SZO

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle en Omstreken (SZO) is één van de oudste scheidsrechterverenigingen in Nederland. Al in 1924 waren de arbiters rondom Zwolle ervan overtuigd dat zij zich moesten verenigen. Samen sta je immers sterker! Samen ervaringen uitwisselen, successen vieren, ergernissen en tegenslagen delen. Maar ook ontspannen. Want voetballen is niet alleen het spelletje. Net als voetballers die elkaar buiten het veld ontmoeten en activiteiten in verenigingsverband ontplooien, had ook de referee behoefte aan een vereniging.

De SZO bestaat al meer dan 90 jaar. Opgericht op 14 januari 1924 en Koninklijk goedgekeurd op 28 september 1970.

Na een periode van grote bloei en honderden leden is het scheidsrechterskorps kleiner geworden. Niet alleen in onze regio, maar ook landelijk. Daarom heeft de KNVB het Masterplan Arbitrage geschreven, waaraan het toenmalig BCN (Bestuur COVS Nederland) een belangrijke bijdrage heeft geleverd, met de bedoeling het aantal scheidsrechters weer op peil te brengen. De SZO wil daar graag een steentje aan bijdragen. Door jou te vertellen, dat je er als scheidsrechter niet alleen voor staat. Dat een wedstrijd fluiten en in goede banen leiden veel voldoening kan geven en dat het best een keer mis kan gaan. Dan is het prettig om te weten, dat er een sterke vereniging achter je staat.

In de loop der jaren hebben diverse persoonlijkheden het bestuurlijke kader gevormd van onze vereniging. Zij zijn voor hun verdiensten dan ook gedecoreerd en dragen de titel van erevoorzitter, erelid of lid van verdienste met zich mee. Deze ereleden en leden van verdienste worden zo nu en dan ingezet om onze vereniging te vertegenwoordigen bij speciale gelegenheden of worden gevraagd om hun kennis en kunde in dienst te stellen bij activiteiten van onze vereniging. Het kan dus zijn, dat de leden deze personen tegenkomen op clubavonden, recepties of andere speciale gelegenheden en/of activiteiten. De SZO kent een ere-voorzitter, ere-leden en leden van verdienste.