TJIBBE VAN DIJK KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Op vrijdagavond 8 oktober jl. werd Tjibbe van Dijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen.

Tjibbe van Dijk werd vrijdag naar het clubhuis gelokt met een smoesje over het 75-jarig jubileum van de supportersvereniging. Eénmaal aangekomen bij KHC pakte de avond voor hem geheel anders uit. “Het was voor mij een complete verrassing. Ze hebben het goed geheim weten te houden”, aldus Tjibbe.

Tjibbe van Dijk is sinds 2002 voorzitter van de v.v. KHC. Eerder was hij bij KHC actief als jeugdvoorzitter, elftalbegeleider, assistent-trainer en lid van de voetbalcommissie. Ook fungeerde hij 25 jaar als amateurscheidsrechter en als arbiter en assistent-scheidsrechter in het Betaalde Voetbal. Ook was hij actief als vrijwilliger en bestuurslid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).

Als voorzitter heeft Van Dijk een positieve stempel op KHC gedrukt. Hij gaf in de afgelopen 19 jaar een positieve impuls aan de club. KHC groeide onder zijn leiderschap van 270 naar ruim 450 leden. Ook stak hij er veel energie in om de vereniging financieel gezond en toekomstbestendig te krijgen. Dit wist hij onder andere te bereiken door samen met anderen het sportcomplex op te knappen en te verduurzamen.

De afgelopen jaren mocht hij als blijk van waardering diverse prijzen en onderscheidingen in ontvangst nemen. Zo werd hij bij de KNVB en de SZO benoemd tot Lid van Verdienste. In 2018 kreeg hij tijdens de Kamper Sportverkiezingen de uitstralingsprijs.

De Koninklijke Onderscheiding is wederom een mooie beloning voor de rasvrijwilliger van v.v. KHC. Toch zat Van Dijk vrijdagavond met een dubbel gevoel. Dat had alles te maken met het plotselinge overlijden van vrijwilligster Ria Knul van KHC. “Zij heeft veel voor de vereniging gedaan. Toch is het leuk dat je in het zonnetje wordt gezet. Deze ellende gaat je niet in de koude kleren zitten”, aldus Van Dijk, die het speciaal vond dat mensen uit meerdere geledingen zich hebben ingespannen voor een lintje voor de KHC-voorzitter.

Ik ben wel vaker in het zonnetje gezet, maar dit lintje geeft er wel een klap op. Al moet ik wel zeggen dat toen ik werd benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB mij dat ook veel heeft gedaan.”

Bron: “Huis-aan-huis-krant De Brug”

GASTTRAINING VERZORGD DOOR HILCO DE BOER (KNVB)

Geachte SZO-leden

Op dinsdag 19 oktober a.s. zal Hilco de Boer, trainer arbitrage KNVB Betaald Voetbal, een gasttraining bij de SZO verzorgen. De training wordt gehouden op onze vaste trainingslocatie van de v.v. KHC te Kampen. De training duurt van 19.30 – 21.00 uur.

Deze zogenaamde clinic was reeds gepland in 2020, maar kon in verband met de Corona-pandemie helaas geen doorgang vinden.

SZO-leden die mee willen trainen worden verzocht zich even te melden bij Eddy de Gier, zodat we een indicatie hebben hoeveel personen er deel zullen nemen.

Namens de Technische Commissie,
het Bestuur van de SZO,
Jan Lahuis, secretaris