COVS

De COVS is een Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters, die de belangen behartigt van alle amateurscheidsrechters in Nederland. De COVS bestaat uit een Hoofdbestuur, waaronder nog 59 Scheidsrechtersverenigingen (COVS-groepen) actief zijn. De COVS kent geen afdelingen, zoals voorheen de KNVB, maar kent 6 Districten. Elke COVS-groep heeft een eigen werkgebied (rayon). In 2017 werd de bestuurslaag met de 6 Districtsbesturen afgeschaft, zodat de besturen van de aangesloten Scheidsrechtersvereni-gingen rechtstreeks communiceren en corresponderen met het secretariaat van het Hoofdbestuur, p/a Arthur Smits, Pastoor Boumanstraat 16, 4583 SH Terhole, telefoon 06 – 10 06 53 55, e-mail secretaris@covs.nl.

Het Hoofdbestuur van de COVS kent de volgende bestuursleden:

Johan Suurd, voorzitter

Arthur Smits, secretaris

Pieter-Jan Janssen, penningmeester