, portefeuillehouder, lid namens COVS District Zuid II